Diplomerad Samtals (SER) terapeut

Akademin för SER terapi, i Helsingborg (+2 orter)
Längd
2,5 år
Nästa kurstillfälle
11 april, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Öppen utbildning
Längd
2,5 år
Nästa kurstillfälle
11 april, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utbildning – Diplomerad Samtals (SER) terapeut

Bli diplomerad Samtal(SER)terapeut (2 ½ år),en utbildning och terapi för själ och hjärta.

Vi har bedrivit terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002.

Utbildningen kombinerar upplevelse och teori. Föreläsningar och upplevande av teorierna/terapin på plats i Helsingborg och Enköping (ca 20 dagar om året) och teorin på distans. (Enköping enbart år 1, resterande 1 1 /2 år i Helsingborg.

Grundsyn

Vi möter och arbetar med barndomstrauma, det sårbara i oss och våra känslominnen En emotionell psykodynamisk terapiform.

I den Ser-terapeutiska processen arbetar vi integrativt, vilket innebär att vi kombinerar olika metoder och psykologiska teorier. Vi förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och terapi.Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan.
Våra psykologiska mönster, hand­lingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av våra känslominnen.

Målet med terapin och utbildningen 

Att se sitt liv i ett sammanhang där livsskeenden blir en del av ens växande till att hitta ”hem” i sig själv och i sina relationer. Utbildningen har inga krav på förkunskaper, förutom att man har ett genuint intresse för människor och vilja att utvecklas själv som människa.

Utbildningstiden är 2 ½ år, man blir diplomerad Samtal(SER)terapeut.

SER = Samtalsterapi - Energi Flow Breathing - Regressionsterapi

Det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verk­tyget regressionsterapi.

Diplomering: Regressionsterapeut

I det andra året läggs fokus på samtalsterapi och klient-terapeutrollen. Här får du mer förståelse för psykologin som ligger bakom serterapin och en djupare insikt av terapiprocesser. Det man lärt sig det första året i steg 1 knyts samman. Föreläsningar varvas med upplevelse. Övningar sker i grupp och individuellt. Vi fördjupar oss i våra behov, de 9 grundkänslorna, våra roller/delpersonligheter, relationer och iscensättningar m.m. Visualisering, bildterapi, symbolterapi och drömmar vävs samman med samtalspedagogik.

I den sista terminen fördjupas kunskapen som samtalsterapeut. Under detta halvår lär man sig bland annat mindfulness och EFB-metoden.(Energi Flow Breathing / Energi Flödes Andning). Här integreras alla utbild­ningens delar.

Trauma sätter sig i kroppen. Energi Flow Breathing är en kroppspsykoterapi som kombinerar djupandning med stresspositioner / vibrationer som förlöser trauman som satt sig i kroppen. Du kommer närmre din kropp, ditt livsflöde, dina behov och blockeringar släpper. Metoden skapades 1978 av Bertil Gyllensten (leg. psykolog, leg pskoteraput) och Nenne Holm  (terapeut) 

Diplomering: Samtalsterapeut - EFB terapeut - SER terapeut

Utbildningen är upplevelsebaserad. 47 dagar under 2 ½år på plats i Helsingborg uppdelat på olika träffar.  Föreläsningar varvas med övningar, diskussion, reflektion och upplevelse. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.

Föreläsningar under 2 ½ år:

 • Objektrelationsteori
 • Anknytningsteori
 • Existentiell psykologi
 • Positiv psykologi
 • Psykopatologi
 • Delpersonligheter
 • Samtalspedagogik
 • Bildterapi
 • Våra grundkänslor och behov
 • mm


Kontakta oss så skickar vi mer information om detaljer i kursplan, avbetalningsplan mm.

Kommande kursstarter

Välj mellan 5 kursstarter

11 april, 2024

 • Distans med träffar
 • Enköping

11 april, 2024

 • Distans med träffar
 • Helsingborg

11 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Distans

11 april 2024 distansutbildning med träffar i Enköping

 • Distans med träffar
 • Enköping

11 april 2024 distansutbildning med träffar i Ramlösa/Helsingborg

 • Öppen utbildning
 • Helsingborg

Utbildningens upplägg:

Föreläsningar och upplevande av teorierna/terapin på plats i Helsingborg/Ramlösa (ca 20 dagar om året) och teorin på distans.  

År 1 finns även i Enköping (Regressionsutbildningen) resterande 1 1/2 år till SER-Samtalsterapeut går man i Helsingborg/Ramlösa.

