Skydd mot otillåten påverkan

Säkkon AB, Rikstäckande
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Utbildningen anordnas på beställning se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Utbildningen anordnas på beställning se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Skydd mot otillåten påverkan

Lär dig hantera otillåten påverkan

Otillåten påverkan utgör inte bara ett hot mot de anställda utan också mot organisationens förmåga att uppnå verksamhetens mål. För vissa verksamheter utgör otillåten påverkan även ett hot mot den demokratiska ordningen.

I denna kurs får deltagaren lära sig om otillåten påverkan som fenomen, hur påverkan ter sig inom den egna sektorn samt strategier och åtgärder för att förhindra och hantera sådan påverkan.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Utbildningen anordnas på beställning

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Kursen anpassas alltid till uppdragsgivarens förutsättningar. Exempel på målgrupper:

Socialtjänst

Anställda inom socialtjänsten utgör en extra utsatt grupp. Då arbetet ofta innebär omfattande och återkommande klientkontakter ökar också risken för att utsättas för otillåten påverkan. För de anställda som utifrån uppfattas ha inflytande över den enskildes ekonomi eller levnadsförhållanden föreligger ytterligare risk. Kursen är framtagen i tätt samarbete med socialtjänsten för att fallbeskrivningar och övrigt innehåll ska vara så väl anpassat som möjligt till målgruppen.

Förtroendevalda

I politikernas senaste trygghetsundersökning framgår att över en fjärdedel av alla förtroendevalda under det gångna året blivit utsatta för någon form av hot, trakasserier, våld eller skadegörelse. De negativa konsekvenser som följer av detta är inte begränsade till individen som blir utsatt utan utgör vidare ett hot mot den demokratiska ordningen. Kursen ger en överblick över utsattheten och tillhandahåller åtgärder för att stärka skyddet mot otillåten påverkan.

Företag

Otillåten påverkan inom och mot företagsvärlden kan uppstå på grund av stark konkurrens, ideologisk extremism eller kriminella drivkrafter. Typ av verksamhet, ekonomisk sårbarhet samt förhållningssätt till kriminella aktörer är alla faktorer som påverkar utsattheten för otillåten påverkan. Kursen ger en förståelse för riskfaktorer och tillhandahåller åtgärder för att stärka skyddet mot otillåten påverkan.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll:

 • Begreppet otillåten påverkan
 • Påverkansformer
 • Utsatthet
 • Riskfaktorer
 • Incidentrapportering
 • Riskanalys
 • Handlingsplaner och rutiner
 • Fallbeskrivningar
 • Reflektionsuppgifter

Upplägg

Utbildningen omfattar en heldag med avbrott för lunch. Kortare pauser tillhandahålls löpande under utbildningens gång. Möjlighet finns att hålla utbildningen i beställarens egna lokaler.

Kostnader

Kontakta oss för offert

Kursledare

Mikael Bron

Mikael Bron, är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Ett av områdena han undervisar inom är hur man som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld vid myndighetsutövningen.

Mikael undervisar på heltid sedan 2004 inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Utöver undervisningen skriver han rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael har en examen i elektroteknik med säkerhetsinriktning från BTH där han även har undervisat i riskhantering och brottsförebyggande arbete.

Kornelius Haaland

Kornelius Haaland är konsult och utbildare specialiserad på självskydd och säkerhetsriskhantering. Han håller kurser i hur man skyddar sig mot hot, våld och annan otillåten påverkan samt yrkesmässigt självskydd med kommunikation och konflikthantering.

Kornelius har en yrkeshögskoleexamen som säkerhets- och trygghetssamordnare från Företagsuniversitet där han även har undervisar i riskhantering, säkerhetsskydd och arbetsmiljösäkerhet.

Examen, diplom m.m.

Deltagaren erhåller diplom för genomgången kurs innehållandes kursinnehåll undertecknat av kursledaren.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skydd mot otillåten påverkan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 69 recensioner
Skriv en recension
3/5
Kursdeltagare
28 sep 2022

3 av 5

4/5
Kursdeltagare
28 sep 2022

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
28 sep 2022

4 av 5

Säkkon AB
Hantverksvägen 15 2tr
436 33 Askim

Utbilda dig inom säkerhet med Säkkon!

Säkkon är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag. Förutom operativa bevakningstjänster är vi specialiserade på utbildning och rådgivning inom skydd mot brott, brand, olyckor och ohälsa. Våra tjänster bygger på forskning, beprövad erfarenhet och vi tar hänsyn till samspelet mellan människa,...

Läs mer om Säkkon AB och visa alla utbildningar.

Highlights