Visa utbildning.se som: Mobil

Alla Sveriges utbildningar för yrkesverksamma

I listan nedanför har vi samlat vidareutbildningar i Sverige. Det du behöver göra är att leta upp något som verkar intressant och klicka dig vidare. Antingen kan du leta igenom listan nedanför eller filtrera utifrån ort, pris, längd eller söka efter något specifikt. 

När du väl hittat en utbildning som skulle kunna vara något för dig kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och få mer information skickad till dig.

Årsabonnemang på e-learning – kommunikation, ledarskap och effektivitet
Kompetens Express Sverige AB
1 år
2 795 SEK
Flera orter (2)
E-learning när den är som bäst. På bara 1 timme kan du bygga på din kompetens. Köp enstaka licenser eller...
Chefsbiblioteket – E-learning
Kompetens Express Sverige AB
1 år
5 995 SEK
Flera orter (2)
Kompetens Express Sverige AB producerar effektiva e-learningutbildningar för näringslivet med fokus på kommunikation, ledarskap och effektivitet. Våra ”off-the-shelf” produkter kan...
Managing Benefits™ - Först i Sverige!
Adding Value Consulting AB
3 dagar
18 500 SEK
Flera orter (3)
Varför gör vi förändringar i företag? Den vanliga anledningen är att vi investerar i projekt och program med förhoppningar att...
Bättre arbetsmiljö – BAM fortsättning
Prevent
2 dagar
Rikstäckande
Den här utbildningen är framtagen för att passa dig som tidigare har gått Bättre arbetsmiljö – BAM grundutbildning 3 dagar...
Communication Mentoring Program – CMP
Sveriges Kommunikatörer
6 månader
47 000 SEK
Stockholm
Förväntas du att nu eller i framtiden vara ansvarig för en funktion, ett projekt eller att leda och utveckla medarbetare? Då...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(14)
3 dagar
8 900 SEK
Rikstäckande
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete –1 dag lärarledd utbildning
Branschutbildarna
1 dag
Rikstäckande
Arbetsmiljöverket kräver dokumenterad arbetsmiljöpolicy från ALLA företag  med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde! Alla företag med anställd personal, oavsett storlek...
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 900 SEK
Borås
Utbildningen genomförs i samarbete med Kosan Gas Sverige AB.En utbildning för dig som behöver få en relation till gasen och...
Fjärrvärme - Distributionssystem
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Planering - dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning.Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.Utbildningen ger dig...
Boost your HR English!
Sveriges HR Förening
         
(3)
8 timmar
6 700 SEK
Stockholm
Boost your HR English! This specialist English language workshop is designed for HR professionals working within large or small organisations....
Att lyckas med förändringen
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
5 495 SEK
Stockholm
Utan medarbetarnas engagemang och delaktighet blir förändringsprocesser verkningslösa - förändringar förverkligas nämligen av medarbetarna. Många lockas av att göra som...
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i...
Filma med mobilen
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Flera orter (4)
"Filma med mobilen" är en av Sveriges Kommunikatörers populäraste kurser. Varför? Behovet av kommunikation med rörlig bild exploderar! Rörlig bild...
Filma med mobilen - Avancerad
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 995 SEK
Flera orter (3)
”Filma med mobilen” är en av Sveriges Kommunikatörers populäraste kurser. Under 2016 har över 350 personer gått kursen och efter...
Communication Executives Program – CEP 2018
Sveriges Kommunikatörer
9 månader
180 000 SEK
Sigtuna
I 19 år har Sveriges Kommunikatörer anordnat Communication Executives Program (CEP) – en omfattande ledarskapsutbildning för dig som är kommunikationschef,...
Master Class Digital Transformation
Sveriges Kommunikatörer
3 dagar
29 900 SEK
Stockholm
Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till helt nya sätt att driva affärer men också helt nya krav och förväntningar på...
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning)
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar skall utföras innan anläggningen tas i bruk första gången samt efter väsentlig reparation eller ändring. Besiktningen...
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
16 300 SEK
Flera orter (2)
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på...
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Borås
Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att yrkesmässigt hantera gasol. Personen skall namnges till räddningsnämnden.Föreståndaren...
Arbetsmiljöjuridik
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
8 800 SEK
Stockholm
Vi i Sverige saknar idag en allmängiltig definition av begreppet arbetsmiljö. Vi har inte heller en Arbetsmiljöbalk motsvarande Miljöbalken. Det...
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 000 SEK
Flera orter (2)
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km förlagda fjärrvärmeledningar.Äldre ledningssystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn samt planering...
Mentorprogram för chefer
Sveriges Kommunikatörer
6 månader
44 000 SEK
Stockholm
Hur vill du utvecklas som kommunikativ chef och ledare? Är det dags att ta nästa kliv framåt eller uppåt? Vill...
GDPR-utbildning för projektledare
Ledarskap & Projekthantering i Sverige AB
1 dag
14 450 SEK
Flera orter (2)
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagstiftningen (PUL). Förordningen blir direkt...
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – så förbereder du dig
Fastighetsägarna Sverige AB
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (5)
Ett fastighetsföretag registrerar regelmässigt en hel del information om sina hyresgäster. Det kan vara integritetskänslig information så som uppgifter om...
Coachutbildningen 2017/2018
Coachutbildning Sverige AB
         