Du lär dig:

Utbildingen är upplevelsebaserad vilket innebär att ens egen process är mer i fokus än teorin. 
I vår utbildning lär vi ut på ett integrativt sätt, där upplevelsen och de egna insikterna är en viktig del av utlärningen

Diplomerad Regressionsterapeut 1 årig yrkesutbildning Termin 1-2 .

Upplägg: 20 praktikdagar under ett år där man är på plats i Helsingborg eller Enköping . Två alternativ finns Helg där man träffas i samband med helg(4 dagar i sträck) , Fem träffar per år.

Vardag där man träffas 2 dagar en gång i månaden , Tio träffar per år

Första året lär man sig att arbeta i och förstå ett iscensättningsperspektiv (hur man skapar sitt liv, sina relationer, att möta sina känslor, känslominnen och få en förståelse varför saker "händer" mm.).Regressionsterapin är i fokus.  Det är här grunden skapas i att bli samtalsterapeut genom att gå ned i sitt eget inre. Barndomens påverkan på nuet (psykodynamiskt),Objektrelationsteorin. Anknytningsteorin, Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss, Iscensättning/återskapelse - psykets egna reparationssystem till helande.   Delpersonligheter och olika psykiska försvar. .

Sekretess. Etik. Dokumentation.   Starta upp som terapeut. Tips och råd. Redovisning av kurslitteratur. Egen arbete. Samtal i grupp. Den egna livsvägen. Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer. Djupavslappning, meditation.

Samtalsterapeut. 2 ½ årig yrkesutbildning Termin 3-4

Upplägg: 18 praktikdagar under ett år där man är på plats i Helsingborg/Ramlösa. ill  Sex träffar per år.

Du lär dig ha klienten i en terapiprocess,Samtalet och visualisering är i fokus (Vi fördjupar visualiseringsprocessen med bildterapi, dröm och symbolisering ).  Psykologins historia och synsätt  fram till våra dagar, den integrativa psykologin SER terapin bygger på.(Humanistisk, Jung, Existensiell, Transpersonell), Vi tittar på familjen (system) och våra relationer, vårt inre barn, våra roller/delpersonligheter och vår skugga (Jung). Våra känslor såsom sorgen, krisen, aggressivitet, skam, glädjen och lyckan) m.m.

  EFB-terapi och Mindfulness Termin 5

  Energi Flow Breathing – Djupandning. Behovs och kroppsorienterad terapi. Du övar på EFB i grupp, EFB individuellt, EFB i kombination med mindfulness övningar,  visualisering m.m. att använda intuitionen och närvaron i terapin.

  Existentiell psykologi och EFB

  I den tredje delen av utbildningen integreras all kunskap man fått med sig under hela utbildningen. En helhetsförståelse i användandet av verktygen. Terapins struktur och nivåer. Hur vill jag jobba som terapeut? Här fördjupas kunskapen som samtals (SER) terapeut och du kommer hitta ditt sätt att jobba med klienter..
   

  Du blir diplomerad Samtalsterapeut,  EFB-terapeut och SER terapeut.

  För att bli diplomerad krävs att man haft träningsklienter under handledning och gått egen terapi hos en SER terapeut + examensarbete. (detta ingår inte i kurskostnaden)

  Målgrupp

  Vill du förändra ditt liv och lära dig handskas med situationer och dina relationer är detta rätt utbildning för dig.

  Förkunskaper

  För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya inom detta område till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

  Utbildningen är en yrkesutbildning och kan även vara ett komplement för de inom sjukvård, hälsa, friskvård, behandlingsarbete, terapi, personal och pedagogiska yrken.


  Yrkesutbildning

  För de som inte har grundläggande kunskaper i psykologi kommer utbildningen med sin kombination av teori och praktik få er att växa som människa och terapeut

  Kompetenshöjande

  För dig som är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, socionom, beteendevetare, vårdpersonal, pedagoger eller liknande, är detta ett komplement och ett kompetenshöjande till din grund utbildning.

  Rehabiliterande och självutvecklande

  Första året i utbildningen kan även du gå som :

  • är intresserad av personlig utveckling
  • behöver rehabiliteras efter eller under en sjukskrivning
  • vill  förändra ditt liv och lära dig handskas med situationer och dina relationer är detta rätt utbildning för dig.
  • vill förändra och förbättra ditt liv


  Det som krävs av dig är att du måste också ha ett intresse av andras människors utveckling och kunna öva på terapeutrollen under året. Utbildningen bygger på att man övar och växlar roller mellan terapeut, klient och bisittare.

