Inga recensioner än

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Längd
2 dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 mars, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 mars, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 17 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Social hållbarhet strateg

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, inkludering, trygghet, representation, mångfald och jämställdhet. Målet med utbildningen är att du ska få verktyg att utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra din organisationen.

Frågor kring social hållbarhet får en allt större betydelse för företag och organisationer. Intresset för att belysa det mänskliga perspektivet och att systematiskt och strategiskt fokusera på människors och samhällets välmående växer snabbt. Den här utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med social hållbarhet i din roll och ge dig konkreta metoder och verktyg för att arbeta med social hållbarhet strategiskt. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

28 mars, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Hör gärna av er för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer som arbetar inom kommuner, statligt eller privata verksamheter i olika funktioner, uppgifter och roller. Utbildningen riktar sig till personer som antingen ska börja arbeta med social hållbarhet strategiskt, personer som redan arbetar med de sociala hållbarhetsfrågorna eller de som vill fördjupa sina kunskaper och få konkreta metoder för att utveckla och förankra förhållningssättet. 

Kursinnehåll

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med olika sociala hållbarhetsfrågor så som att belysa, initiera och driva processer som skapar social hållbarhet i organisationen. I utbildningen kommer vi titta på försöken att definiera och kvantifiera social hållbarhet och utifrån det reflektera kring hur de sociala aspekterna ska jämföras och mätas i jämförelse med ekologiska och ekonomiska aspekter. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, kreativa processpass och diskussioner. 


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Definitioner av social hållbarhet och vad begreppet innefattar
 • Vad som gör social hållbarhet så viktigt
 • Metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med social hållbarhet
 • Hur du visar på effekter och vinster med social hållbarhet
 • Strategiskt arbete med social hållbarhet
 • Hur man kan mäta effekter av social hållbarhet
 • Att skapa social hållbarhet med gemensamma och väl förankrade processer
 • Vinster med att integrera social hållbarhet – så bidrar social hållbarhet till framgångsrika, attraktiva, kreativa och effektiva organisationer
 • Konkreta metoder, aktiviteter och tips för att lyckas utveckla din organisation när det gäller social hållbarhet
 • Metoder för hur social hållbarhet kan förankras i organisationen för att väcka motivation internt
 • Omvärldsbevakning: organisationer som har arbetat medvetet med social hållbarhet på flera sätt och på flera nivåer
 • Viktiga mål och riktlinjer för hållbar utveckling och social hållbarhet 

Upplägg

Program

DAG 1 


09.00 Välkomna och introduktion

Introduktion och bakgrund till social hållbarhet.

 • Historik
 • Vart står vi idag och vart är vi på väg när det gäller social hållbarhet i samhället
 • De mänskliga rättigheterna som grund för ett socialt hållbart samhälle

Begreppsdiskussion kring till exempel social hållbarhet, strategiskt arbete, förankring och processer. 

10.00 PAUS 

10.15 Introduktionsövning 

En övning i att se vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man ser på social hållbarhet idag. 

10.45 Varför är social hållbarhet viktigt? 
Utbildningen fortsätter med ytterligare utblick kring;

 • Globala målen för hållbar utveckling
 • Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 • Människans perspektiv och grundläggande behov som grund för social hållbarhet

Vi tittar även på olika perspektiv som tex, politiskt, ekonomiskt, sociokulturellt och teknologiskt perspektiv. 

12.00 LUNCH 

13.00 Effekter av social hållbarhet 

Efter lunch går vi igenom vilka fördelar organisationer får av att inkludera social hållbarhet i verksamheten. Vi kopplat ihop hur en målstyrd organisation får fördelar av det sociala hållbarhetsperspektivet. En viktig del i detta pass är att titta på metoder för hur man kan mäta effekter av social hållbarhet? 

14.00 Inspirerande gästföreläsare 
Inspirationsföreläsning från erfaren hållbarhetspecialist för att bredda perspektivet och fördjupa och berika utbildningen. 

15.00 PAUS 

15.15 Kreativa gruppdiskussioner kring olika organisationer/verksamheter 

Reflekterande diskussioner i grupp kring social hållbarhet i just din organisation. VAD i respektive organisation påverkar människor, Internt och externt? Metod: Design sprint som metod för övning och kort intro till den. 

16.00 Presentation av sociala aspekter 
Presentation och reflektioner kring de sociala aspekterna som bl.a demokrati, hälsa, representation/mångfald, intersektionalitet, rättvisa, utbildningsnivå, trygghet, dialog, processer, välfärd, identitet, inkludering, jämställdhet. 

17.00 Avslut


DAG 2 


09.00 Incheckning och reflektioner från dag ett 

Incheckning från gårdagen och inför dagen – ett metodtips 

09.30 Processens betydelse för strategiskt socialt hållbart arbete 
Processen sätts i det sociala sammanhanget och vi går igenom processens i olika sammanhang och betydelse. 

10.00 PAUS 

10.15 Värderingsövning ”Ett steg fram” 
Vi gör en värderingsövning för att se olika perspektiv och individers möjligheter i samhället och livet. 

10.45 Inspirerande gästföreläsare 

12.00 LUNCH 

13.00 Konkreta tips och metoder 

Metoder och tips för alla slags organisationer för att arbeta processbanserat med social hållbarhet. Tillsammans testar vi metoder och knep för att skapa kunskap, engagemang på alla nivåer i organisationer. Vi går igenom checklista för att få syn på vilka delar i organisationen som påverkar den sociala hållbarheten. 

14.30 PAUS 

14.45 Utblick, projekt och organisationer som lyckats integrera social hållbarhet 

Vi tittar på goda exempel, nationellt och internationellt, på organisationer, satsningar och projekt kring att belysa och integrera det sociala hållbarhetsperspektivet. 

16.00 Sammanfattning och reflektioner 
Tillsammans tar vi fram en actionlist, som deltagarna får ta med sig, på framgångsfaktorer som beskriver VAD som är viktigt för att utveckla verksamheter och organisationer med social hållbarhet. 

17.00 Avslut

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad strateg – social hållbarhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights