Vidareutbildning för förskollärare

Arbetar du som förskollärare och vill fortsätta att utvecklas? I den här artikeln hittar du tips på olika vidareutbildningar. 

Vidareutbildning för förskollärare

Som förskollärare arbetar du med barn mellan 1 till 6 års lärande och utveckling fram till att de börjar i första klass. Lek, samtal, föräldrakontakt och pedagogisk dokumentation är några saker som kan ingå i det dagliga arbetet.

De flesta förskolorna drivs av kommunerna, men det finns även privata förskolor och föräldrakooperativ där förskollärarens kompetens behövs. Som förskollärare arbetar du ofta i ett arbetslag tillsammans med barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans har arbetslaget ett pedagogiskt ansvar där man tillsammans utifrån Skolverkets läroplan arbetar men barn, både på grupp- och individnivå.

Komplettera förskollärarutbildning till grundskollärare?

För att komplettera din förskollärarutbildning för att bli behörig grundskollärare behöver du studera på universitet/högskola. Den typen av utbildningar hittar du på vår systersite studentum.se. Du kan även ta kontakt med en lokal studievägledare på ditt närmaste universitet eller högskola. Du behöver inte läsa på högskolan för att få prata med vägledarna där och det kostar ingenting att boka tid med en studievägledare. Vuxenutbildningen i din kommun har också studievägledare. Du hittar dem på din kommuns hemsida.


Förslag på vidareutbildning för dig som förskollärare


Fördjupa din kunskap

När det kommer till vidareutbildning för förskollärare är en möjlighet att fördjupa sig inom olika ämnesområden eller en speciell pedagogisk metod. Som förskollärare kan du vidareutbilda dig inom olika specialområden som särskola eller olika pedagogiska inriktningar som kan kräva speciell utbildning, till exempel Waldorf, Montessori och Reggio Emilia.

Vidare finns det en mängd olika områden inom vilka det för en förskollärare kan vara relevant att fördjupa sig. Exempelvis sker ofta mycket på samma gång när man har med barn att göra, och det kan vara en utmaning att ge uppmärksamhet mellan barnen så att alla blir sedda samtidigt som du måste överblicka och se till att det inte finns risk för olyckor eller att något barn försvinner under utomhusaktiviteter. För att lära dig mer om hur du kan hantera stressfyllda situationer som uppstår kan det vara en idé att gå en kurs i stresshantering eller första hjälpen och HLR om olyckan skulle vara framme.

Kommunikation ännu viktigare idag

En annan viktig del av arbetet som förskollärare är att hålla kontakten med föräldrarna till barnen. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn. Om du känner att du vill utveckla din kommunikationsförmåga finns kurser i retorik och presentationsteknik som kan lära dig att bli en bättre kommunikatör i såväl tal som skrift.

Förskollärare med erfarenhet kan gå över till att leda arbetet på förskolan på olika sätt. Du kan till exempel utveckla de pedagogiska metoderna eller ansvara för ekonomi och personal på förskolan. Som chef för en förskola kallas man till exempel förskolechef eller rektor. För dig som vill utveckla din kompetens inom ledarskap finns en mängd olika utbildningar att välja på, såväl korta som långa. Exempelvis inom coachande ledarskap.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Ett bra första steg när du vill vidareutbilda dig att höra med din arbetsgivare vilka möjligheter till kompetensutveckling de har möjlighet att erbjuda dig. Finns det en policy för kompetensutveckling? I så fall kan det finnas en chans att din arbetsgivare kan hjälpa till med finansiering. Om du har svårt att få ihop tiden med att arbeta och gå en kurs samtidigt kan kanske en distanskurs vara ett alternativ – idag finns det ett allt större utbud av utbildningar som går att läsa på hel- eller halvdistans så att du kan studera när det passar dig.

Framtidsutsikter

För dig som utbildad förskollärare finns det idag, och även på tio års sikt, mycket goda jobbmöjligheter. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass väntas tillgången på förskollärare bli otillräcklig, då det under lång tid utbildats för få förskollärare för att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan. I varje förskola ska det finnas minst en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen. Många förskolor vill därför öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal, vilket ytterligare ökar jobbmöjligheterna för förskollärare.

Trots att jobbchanserna spås bli goda för förskollärare är det viktigt att du under hela din yrkesbana fortsätter att vidareutbilda dig för att kunna utvecklas i din roll och även tillgodogöra dig nya forskningsrön, metoder och arbetssätt som du kan tillämpa i ditt arbete.

Relaterade yrken

 

« Tillbaka till alla yrken inom socialt arbete
« Tillbaka till Karriärguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Annonser