Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

CANEA, i Göteborg
Längd
3 dagar
Pris
19 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 mars, 2025 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 dagar
Pris
19 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 mars, 2025 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 19 400 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

3 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Referens:

Jag hade behov av att stärka mina kunskaper om gällande miljölagstiftning i min roll som revisor av ledningssystem. Kursen är, liksom tidigare CANEA-kurser jag gått, mycket väl strukturerad och ger på kort tid god kännedom om gällande lagstiftning och god vägledning om hur de ska tolkas och tillämpas både för användare och revisorer. Kursledaren var mycket kunnig och ger många verkliga exempel från företag och bedömningar av myndigheter. Många bra tips från kursledaren om hur man som användare skall planera, genomföra och revidera lagefterlevnad Kurspärmen är mycket omfattande och fungerar som en god referens när jag nu förbereder mina ISO 14001 revisioner. Vill nog påstå att bara pärmen är värd kursavgiften!

Tibor Lakatos, Lead Auditor, Martib Consulting AB

Målgrupp

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt arbetar som revisor hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna avancerade utbildning bygger på att man har gått utbildningen"Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course"med godkänt resultat och har någon erfarenhet av miljöarbete.Densyftar till att deltagarna ska bli revisionsledare för miljöledningssystem.

Observera att utbildningen endast ger dig den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav (exempelvis på revisionserfarenhet) för att du ska kunna registrera dig.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge blivande andra- och tredjepartsrevisorer tillräcklig revisionsutbildning i miljöledning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Utbildningen ska säkerställa att du som fullföljer utbildningen på ett framgångsrikt sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra andra- och tredjepartsrevisioner.

Detta är enCQI ochIRCA-certifierad utbildning med ID 1770. Det innebär att deltagaren efter genomgången utbildning med godkänt resultat har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor” inom miljö.

Övrig information

Hemuppgift

Cirka två veckor före utbildning får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid. En ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar utspridda på ett antal dagar.

Vår utbildning "ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course" är granskad och godkänd av "Föreningen Miljörevisorer i Sverige" (MIS). Detta innebär att MIS har granskat att utbildningen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Efter genomgången utbildning kan du ansöka om att bli MIS-Godkänd Miljörevisor.Utbildningen inkluderar 1 års kostnadsfritt medlemskap.

Kursinnehåll

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Ledningssystem och hållbar affärsutveckling
 • Allmän miljökunskap och hållbar utveckling
 • Miljöaspekter
 • Praktikfall 1: Ett företags miljöpåverkan
 • ISO 14000-serien
 • Praktikfall 2: PDCA-cykeln och ISO 14001
 • ISO 14001- kraven
 • Praktikfall 3a: Att tolka ISO 14001
 • Självstudier

Dag 2 08:00 - 18:00

 • Repetition och återkoppling från dag 1
 • forts. Praktikfall 3a: Att tolka ISO 14001
 • Miljörevisioner
 • Gruppdiskussion kring hemuppgiften
 • Praktikfall 4: Rundvandring
 • Praktikfall 5: Revisionsplan
 • Praktikfall 6a: Dokumentgranskning och checklistor
 • Övningsprov och självstudier

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Genomgång av övningsprov, repetition och återkoppling från dag 2
 • Praktikfall 6b: Revisionsintervjuer
 • Praktikfall 6c: Revisionsslutsatser
 • Praktikfall 6d: Avslutningsmöte
 • Utvärdering och frågor
 • Prov

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights