4 retoriska knep – så får du folk att lyssna på dig

Vill du känna dig tryggare i dina presentationer, bli en bra talare eller bli skickligare på att argumentera? Vi lär dig knepen som hjälper dig att få folk att lyssna på dig.

Retoriktips

Vill du känna dig tryggare i dina presentationer, bli en bra talare eller bli skickligare på att argumentera för din sak? Vi lär dig knepen som gör dig till en skicklig retoriker och som hjälper dig att få folk att lyssna på dig.

1. Känn din publik

Utforma alltid din retorik utifrån den kontext du befinner dig i. För att du ska kunna vara väl förberedd är det därför bra att ställa dig själv några frågor:

 • Vilka är människorna du kommer att prata för eller umgås med?
  Att känna din målgrupp är viktigt när du utformar din retorik då du kan behöva ändra den beroende på vilka personer du ska träffa. Det kan vara väldigt annorlunda att presentera inför dina kollegor och sedan presentera för kunder, även om det är samma ämne det gäller. Ett tips för din retorik är att fundera över vad just din målgrupp är intresserad av och vilka referensramar de har.

 • Vad har du för syfte med det du vill säga?
  Inom retoriken brukar man tala om att en presentation ska informera, övertyga, redogöra eller underhålla. En bra talare har klart för sig vad målet med sin retorik är. Med ett tydligt mål kommer du lättare att kunna fokusera och skapa en presentation som gör att folk lyssnar på dig. Ett tips är att försöka ha en retorik där dina åhörare känner att de får ut något av att höra dig tala, då kommer de känna sig mer motiverade till att lyssna och ställa frågor. 

 • I vilket är sammanhang är du?
  Det är förmodligen stor skillnad på vad personer på ett affärsmöte vill höra dig tala om och vad som är lyckade samtalsämnen under festliga tillfällen. Detta gäller både vad du pratar om, men också hur du pratar om det. Ett retoriskt tips är att komma ihåg att när du kommunicerar så är det inte bara innehållet i ditt budskap som tolkas av dina åhörare utan även hur du väljer att formulera dig. Det är därför viktigt att tänka på att det råder olika typer av språk och samtalstoner i olika sammanhang och sammanslutningar.

 

Kurser för dig som vill bli en bättre retoriker

 Tips för bättre retorik

2. Lägg upp dina argument

En bra talare behöver ha argument som stödjer sin sak. Inom retoriken brukar man säga att du ska belysa, förklara och förstärka dina tankar. För att klara det gäller det att du har kunskaper i det ämne som du talar om och det är därför viktigt att du gör din research och kommer väl förberedd.

Ditt framförande underlättas också om du kan väcka en känsla eller igenkännande hos dina åhörare – de har då lättare att ta in vad du säger och kommer ha lättare komma ihåg vad som sagts.

När du har koll på dina argument gäller det att strukturera upp ditt material – dispositionen. Inom retoriken finns det flera olika sätt att disponera en presentation eller tal och man brukar dela upp det i tre delar – inledning, mittparti och avslutning. I inledningen gäller det att fängsla åhöraren och väcka ett intresse som gör att den som lyssnar vill följa med under resten av presentationen. Mittpartiet är den största delen och innehåller större delen av den information som du vill förmedla. Ett retoriktips är att låta mittpartiet följas av några motargument för din tes för att visa på din trovärdighet, medan du under avslutningen presenterar dina allra starkaste argument som får följa med åhöraren hem.

 

Lär dig konsten att argumentera

 

3. Håll koll på ditt kroppsspråk

Retorik handlar inte bara om de verbala uttrycken vi åhörare uppfattar. Om du vill få andra att lyssna på dig är det viktigt att vara medveten om att kommunikation inte enbart är vad du säger – utan även hur du säger det med hjälp av ditt röstläge och kroppsspråk.

 • Alla människor har olika sätt att föra sig och det gäller att hitta det man själv är bekväm i, men tänk på att försöka ha ett så öppet och avslappnat kroppsspråk som möjligt. Tänk på din hållning och undvik att ha armar eller ben korsade.

 • Fundera på vad du ska ha för klädsel. Finns det någon dress code? Stämmer dina kläder överens med det du vill förmedla?

 • Om du vill att andra ska lyssna på dig bör du ha ett mer neutralt kroppsspråk. Lägg märke till de uttryck och det kroppsspråk som personen du talar med använder och imitera detta för att signalera välvilja.

 • Få dina åhörare att känna sig välkomna oavsett om du håller i en stor presentation eller talar under mer avslappnade former. En bra talare försöker fånga upp åskådarnas blickar för att bekräfta att hen ser dem. Om du visar att du respekterar dina åhörare kommer de att respektera dig.

Retoriktips 

4. Hitta inspirationskällor

Det finns mycket att läsa och många olika guider och retoriktips för hur du bäst kan lyckas med din retorik, men ett bra knep är att låta dig inspireras av kända retoriker och deras talarstil.

Många av våra bästa talare och retoriker har förebilder som de får inspiration, tips och idéer från. Det kan vara bra att ha i åtanke om du är intresserad av att lära dig mer om retorik eller ska hålla ett tal eller en presentation. Finns det någon talarstil som du imponeras av? Är det någon som alltid får människor i deras omgivning att lyssna intresserat? Du kan få bra tips för din retorik och lära dig mycket genom att tänka på hur personen talar, vad den gör och deras kroppspråk. 

Att vara en bra talare är ingenting som är medfött utan det är något du kan lära dig och öva upp. En utbildning i presentationsteknik eller retorik kan ge dig de kunskaper och verktyg som hjälper dig att känna dig trygg och kommunicera framgångsrikt. Det kanske viktigaste inom retoriken är dock att komma förberedd och visa att du är intresserad av ditt ämne, och kom ihåg – entusiasm smittar!

 Jag vill bli bättre på att presentera


Annonser