Kategoristyrning och Spendanalys

Nordic Supply Chain Advice, Distans (+3 orter)
Längd
2 dagar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 december, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 december, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori.

För att kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys. I kursen får du lära dig att utifrån ett utdrag från leverantörsreskontra skapa en bild över en organisations köp och i respektive kategori se hur mycket man köpt, av hur många leverantörer och hur många fakturor detta genererat. Först då kan du med säkerhet avgöra vilka kategorier som det finns störst potential att jobba med i din organisation.

Kategoristyrning är ett strategiskt verktyg för att organisationen ska nå sina mål inom inköpsområdet. Kategoriarbetet genomförs av s.k. kategoriteam som är tvärfunktionella, dvs det finns representanter från olika enheter/avdelningar i teamen. Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning.  Det är viktigt att kategoristyrningen baseras på säkra data, som t.ex. en Spendanalys varför dag 2 i denna utbildningen ägnas åt hur du gör en Spendanalys för din organisation.

Inköp från externa leverantörer utgör ofta huvuddelen av företagets totala kostnader. Trots det saknas ofta en strategi för att ta kontroll över denna betydande kostnadspost. Med rätt redskap kan ni uppnå en besparing på 10-20 % för de externa inköpen. Spendanalysen ger en Köpbild med tydliga Kategorier.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

12 december, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Kursen är speciellt framtagen för följande yrkeskategorier:

 • Inköpare/purchaser/buyer
 • Upphandlare
 • Strategisk inköpare/strategic purchaser/strategic buyer
 • Supply Chain Manager
 • Inköpschef/upphandlingschef/purchasing manager/procurement manager/sourcing manager
 • Sortimentsansvarig/kategoriansvarig/category manager 

Kursinnehåll

Exempel på åtgärder som görs med stöd av Köpbilden:

 • Samla inköpen till färre leverantörer så att mer fördelaktiga avtal kan förhandlas fram
 • Upptäcka skillnader i inköpsrutiner mellan olika avdelningar, regi­oner eller affärsområden
 • Utvärdera lönsamheten i att byta till automati­serade faktura­lösningar
 • Upptäcka ad hoc-inköp som gör att fördelaktiga villkor med avtals­parter inte utnyttjas
 • Minska det totala antalet fakturor vilket sparar direkta faktura­kostnader och arbetstid för administration och redovisning
 • Visa på svagheter och feltänk i budgetarbetet

Mål med kursen

Efter avslutad kurs skall deltagarna på egen hand kunna göra en Spendanalys enligt den metod som presenteras under utbildningen samt driva ett kategoristyrningsprojekt.

Kursmaterial

Mallar, checklistor och verktyg för att driva ett kategoristyrningsprojekt samt formelsamling och metod för att göra en Spendanalys i Excel.

Upplägg

Dag 1     Kl. 9.30 - 16.30

Kategoristyrning inledning

Bakgrund

 • Vad innebär Kategoritstyrning?
 • Hur ser grundmodellen ut?
 • Varför Kategoristyrning?
 • Vem och vilka förutsättningar?

Inköpsprocesser

 • Hur går den till?

Metod för Kategoristyrning

 • Kategoristyrning i sju steg
 • Aktivitetsgenomgång, checklistor mm
 • Kraljics matriss

Övningar

Dag 2     Kl. 9.00 - 16.00

Spendanalys inledning

Vad och varför är Spendanalys inköparens viktigaste verktyg?

Spendanalys i arbetet

 • Arbetsmetodik för realisering av besparingspotentialer

Processen

 • Segmentering
 • Organisatorisk uppdelning
 • Datafångst

Köpbilden

 • Grund för samordning
 • Formulering av inköpsstrategier
 • Åtgärder för att nå kostnadsreduktion
 • Prioritering

Datakvalitet

 • Kontering
 • Leverantörsuppgifter

Analys och åtgärder

 • Positionering, strategier och 3P

Mat & logi

Kursavgiften inkluderar följande:

 • Kursdokumentation
 • Fika och lunch varje dag
 • Utbildningsintyg

Kursledare

Kursen leds av Ulf Malmquist som har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med uppstart och genomförande av kategoristyrning och Spendanalys.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsintyg.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kategoristyrning och Spendanalys, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordic Supply Chain Advice
Orrvägen 3
Växjö

Nordic Supply Chain Advice erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. Våra specialområden är inköp, lagerstyrning och distributionslösningar Vårt koncept bygger på ett nätverk av konsulter och utbildare som handplockas för att passa varje uppdrags profil....

Läs mer om Nordic Supply Chain Advice och visa alla utbildningar.

Highlights