Inga recensioner än

Drönarutbildning - ansöka om specifik klass

YrkesAkademin, i Malmö (+9 orter)
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 juni, 2023 (+35 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 juni, 2023 (+35 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Yrkesakademin
Utbildningen ger dig kunskap om att ansöka, genomföra och utföra erforderlig dokumentation för uppdrag med drönare som omfattas av regelverket för specifik klass.
Detta omfattar PDRA – tillstånd med fördefinierad riskanalys, SORA (Specific Operation Risk Assessment) – en metodik för riskanalys samt LUC (Light UAS Operator Certificate) – ett verksamhetstillstånd med privilegier.

Kursen innehåller:

 • Förmåga att följa operativa förfaranden
 • Förmåga att hantera luftfartskommunikation
 • Förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
 • Ledarskap, lagarbete och självförvaltning
 • Problemlösning och beslutsfattande
 • Situationsmedvetenhet
 • Förmåga att hantera arbetsbelastning
 • Samordning eller överlämning

Kraven på fjärrpiloters kompetens är högre i den specifika kategorin än i den öppna. För att en operatör ska kunna genomföra flygningar inom den specifika kategorin krävs att den använder piloter som har genomfört utbildning och examinerats hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. Det framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten. Det kommer att vara förknippat med vissa krav att vara en utsedd eller erkänd enhet för utbildning i specifika kategorin. Piloterna utbildar sig och examineras enligt en specifik kravbild som beror på vilken typ av flygning som ska bedrivas. Det kan till exempel vara flygning med visuella observatörer (VO) enligt ett standardscenario eller flygning bortom synhåll (BVLOS) enligt ett operativt tillstånd.


Kompetenskrav för flygning enligt operativt tillstånd


Vid flygningar enligt operativt tillstånd eller enligt ett LUC ska utbildningen av fjärrpiloter samt teoretiska och praktiska prov genomföras hos en auktoriserad drönarskola (ADS).
För att underlätta för operatörer och fjärrpiloter som vill utöva verksamhet i den specifika kategorin har vi tagit fram en förteckning över vilka färdigheter som en fjärrpilot bör ha vid flygningar enligt operativa tillstånd. Vi vill poängtera att förteckningen nedan om fjärrpiloters färdigheter kan komma att ändras framöver, allt eftersom EASA publicerar nya regler. I väntan på dessa regelförändringar – och för att underlätta för näringslivets utveckling – ger Transportstyrelsen följande rekommendationer.
I samband med granskningen av ansökan för operativt tillstånd kommer Transportstyrelsen att bedöma om fjärrpilotens färdigheter är tillräckliga utifrån den dokumentation som bifogas ansökan.


Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin ska minst ha följande färdigheter:

 • förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
 • förmåga att hantera luftfartskommunikation
 • förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
 • ledarskap, lagarbete och självförvaltning
 • problemlösning och beslutsfattande
 • situationsmedvetenhet
 • förmåga att hantera arbetsbelastning
 • samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.

Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin behöver även ha ytterligare teoretisk kompetens inom:

 • flygsäkerhet
 • luftfartsregleringar
 • navigation
 • begränsningar av människans prestationsförmåga
 • operativa förfaranden
 • allmän kunskap om UAS
 • meteorologi
 • hantering av nödsituationer.

Fjärrpiloten ska dessutom ha teoretiska och praktiska färdigheter inom den specifika typen av verksamhet som ska bedrivas. För exempelvis flygning med last utom synhåll (BVLOS) så måste operatören kunna visa att fjärrpiloten har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter inom både flygning med last och flygning utom synhåll.

De exakta kraven för fjärrpiloters kompetens och färdigheter bestäms i det operativa tillståndet. Vid ansökan om operativt tillstånd ska fjärrpilotens kompetens och färdigheter kunna verifieras genom dokumentation. Under den första perioden när det nya regelverket ska börja tillämpas kommer en separat bedömning av fjärrpiloters kompetens att göras för varje enskild ansökan om operativt tillstånd.

Kommande kursstarter

Välj mellan 35 kursstarter

8 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Distans
 • Svenska

19 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Svenska

7 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Luleå
 • Svenska

9 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sundsvall
 • Svenska

14 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Farsta
 • Svenska

14 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Västerås
 • Svenska

16 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

21 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Halmstad
 • Svenska

21 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Svenska

23 augusti, 2023

 • Öppen utbildning
 • Jönköping
 • Svenska

11 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Luleå
 • Svenska

13 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sundsvall
 • Svenska

18 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Farsta
 • Svenska

18 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Västerås
 • Svenska

20 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

25 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Halmstad
 • Svenska

25 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Svenska

27 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Jönköping
 • Svenska

9 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Luleå
 • Svenska

11 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sundsvall
 • Svenska

16 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Farsta
 • Svenska

16 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Västerås
 • Svenska

18 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

23 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Halmstad
 • Svenska

23 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Svenska

25 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Jönköping
 • Svenska

13 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Luleå
 • Svenska

15 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sundsvall
 • Svenska

20 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Farsta
 • Svenska

20 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Västerås
 • Svenska

22 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

27 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Halmstad
 • Svenska

27 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Svenska

29 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Jönköping
 • Svenska

Starta när du vill

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige
 • Svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Drönarutbildning - ansöka om specifik klass, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Vi på YrkesAkademin strävar efter att få fler personer i arbete och stötta svenska företag med yrkeskunnig personal. Tillsammans med näringslivet skräddarsyr vi våra utbildningar så de matchar företagens behov. YrkesAkademin grundades 1997 och är idag Sveriges största leverantör av...

Läs mer om YrkesAkademin och visa alla utbildningar.

Highlights