Visa utbildning.se som: Mobil

Kognitiv samtalsterapeut

Lifecap AB
Kort om utbildningen
2 år
115 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Distans
Öppen utbildning
   
Distans, Göteborg, Stockholm

Kursbeskrivning

Samtalsterapeuten arbetar med samtalet som verktyg inom livets alla faser.

Utbildningens block är uppdelad på fyra olika delmoment per läsår:

1 Ledarskap

2 Relation
3 Hälsa
4 Examination

Som samtalsterapeut kan du arbeta med enskilda individer, par och grupper. Exempel på arbetsområden är relationsproblematik, kommunikation, konflikthantering, "utbrändhet", ångestrelaterade problem, livsval, familjeproblematik mål och syften i livet, inre ledarskap, medarbetarskap, coachning, teambuildning.

Lifecaps utbildning skiljer sig från många andra terapeututbildningar genom att den är processorienterad. Det innebär att vi använder kursdeltagarnas bakgrund och historia för att tydliggöra hur de olika teorierna som bildar grunden till en god coach/terapeututbildning är utformade. Vi studerar exempelvis anknytningsteori genom att titta på kursdeltagarnas uppväxt och anknytningsmönster. Det här innebär att även traumatiska händelser processas i gruppen, vilket kan vara jobbigt. Det är inte ovanligt att de kursdeltagare som inte själva sitter i ”heta stolen” upplever händelseförloppet som mer påfrestande än den det berör. Den som är mitt uppe i sitt eget arbete har fokus på sitt eget känslosystem och befinner sig i en sinnesstämning där omgivningen inte är så viktig. Åskådarna däremot, kan hamna i en rädsla för att ”snart är det min tur” eller uppleva att det är så upprivande att de vill trösta den som är arg eller ledsen. Någonting som sällan hjälper, utan snarare stoppar möjligheten för den det berör att ta sig igenom hela förloppet, möta känslor samt se sammanhang och konsekvenser som händelsen gett upphov till. Först därefter är det i våra ögon möjligt med en ordentlig nyorientering.

Om det finns traumatiska händelser i historien och för att det inte ska bli för tungt för deltagarna, är det önskvärt att våra kursdeltagare har gjort ett visst arbete med sig själva innan de påbörjar utbildningen. Vi tror att människor som själva har kommit tillrätta med någon typ av problem har mycket goda förutsättningar att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation, men som inte har löst sitt problem ännu.

Innehåll
Kognitiva, existentiella, humanistiska, grundperspektiv, stress och coping. KASAM - känsla av sammanhang. Det moderna ångestbegreppet. Friska relationers kännetecken. Missbruk, beroende och medberoende. Personlighetsstörningar. Kris och konflikthantering, sexualitet och genusperspektiv, värderingar och värdegrunder. Anknytningsteorier, systemteori, familjekonstellationer, gruppdynamiska processer, kommunikationsteorier samt etik och moral. Professionella förhållningssätt och tekniker. Övningar i individuella samtal, parsamtal och gruppsamtal.

Målgrupp

Av de som utbildar sig till samtalsterapeut hos Lifecap väljer ungefär hälften att efter avslutad utbildning arbeta som egenföretagare. En andel av de som utbildar sig till samtalsterapeut har redan en anställning inom socialtjänsten och utbildar sig hos Lifecap för att fördjupa sitt kunnande inom det kognitiva samtalet. Andra arbetar som behandlings assistenter eller terapeuter på olika behandlingshem.

Utbildningens upplägg

Distansstudier på hemmaplan kombinerat med tre internatvistelser om fem dagar vardera per läsår (kursgård i Roslagen) samt examination under tre dagar dagtid i Stockholm.

Målgrupp

Av de som utbildar sig till Dipl. Kognitiv Samtalsterapeut hos Lifecap väljer ungefär hälften att efter avslutad utbildning arbeta som egenföretagare. En andel av de som utbildar sig till samtalsterapeut har redan en anställning inom socialtjänsten och utbildar sig hos Lifecap för att fördjupa sitt kunnande inom det kognitiva samtalet. Andra arbetar som behandlingsassistenter eller terapeuter på olika behandlingshem.

Investering

Kostnad 28 800 kronor per termin, inklusive kost och logi på kursgård under de tre internatvistelserna som genomförs under ett läsår (onsdag till och med söndag). Examination efter varje läsår genomförs under tre dagar dagtid i Stockholm (under dessa dagar står kursdeltagarna själva för kost och logi).

Examen, diplom m.m.

Av de som utbildar sig till samtalsterapeut hos Lifecap väljer ungefär hälften att efter avslutad utbildning arbeta som egenföretagare. En andel av de som utbildar sig till samtalsterapeut har redan en anställning inom socialtjänsten och utbildar sig hos Lifecap för att fördjupa sitt kunnande inom det kognitiva samtalet. Andra arbetar som behandlings assistenter eller terapeuter på olika behandlingshem.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kognitiv samtalsterapeut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Emma
(5)
Processinriktad utbildning, mendre grupper, bra upplägg med 4 utbildningstillfällen utspridda under året.
Marie
(5)
Bra utbildning till samtalscoach och framförallt bra utbildning i läran om mig själv
Eva
(5)
Lifecap har hjälpt mig att hitta mina egna verktyg för att uppnå den bästa versionen av mig själv. Att det samtidigt ger mig möjligheten att bli diplomerad och föra denna kunskap vidare är fantastiskt.

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap har till syfte att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående.  Företaget är kvalitetssäkrat/certifierat enligt ISO och erbjuder coach- och terapeututbildningar, kurser för att fördjupa det personliga ledarksapet, utbildningsfilmer inom en rad olika områden, radiosändningar och...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kognitiv samtalsterapeut
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 22 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området