Vidareutbildning för polis

Om du som polis vill bli ännu bättre på ditt jobb kan du välja att läsa en ledarskapsutbildning. Med en ledarskapsutbildning i bagaget kan du ta dig an en chefsroll på din arbetsplats, men att ha de rätta ledaregenskaperna är även bra för poliser som inte siktar mot en anställning som chef.

Vidareutbildning för polis

Som polis har du ansvar för att skapa trygghet, ordning och även för att bekämpa och förebygga brott i landet. Beroende på vilken slags polistjänst du har varierar arbetsuppgifterna. Poliser kan vara verksamma inom exempelvis Säkerhetspolisen, Nationella insatsstyrkan eller arbeta med rättsmedicin och kriminalteknik. Som polis kan du arbeta exempelvis arbeta med trafikövervakning, patrullering eller med bevakning av olika slags event. Vissa poliser arbetar som livvakter åt kungafamiljen, stadsledningen eller utländska diplomater som är på besök i Sverige. Det är viktigt att du som polis är empatisk, noggrann och kan hantera konflikter.

Förslag på vidareutbildning för dig som polisOm du som polis vill bli ännu bättre på ditt jobb kan du välja att läsa en ledarskapsutbildning. Med en ledarskapsutbildning i bagaget kan du ta dig an en chefsroll på din arbetsplats, men att ha de rätta ledaregenskaperna är även bra för poliser som inte siktar mot en anställning som chef. Du kan välja att läsa en kortare ledarskapsutbildning inriktad på en särskild del av ledarskapet, exempelvis coachande ledarskap eller konflikthantering, eller läsa ett längre och mer omfattande ledarskapsprogram. För poliser som nyligen blivit chefer finns flera utbildningar som riktar sig just mot nya chefer där du får möjlighet att växa in i din nya yrkesroll.

Det är vanligt att du som polis arbetar med information och brottsförebyggande arbete. Poliser kan till exempel vara verksamma i skolan och informera barn och ungdomar om det polisiära arbetet eller brott i allmänhet. Detta ställer höga krav på din pedagogiska förmåga, men även på din kunskap inom presentationsteknik och retorik. Utan de rätta kunskaperna i presentationsteknik och retorik kan det vara svårt för dig som polis att nå ut till åhörarna och påverka dem. Som polis behöver du även veta hur du ska bemöta agressiva eller hotfulla personer. Om du skulle vilja bli bättre på detta kan en kurs inom hot och våld vara något för dig.

Arbetet som polis kan vara stressigt och det är viktigt att du kan hantera tidsintensiva perioder i arbetet för att undvika att bli utbränd eller bli drabbad av andra stressrelaterade sjukdomar. Om du känner att du skulle behöva bli bättre på att hantera stress kan en utbildning inom mindfulness, personlig effektivitet eller stresshantering passa dig. Genom utbildningar i personlig effektivitet eller stresshantering får du de verktyg och kunskaper du behöver för att kunna hantera din egen stress och hjälpa medarbetare som upplever arbetet som stressigt.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Om du är intresserad av att satsa på vidareutbildning är ett första steg att ta upp frågan med din chef. Ta reda på om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling. Om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling kan denna innebära att din arbetsgivare finansierar utbildningen eller att du får möjlighet att vara ledig ett par dagar för att utbildas.

Är du osäker på vilken utbildning som kan gynna din karriär kan du höra med din chef eller dina kollegor om de har tips och råd. Kanske har de läst en utbildning som de tror kan passa även dig. Om ni är flera på din arbetsplats som har samma utbildningsbehov är det möjligt att arrangera utbildningen på plats hos er.

Framtidsutsikter

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass möter poliser en god arbetsmarknad både på kort och på lång sikt. Beroende på hur säkerhetsläget i landet ser ut kan behovet av poliser ändras. Om du som polis vill bli ännu mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden eller ta dig an nya mer avancerade arbetsuppgifter är vidareutbildning en väg att gå. Tänk på att det är viktigt att du som polis vidareutbildas kontinuerligt under hela karriären.

Relaterade yrken

[Facebook:recommend]


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.


Annonser