(22)
8 dagar
41 500 SEK
Stockholm
I Coachutbildningen ingår allt du behöver för att certifiera dig hos International Coach Federation (ICF), förutom din egen praktik!  Våra utbildningar...
The Coach Training Program
Coachutbildning Sverige AB
         
(4)
8 dagar
41 500 SEK
Stockholm
Coach training program is accredited by the International Coach Federation (ICF). It is an Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH)...
Optimerad strokerehabilitering 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 550 SEK
Stockholm
Årligen drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke och vi befinner oss idag i en period med brist...
Projektledarutbildning - intensiv
Ledarskap & Projekthantering i Sverige AB
         
(51)
5 dagar
23 500 SEK
Flera orter (2)
Känner du ibland en osäkerhet då du ska arbeta i projekt? Följande scenarier är inte helt ovanligt: Din närmsta chef...
BAS, Byggarbetsmiljösamordnare: Tentamen och förnyelse av certifikat
EGA
1 dag
2 000 SEK
Stockholm
Du som vill jobba som BAS måste kunna styrka din utbildning, erfarenhet och kompetens. Certifiering är ett smidigt och effektivt...
Allt om Maskindirektivet
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Nytt Maskindirektiv gäller från december 2009. Införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3.Vår utbildning Allt om Maskindirektivet ger dig all den...
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 800 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen är för dig som skall söka omcertifiering, s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och...
Internationell transportlogistik
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar...
Stress management
Consensus Sverige AB
6 dagar
Örebro
Psykisk ohälsa i arbetslivet Sverige har idag bland de högsta sjukskrivningstalen i världen. Den vanligaste orsaken till sjukskrivningen är olika...
Effektiv stresshantering
Consensus Sverige AB
8 timmar
4 995 SEK
Örebro
Kostnaden för sjukskrivning ökar med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det...
Energikartläggare - utbildning inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (2)
Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra...
AAA-Projektledarutbildning. För de som vill ha det bästa?
Ledarskap & Projekthantering i Sverige AB
         
(127)
11 dagar
39 750 SEK
Flera orter (4)
I ett led att höja statusen för projektledning i Sverige har vi nu tagit nästa steg. Vi har nu registrerat...
Engagemangsskapande ledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Under två dagar kartlägger vi och tar fram dina personliga nycklar till ett framgångsrikt ledarskap. Fokus ligger på självinsikt, motivation...
Konflikthantering i hotfulla situationer
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Allt fler yrkesgrupper drabbas av hot och våld i arbetslivet. Utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att...
Konflikthantering spårbunden trafik – handledare
Prevent
4 100 SEK
Flera orter (2)
Målet med den här utbildningen är att ge personal inom spårbunden trafik fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland...
Må bra i skiftarbetet
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Under den här utbildningen får du lära dig knepen som gör att du mår bättre när du jobbar oregelbunden eller...
Syn och belysning i arbetslivet
Prevent
5 100 SEK
Flera orter (2)
Synen och belysningen har stor betydelse för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Att se dåligt när man...
Time Management
TimeZapp
4 timmar
4 700 SEK
Flera orter (2)
Är det ens möjligt att lämna jobbet helt när du tar telefonen med dig hem? Med den kommer email som...
Friskfaktorer i arbetslivet
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Det här är en handledarutbildning för den som vill lära sig leda arbetet med att utveckla det friska i ett...
Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen ger en snabb orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en introduktion till hur de kan omsättas...
Konflikthantering bussbranschen – handledare
Prevent
Flera orter (2)
Målet med den här utbildningen är att ge bussförare fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, kränkningar,...
Lyckas med kontorsförändringen
Prevent
1 dag
5 100 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen har som mål att underlätta förändringsprocessen vid flytt från en typ av kontor till en annan. Utbildningsdagen...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta med fransförlängning eller som nagelteknolog innebär att man kommer i kontakt med kemiska produkter som kan ge både...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 7384 träffar
Visa nästa 500 kurser