  Investering

  (priserna är inklusive moms)

  Priser 2024
  Väljer man att gå hela utbildningen i sträck så gäller den prislistan som var det året man startade!
  Steg 1 Regressionsterapeut utbildningen.
  Pris: 36 000 kr. Anmälningsavgiften är 4000 kr (som dras av från totalkostnaden), den betalas innan kursen startar.

  Kvar att betala 32 000 kr. Två alternativ finns.
  Alt 1 Inbetalning innan kursstart: Avdrag 2 000 kr, du betalar 30 000 kr.
  Alt 2 Avbetalning med skolan: 3 200 kr varje månad i 10 månader. (Ingen ränta, inga extra avgifter tillkommer)

  Steg 2 Samtal och EFB utbildningen SER-terapeut.
  Pris: 84 000 kr. Anmälningsavgiften är 4000 kr (som dras av från totalkostnaden), den betalas innan kursen startar. Kvar att betala 80 000 kr.

  Två alternativ finns.
  Alt 1 Vid inbetalning terminsvis: Vid inbetalning terminsvis så får man en rabatt på 5000 kr, vilket gör att man betalar 25 000 kr innan varje termin dvs 3 terminer. Summan blir då 75 000 kr

  Alt 2 Avbetalningsplan med skolan: Du betalar 3350 kr varje månad i 24 månader. (Ingen ränta, inga extra avgifter tillkommer, avbetalningen fortsätter ca 6 mån efter att gruppträffarna slutat)

  Kursledare

  Utbildare: SER-terapeut Anki Persson, socialpedagog, utbildare, samtalsterapeut och grundare av SER-utbildningen. Anki Persson / Akademin för SER-terapi  har bedrivit terapi och kurser sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002

  Utbildare: SER-terapeut Annelie Thelin utbildare, samtalsterapeut och Par o Relationsterapeut. Annelie Thelin har bedrivit SER- terapi sen 2014 och utbildat terapeuter sen 2018.

  Utbildare: SER-terapeut Solveig Grill  utbildare, samtalsterapeut och Par o Relationsterapeut. Solveig Grill har bedrivit SER- terapi sen 2014 och haft kurser och grupper i personlig utveckling i egen regi.

  Utbildare: Bertil Gyllensten Leg.Psykolog, Leg Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Mindfulness instruktör, medförfattare till böckerna Leva med eget ljus, Det terapeutiska mötet och Kroppen i Psykoterapi. Grundare till EFB-metoden

  Utbildare: Marion Falk, Steg 1 utbildad Bildterapeut, Dröm och Symbolterapeut, pedagog.

  Även andra utbildare kan förekomma. 

  Examen, diplom m.m.

  Du blir diplomerad Regressionsterapeut, Samtalsterapeut,  EFB-terapeut och SER terapeut. 4 st diplom.

  Intresseanmälan

  Beställ information

  Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Samtals (SER) terapeut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

  reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

  Recensioner

  Snittbetyg: 4,8

  Baseras på 4 recensioner
  Skriv en recension
  5/5
  Solveig Grill, företag Solsinne.se
  18 jan 2022
  Alla har en kropp med minnen, både bra o dåliga

  Kroppen minns allt, när din kropp säger ifrån, då kan det upplevas som ångest, att inte komma vidare i livet, att kroppen får smärta och mycket annat. Att genomleva din smärta...

  Visa mer
  5/5
  Jenny B Wiberg
  29 apr 2009

  www.harnu.se Jenny B Wiberg - Området Växjö-Tingsryd Jag har bara positiva kommentarer om SER-terapi utbildningen. Vi har haft härliga lärare som besitter b...

  Visa mer
  5/5
  Anneli Karlberg
  24 apr 2009

  Jag började på Akademien för SER-terapi pga att jag enbart ville bli regressionsterapeut. Under utbildningens gång, som var så otroligt bra, kände jag att jag ville fortsätta oc...

  Visa mer
  Akademin för SER terapi
  Dunkärsgatan 2
  256 57 Ramlösa

  Akademin för SER terapi

  Diplomerande utbildningar till Regressionsterapeut - EFB (andningsterapi) - Samtalsterapeut (SER)Diplomerande utbildningar till Par och RelationsterapeutVi har bedrivit terapi sen 1994 och utbildat terapeuter sen 2002. Välkommen in i en terapi eller utbildning som kommer att förändra ditt sätt att se på...

  Läs mer om Akademin för SER terapi och visa alla utbildningar.

  Highlights