Allt du behöver veta och utbildning inom Arbete på väg (APV)

För att öka säkerheten för alla som arbetar i trafiken har Trafikverket tagit fram kompetenskrav för Arbete på väg (APV). Här kan du läsa mer och hitta rätt utbildning inom APV!

Jobbar du med vägarbete på allmänna vägar behöver du rätt kunskaper för att kunna arbeta säkert. Trafikverkets kompetenskrav för Arbete på väg gäller för såväl arbetsledare som arbetare och skyddsombud. Utbildning.se guidar dig till vad de olika kompetenskraven innebär samt hur du säkerställer att du har rätt utbildning.

Först och främst: vad är Arbete på väg (APV)? För att öka säkerheten och minska olyckor för personer med arbetsplats i trafiken har Trafikverket tagit fram kompetenskrav för Arbete på väg (förkortas APV). Det innebär att du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper som matchar det arbete du utför om du arbetar på Trafikverkets vägar. Syftet med kompetenskraven för Arbete på väg är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i trafiken, men även att se till att främja säkerheten för trafikanter. APV gäller även för gatuarbeten samt järnvägen.

Se alla utbildningar inom APV

Vad innebär de olika stegen för Arbete på väg?

Kompetenskraven inom APV består av tre olika steg som i sin tur består av flera nivåer. Enligt Trafikverket är det ett krav att alla som utför arbeten upphandlat av dem uppfyller kompetenskraven för den allmänna grundkompetensen (APV 1.1). Därtill kan du behöva ha en anpassad kompetens, beroende på vilket arbete du utför eller vilken roll du har. Vissa arbetsuppgifter och roller kräver, utöver kompetenskraven, även en godkänd certifiering eller utbildning. Olika certifieringar och utbildningar kan gälla beroende på vilket arbete du utför. Är du osäker på vilken utbildning du behöver? Nedan kan du läsa en beskrivning om varje steg. Notera att informationen är en sammanfattning från Trafikverket. Kontakta den utbildare du är intresserad av för mer utförlig information eller läs mer på Trafikverket.

Arbete på väg – Steg 1: Grundkompetens

Grundkompetensen i APV består av tre olika nivåer av kompetenskrav (1.1, 1.2 och 1.3). Här kan du läsa en sammanfattning om vad de olika kompetenskraven innebär och exempel på vilka arbeten du kan utföra när du genomfört respektive steg. Grundkompetensen bekräftas av din arbetsgivare genom ett kompetensintyg.

1.1 Allmän grundkompetens (APV 1.1)

Alla som utför arbeten upphandlat av Trafikverket ska uppfylla kompetenskraven för den allmänna grundkompetensen.

Efter genomförd utbildning i APV 1.1 kan du utföra arbeten med:

  • Tunneldrivning och brobyggnationer med tillhörande arbete (innan påsläpp av trafik)
  • Service och montage av anläggningsdelar.

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (APV 1.2)

Förare av väghållningsfordon behöver, utöver den allmänna grundkompetensen, uppfylla kompetenskraven enligt APV 1.2. Detta steg gäller även transportfordon samt utförare av transporttjänster.

Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta med att:

  • Ploga, salta och sanda vägar
  • Transportera jordmassor, grus och beläggningsmassa
  • Utföra projekteringsarbeten och använda servicefordon.

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (APV 1.3)

Om du utför vägarbete, projekteringsuppdrag eller ledningsarbete på vägbana där fordon passerar behöver du utöver den allmänna grundkompetensen uppfylla kompetenskraven enligt APV 1.3.

Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta med att:

  • Utföra anläggningsarbeten
  • Utföra projekterings- och servicearbete, montera vägmärken och utföra renhållning.

Arbete på väg – Steg 2: Kompetenskrav APV utförare

Steg 2 i APV består av tre olika nivåer av kompetenskrav (2.1, 2.2 och 2.3). Detta steg innehåller kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Här kan du läsa en sammanfattning om vad de olika kompetenskraven innebär samt om det är certifiering eller utbildning som gäller.

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)

Utför du intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar? Då är det här kompetenskravet du ska uppfylla. Denna nivå gäller även för förare av väghållningsfordon som utför skyddsarbete med TMA-fordon.

Kräver certifiering ✓

2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2)

Om du arbetar med det praktiska utförandet av trafik- och skyddsanordningar och trafikdirigering ska dina kompetenser motsvara APV 2.2. Denna nivå gäller även personal som instruerar medarbetare med steg 1-kompetens.

Kräver certifiering ✓ 

2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3)

Kompetenskraven i APV 2.3 gäller för dig som arbetar med montering längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Kräver utbildning (teori och praktik) ✓

Arbete på väg – Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda (APV 3.0)

Steg 3 i APV består av en nivå av kompetenskrav (3.0). Detta steg innehåller kompetenskrav med certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster, till exempel platschefer.

3.0 Kompetenskrav APV styra och leda (APV 3.0)

Kompetenskravet är riktat till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Ska du styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar, tillvarata trafikanternas behov under projektering eller utföra leveransuppföljning inom APV-området? Då är APV 3.0 för dig. 

Kräver certifiering ✓

Utbilda dig inom APV

Det finns ett brett utbud av utbildningar inom APV. På utbildning.se har vi samlat APV-utbildningar inom alla olika steg och du kan välja att läsa antingen på distans eller på plats i en kurslokal. Prata med din arbetsgivare om du är osäker på vilka kompetenskrav du bör uppfylla. Därefter kan du boka eller skicka en intresseanmälan till den utbildare du är intresserad av.

Gå en utbildning inom Arbete på väg

Hur blir jag certifierad inom APV?

För att få en certifiering behöver du skriva ett prov som du personligen bokar hos Trafikverket. Du är inte tillåten att utföra det arbete som provet avser om du inte blir godkänd, då behöver du boka om och genomföra provet på nytt. När du genomfört provet med godkänt resultat kommer det att registreras i ID06 så att det syns på dina ID06-kort.

Hur lång giltighetstid är det på Arbete på väg?

Din certifiering är personlig och är fortsatt giltig även om du skulle byta arbetsgivare. Så, hur länge gäller arbete på väg egentligen? När du genomför en certifiering eller utbildning i Arbete på väg är den giltig i fyra år från det att du blivit godkänd.

Arbete på väg – uppdatering

Från 1 januari 2019 började nya kompetenskrav för Arbete på väg att gälla. Uppdateringen av Arbete på väg innebar att Arbete på väg nivå 1, 2 och 3 ersattes med Arbete på väg steg 1 och 2, som båda är indelade i tre olika inriktningar, samt steg 3 med en inriktning. Stegen och inriktningarna i den här guiden utgår från de senaste kompetenskraven.

Alla utbildningar inom APV


Informationen i den här guiden är en sammanfattning av Trafikverkets information om Arbete på väg. För mer information kontakta utbildningsarrangören för den utbildning du är intresserad av eller läs mer på Trafikverket.

Källa: Trafikverket


Annonser