Inga recensioner än

Diplomerad Anhörigterapeut, AHTU

Längd
2 år
Pris
78 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök nu!
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
2 år
Pris
78 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök nu!
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

 Diplomerad Anhörigterapeut

Diplomerad Anhörigterapeut

Om alla som växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle allt färre välja eget missbruk och allt färre söka psykiatrisk vård.

Klassisk familjeterapi räcker inte till alla som skulle behöva det. Dessutom måste terapeuten idag ha mer kunskaper och förmågor än vad den processinriktade familjeterapin erbjuder.

Idag behöver många hjälp med sina relationer - speciellt om man har en nära anhörig eller vän som är missbukare, lever ett dysfunktionellt liv eller har kronisk psykisk eller fysisk sjukdom. Man kan älska en person även om den uppvisar problematiska sidor - men hur får man hjälp så man själv inte blir lidande? Det är då en anhörigterapeut behövs!

Denna utbildning vänder sig till alla som har anledning att besitta fördjupade kunskaper om olika synsätt och metoder för att stödja anhöriga till t ex missbrukare, kroniskt sjuka o likn personer. Allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv.

Utbildningens innehåll:

 • Fem variabler av värde för anhörigterapi: fysisk, psykisk, social, existentiell, extrema situationer
 • RePro-An, urval ur RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering och utvärdering i anhörigterapi
 • Hälsolära
 • Beroendelära och andra dysfunktioner
 • Psykologi och psykiatri ur anhörigperspektiv
 • KBT/kognitiva teorier, tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Professionalitet och etik
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med anhörigterapi
 • Familje- och systemteorier
 • Medberoende- och relationsbegreppen
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Självhjälpsgrupper m fl
 • Familjeterapi kontra -behandling
 • Casework
 • Handledning i eget klientarbete
 • De senaste influenserna och kunskapsläget inom svensk och internationell anhörigterapi

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 augusti, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sök nu!

Varför välja Bergströms Kunskapsföretag AB?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Auktoriserat utbildningsföretag

Målgrupp

Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor att med olika metoder stödja personer som är anhöriga till sjuka personer - allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv med god hälsa.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuk­sköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Kursuppläggning

Deltid. Huvudsakligen egenstudier via kursbrev på mail. Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna. Den som praktiserar kan kombinera studier och praktik till heltidsstudier. 20 kursbrev och 18 seminariedagar.

Fem kursbrev per halvår motsvarande två-fyra veckors studier per kursbrev. Kursbreven besvaras per mail. Läraren tar emot svaren och mailar nästa kursbrev i den takt varje elev studerar. Lärarna kan även kontaktas per telefon.

Utöver kursbreven är det nio tvådagarsmöten (fredag-lördag). Två per halvår, plus ett  examinationsseminarium (två dagar) i slutet av utbildningen. Normalt kl 9-16. Alla dagar är obligatoriska.

Bergströms uppmanar till kontakter även mellan eleverna. Det är ett stöd - och roligt - att ha goda studiekamrater!

Tider - Börja när du vill

 • När vi fått ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja dina studier.
 • Därefter kan du komma till startseminariet, två dagar i Malmö eller Stockholm.

Investering

16 417 kr per halvår. Det är 98 500 kr för hela utbildningen.

Litteratur tillkommer motsvarande totalt omkring 8 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften 
Till arbetsgivare med flera elever kan offert lämnas.

Finansiering – två olika alternativ

Betalning görs antingen med delbetalningar (utan ränta) under utbildningstiden eller längre tid varvid ränta tillkommer.

1) Delbetalningar utan ränta, t ex 49250 kr/år (2 inbet), 24625 kr/halvår (4 inbet), 12313 kr/kvartal (8 inbet) eller 4104 kr/månad (24 inbet).

2) Delbetalningar som pågår efter utbildningen slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbild­ningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex 24 inbetalningar á 2000 kr/månad samt 24 inbetalningar á 2374 kr/månad, vilket totalt blir 104875 kr, varav 6476 kr i ränta.

Andra uppdelningar kan göras.

Examen, diplom m.m.

Efter godkänd examination erhålls diplom som "Dipl Anhörigterapeut".

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Anhörigterapeut, AHTU, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Bergströms Kunskapsföretag AB
Domherregatan 27
235 37 Vellinge

Bergströms Kunskapsföretag AB

Arbeta parallellt med studierna! Vill du bli KBT-terapeut, A-terapeut, Anhörigterapeut eller Tolvstegsbehandlare? Tre av utbildningarna är på distans! Det gäller A-terapeut, Anhörigterapeut och Tolvstegsbehandlare. Du studerar i din egen takt genom kursbrev på mejl och några få fysiska träffar (hybrid). Upplägget är två-tre...

Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Highlights