Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Visar 1-25 av 84 träffar

Vad lär man sig på en riskanalys-utbildning?

I vissa arbetsmiljöer är det enkelt att förstå att det finns stora risker inbyggda i arbetet. Det kan till exempel gälla företag som sysslar med kemikalier eller där man använder truckar, liftar och kranar. Även på andra arbetsplatser kan det dock finnas väsentliga faror för de anställda och en riskanalys-utbildning ger verktygen som kan behövas för att upptäcka dem. Lösningar på svåra fysiska förhållanden och psykosociala problem kan vara både tekniska- och organisatoriska åtgärder och det gäller att de som är ansvariga är medvetna om hur komplex en arbetsmiljörisk kan vara. Det är ofta i samspelet mellan människa, teknik och organisation som man hittar orsakerna när olycka eller ohälsa uppträder.

Efter en avslutad kurs kommer deltagarna att känna till de faktorer som kan påverka och även kunna använda olika metoder för att effektivt och systematisk arbeta med riskanalys. Deltagarna brukar förutom teoretiska kunskaper även få ta del av utbildarnas praktiska erfarenheter och även själv utföra praktiska övningar i tänkta arbetsmiljöer. Kursdeltagarna i riskanalys-utbildning kommer också att ges goda kunskaper i hur viktigt det är att vara medveten om vilka mekanismer som styr när man ska prioritera åtgärder mot alla de risker som kan finnas. I teorin vet alla att man ska fokusera på de största och viktigaste farorna, men i praktiken kanske det som är lättast, billigast och roligast blir åtgärdat först.

Lagen ställer krav på arbetsmiljön

Arbetet med att bedöma riskerna på en arbetsplats är så viktigt att det regleras av lagar och regler. Lagen säger att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och göra riskbedömning av arbetsplatsen. Dessutom ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förebygga olycksfall eller ohälsa. Personer med olika befattningar på företaget kan utses att ansvara för arbetsmiljön och bland dessa brukar det finnas både chefer och skyddsombud. En utbildning i riskanalys ger dig kunskaper om de lagar som reglerar arbetsmiljön och de krav som finns på ett ständigt arbete med riskanalys, bland annat genom skyddsronder, medarbetarsamtal och medarbetarenkäter.

Vem vänder sig utbildningen i riskanalys till?

Det finns självklart många på en arbetsplats som har nytta av en riskanalys-utbildning. I princip kan man säga att alla – från ägare och chefer till enskilda anställda - har ett ansvar för att arbetsmiljön ska bli säker. Därför kan kurser i riskanalys anpassas för företag där det finns grupper av anställda som har samma behov av utbildning. Företaget kan då välja vilka delar av kursen som passar och självklart anpassas längden efter detta.

Det finns även yrken eller personer med arbetsmiljöansvar som har ett större behov av en utbildning i riskhantering. Ingenjörer med inriktning mot process eller arbetsmiljö, arbetsmiljösamordnare, arbetsledare med arbetsmiljöansvar, skyddsombud, driftchefer, drifttekniker och anläggningsägare är några av de grupper som kan nämnas.

Riskanalysutbildning gynnar företag och enskilda

Det viktigaste resultatet av ett medvetet arbete med riskanalys på företag är självklart att man så långt som är möjligt undviker ohälsa och olyckor för den enskilde. Snart kommer man troligen också att märka att riskanalysutbildningen har lönat sig för både arbetsgivare och arbetstagare på andra sätt. Minskade risker ger arbetstagarna en känsla av att företaget bryr sig om dem och det ökar ofta både trivsel och produktivitet. Kursdeltagarna kommer efter avslutad kurs att ha kunskaper som gör att de kan utföra riskanalyser på egen hand – men kommer också att vara medvetna om att ingen känner arbetsplasten så väl som de som jobbar där!

Att ha breda insikter i hur man kan komma till rätta med arbetsplatsproblem kan också vara en ekonomisk besparing. Med utbildad personal som är öppen för att tänka på nya sätt kan man hitta lösningar där man kan göra en mindre omorganisation istället för att satsa på stora ekonomiska investeringar

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Alla säkerhetschefer – se hit!

Säkerhetschefens roll i svenska organisationer blir allt viktigare. Samtidigt förändras rollen snabbt. SSF Stöldskyddsföreningens ettåriga diplomutbildningen SSF Säkerhetschef vet vilka utmaningar som krävs i framtiden för alla säkerhetschefer.

Läs mer
Om Karolinska Institutets Uppdra...

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Läs mer
VJS - kvalificerad fortbildning
Ämnesområden

VJS har som mål att ge deltagarna kunskaper som de direkt kan använda i sin yrkesutövning. Detta gör man genom att erbjuder kvalificerad fortbildning inom en mängd olika ämnesområden...

Läs mer
Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer eller boendesprinkler.

Läs mer