Intern Miljörevision - ISO 14001

CANEA, i Göteborg (+2 orter)
Längd
3 dagar
Pris
16 800 - 18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 april, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
16 800 - 18 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 april, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 16 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

I utbildningen förklaras bakgrundenoch syftet med kraven i miljöledningssystemenligt ISO 14001 och EMAS. Detta leder till en ökad förståelse ochintresse bland deltagarna. Alla standardens krav gås noggrant igenom och du lär dig praktiskt av dem som byggt upp och infört certifierade miljöledningssystem och som genomför revisioner av sådana.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

17 april, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

19 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

6 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

27 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Program

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Miljörevision
 • Miljöutmaningar och Hållbar utveckling
 • Identifiering av en organisations miljöpåverkan
 • Praktikfall: Företags miljöpåverkan
 • Innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 1
 • Genomgång hemuppgift
 • Information om provet
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Forts. innehållet i ISO 14001
 • Praktikfall: Att bli bekant med ISO 14001, del 2
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Miljölagstiftning
 • Repetition Miljörevision
 • Planering av företagets interna revisionsverksamhet
 • Planering av revisionstillfälle
 • Checklistor
 • Praktikfall: Checklistor
 • Öppningsmöte
 • Utförande av revision
 • Dokumentation av revision
 • Praktikfall: Skriva observationsrapporter
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Praktikfall: Utförande av revision, förberedelser
 • Praktikfall: Utförande av revision, intervjuer
 • Avslutningsmöte
 • Praktikfall: Avslutningsmöte, förberedelser
 • Korrigerande åtgärder och uppföljning
 • Revisorn och den reviderade
 • Repetition
 • Prov
 • Diskussion och avslutning

Referens:

Denna utbildning är den bästa utbildningen jag gått på mycket länge. Teorin varvades med praktiska övningar inom revisionsmetodik. Efter varje övningstillfälle var föreläsaren bra på att få igång en diskussion om det vi lärt oss och hade en stor kunskap inom ämnet. Jag har rekommenderat utbildningen till flera kollegor!

Kristina Eriksson, System Safety Engineer, SAAB AB

Referens

"Jag är projektledare för införandet av ett miljöledningssystem inom Posten Brev. För mig gav CANEAs utbildning i Miljörevision en viktig repetition av kraven i ISO 14001 och tips om vad som är viktigt i projektet jag leder. Den gav också en god helhetsbild av revisorns roll och hur denne kan bidraga till förbättringar. Föreläsarna har en professionell attityd och ett engagerande sätt. Jag har höga krav och är noggrann när det gäller utbildningar. Men de tre krävande dagarna uppfyllde mina förväntningar. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen till miljörevisorer och projektledare."

Krister Mosell
Miljösamordnare, Posten Brev

Målgrupp

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna miljörevisioner och andra som behöver en djupare kunskap i hur intern miljörevisionsverksamhet ska bedrivas, t.ex. kvalitetsansvariga, miljöansvariga och företagsledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör ha kunskap om miljöledningssystem och ISO 14001, om inte, rekommenderar vi att du först går utbildningen "Miljöledningssystem i praktiken - ISO14001".

Efter varje utbildningsdag behövs ca 1 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att dels ge dig synsättet att internrevision är ett verktyg att förbättra effektiviteten i företagets processer och dels att ge en djup kunskap i internrevisionsmetodik såsom planering/förberedelser, genomförande, rapportering och uppföljning vid revision. Du ska agera utifrån ett förbättringsperspektiv, inte som felfinnare.

Övrig information

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 14001-standarden studeras.

Vår utbildning "Intern miljörevision - ISO 14001" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor. Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.

Investering

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Intern Miljörevision - ISO 14001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 4 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Kristina Eriksson
12 nov 2018
Intern Miljörevision – ISO 14001

Utbildningen ”Intern Miljörevision – ISO 14001” hos CANEA är den bästa utbildningen jag gått på mycket länge. Teorin varvades med praktiska övningar inom revisionsmetodik som kä...

Visa mer
5/5
Tibor Lakatos
12 nov 2018
Intern Miljörevision - ISO 14001

"Jag hade behov av att stärka mina kunskaper om gällande miljölagstiftning i min roll som revisor av ledningssystem. Kursen är liksom tidigare CANEA-kurser jag gått mycket väl s...

Visa mer
4/5
Thomas
31 aug 2012

Helt ok

CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights