Utbildningar i bokföringsprogram

Lär dig bemästra bokföringsprogrammen

Här hittar du utbildningar i olika bokföringsprogram. Det finns ett stort antal leverantörer av bokföringsprogram och en uppsjö av olika program att välja bland där många är en del av större affärssystem.
Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Mer om Utbildningar i bokföringsprogram

FDT Advance Affärs- och bokföringsprogram

FDT Avance är ett komplett affärssytem och bokföringsprogram. FDT Avance har moduler som stöder hela processen mellan företag, kund och leverantör.

FDT Avance har en särskild bokföringsmodul som innehåller väl utarbetade rutiner för bokslutsarbete. I FDT Avance kan man arbeta med preliminära bokslutsverifikat där verifikat tillhörande periodbokslut kan sparas för att användas vid nästa periodbokslut. Vid avklarat årsbokslut går det att via SIE-export överföra hela bokföringen till ett deklarationsprogram. I bokföringsprogramet registreras budget enkelt för månad, kvartal, tertial, helår eller halvår där budgetbelopp anges per kostnadsställe, konto och kostnadsbärare.

För Internredovisning i bokföringsprogrammet finns två undernivåer till kostnadsställe, konto och kostnadsbärare, som är kopplingsbar till budget. I gränssnittet kan man direkt se saldo på kostnadsbärare eller kostnadsställe eller i kombination med varandra i jämförelse med budget.

FDT Avance har en kontoplan som är flexibel och ändringsbar där man bland annat ser saldo per månad som är jämförbart med budget och tidigare år. Med automatkontering kopplat till kontot är inmatning av siffror enkelt och man kan välja moms, procent och belopp och programmet hanterar EU BAS. Verifikatregistreringen är enkelt utformad där alla vertifikat kan redigeras i efterhand och vid en registrering kan man koppla in sökfunktionen för att leta rätt på något vertifikat, kostnadsställe, konto etc.

Fortnox Bokföringsprogram

Fortnox Bokföring är ett bokföringsprogram lämpligt för små och medelstora företag, föreningar och liknande. Fortnox bokföring är internetbaserad, vilket innebär att du kan arbeta var och när som helst där det finns en dator med internet.

I Fortnox Bokföring är hantering av leverantörsfakturor och leverantörsskulder några funktioner som ingår där man kontinuerligt sparar och registrerar leverantörsfakturor samt betalningar som därmed bokas automatiskt. Använder man Fortnox Bokföring i kombination med Fortnox Fakturering, kommer det att integrera automatiskt vilket innebär att dina leverantörsfakturor och inbetalningar automatiskt bokförs när de registreras i faktureringsprogrammet.

I Fortnox Bokföring kan du förregistrera leverantörsfakturor för godkännande och eller intyga. Det går att ange kostnader till särskilda konton och dela bokföring i separata kontrollserier. Man kan ange att specifika standardkonton alltid bör användas för en viss leverantör, kolla saldot på kontot direkt i kontroll listan och mycket mer.

Den integrerade funktion för hantering av användarrättigheter gör det enkelt att avgöra vilken åtkomstnivå varje användare bör tillåtas. Kanske vill någon registrera kundfakturor själv, medan bokhållare eller revisor är ansvarig för det återstående arbetet. Det går också att ge särskilda rättigheter till styrelseledamöter, revisorer eller andra parter för att logga in och extrahera olika rapporter, baserade på de senaste posterna.

E-economic bokföringsprogram på internet

E-economic är ett online bokföringsprogram framtaget och utvecklat för små och medelstora företag. E-conomics innehåller alla funktioner som ett konventionellt ekonomisystem har samt att det drar nytta av alla fördelar som finns av att ha ett bokföringsprogram online. E-conomic innehåller bokföring, leverantörsreskontra, kundreskontra och fakturering med offerter, ordrar och påminnelsehantering.

Systemet finns i tre versioner, Start, Small och Standard, där grundfunktionerna är desamma. Den enda skillnaden mellan dem är antalet verifikationer. Start vänder sig till de enskilda firmorna och riktigt små aktiebolagen med upp till 1000 transaktioner (huvudboksrader) per år. Small är en lämplig lösningen för små företag med upp till 4 000 transaktioner per år. I Standard kan du ha helt obegränsat antal transaktioner. Det går dock alltid att utöka e-conomic i takt med att företaget växer. Är du osäker på vilket abonnemang som passar kan du börja med Start - överskrider du 1000 transaktioner så uppgraderas abonnemanget automatiskt. Med e-conomics bokföringsprogram kan du gå ut på internet tillsammans med revisorn och en redovisningskonsult och ge dem tillgång till både verifikationer och bokföring. Åtkomsten för revisorn/den redovisningskonsulten är kostnadsfri.

BL Bokföring

Förenklat årsbokslut
För enskilda firmor har BL bokföring en guide för att manuellt eller automatiskt upprätta ett förenklat årsbokslut.

För Löpande bokföring är bland annat verifikationsregistreringen snabb och enkel och du kan jobba enbart med tangentbordet för att registrera verifikationer. Du kan även använda en sökfunktion för att snabbt leta reda upp vertifikationer. I grännssnittet ser du differens, kontosaldo, förlust eller vinst.

I bokföringsprogrammet finns bland annat månadsbaserad automatkontering. Genom att lägga upp automatkonteringar i programmet sparas mycket tid om det ofta förekommer återkommande transaktioner. Det finns färdiga konteringsguider för automatkonteringar för många vanliga affärshändelser.

Vid registrering av verifikationer kan du periodisera inkomster och utgifter. I periodiseringen anges hur många perioder som inkomsten eller utgiften ska delas upp på och när den första periodiseringen ska utföras.

I BL Bokföring finns ett stort antal färdiga bokföringsrapporter, t ex huvudbok, dagbok, resultaträkning, balansrapport, olika resultatrapporter, momsrapport och för balansräkning. Rapporterna går att förhandsgranskas och kan exporteras till excel.

Momsrapporten visar hur moms är bokförd och även om det eventuellt finns felbokad moms. I programmet ser du också hur du ska bokföra omföring av moms och programmet kan bokföra omföringen automatiskt. Med hjälp av momstransaktionskontrollen ser man snabbt vilka verifikationer som har felaktigt bokförd moms.

Programmet hämtar automatiskt uppgifter från redovisningen till momsdelen i skattedeklarationen. I denna kan man registrera beloppen för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Det finns även ett särskillt löneprogram som automatiskt hämtar dessa siffror till skattedeklarationen. Det finns möjlighet att skapa en eSKD-fil om om man vill lämnar in skattedeklarationen via internet.

I samband med bokslutet är det bra att kunna fortsätta med nästa års löpande bokföring samtidigt som man arbetar med bokslutet. I programmet går det att hålla flera år öppna samtidigt och göra klart bokslut parallellt med bokföringen under innevarande år.

I BL Bokföring finns en mycket flexibel budgetfunktionen som erbjuder många möjligheter där man enkelt väljer utgåfrån budget, från verkligt utfall, från tidigare år eller från manuellt registrerade månadsbelopp.

Analys- och sökfunktioner
I BL Bokföring finns flera bra sökfunktioner som är användbara vid analysarbete. Bland annat konto -och transaktionskontroll, verifikationskontroll, momstransaktionskontroll och ekonomiöversikt.

XLEDGER - ett komplett webbaserat bokföring och affärssystem

http://www.xledger.se/

XLEDGER är ett webbaserat så kallat Saas (Software as a service) program. XLEDGER har ett integrerat och komplett system som ger möjligheten att effektivt arbeta med ekonomi, redovisning och projekt.

 • För företag som har har upp till 600 anställda
 • Webbaserat och tillgängligt när och när som helst
 • Automatiserar och förenklar rutinarbete med goda arbetsflöden
 • Inga uppgraderingsprojekt - alla använder alltid den senaste versionen av programvaran
 • Funktionellt anpassat för projekt- och ekonomiintensiva företag
 • Ingen installation av varken databas eller programvara
 • Genom den kostnadseffektivitet som uppnås med SaaS-modellen kan små- och mellanstora företag nu använda funktionalitet som tidigare varit förbehållen stora företag.

I XLEDGER.NET finns ett antal standardrapporter, ochi XLDEGER Report Writer (XRW) går det att skapa egna rapportmallar. Mallen kan därefter användas till att skriva ut rapporter eller att anpassa data och med XCUBE kan man generera ad-hoc rapporter.

 • Projektredovisning för projektuppföljning och fakturering. Tidrapportering samt Vidarefakturering av utlägg
 • Kassalikviditet - för uppföljning av budget för att jämföra budgeterat och verkliget utfall. Hantera kassaflöden och ständigt ha en uppdaterad bild av företagets ekonomi och redovisning.
 • Reseräkningshantering
 • Löner
 • Huvudbok
  • Budgetering
  • Flerdimensionell redovisning
  • Drill-down - klicka på data för att se underliggande transaktioner
  • Sök och jämför ditt resultat mot: tidigare år, budget, kvartal eller egendefinierade perioder.
  • Integrerat med XRW (rapportgenerator)
 • Kund- och Leverantörreskontra
  • Ständigt uppdaterad information om betalda fakturor och utestående fakturor
  • Åldersfördelning

Unicell

UNICELL utvecklar och levererar en mängd olika administrativa system såsom bokföringsprogram, affärssystem, faktureringsprogram ekonomisystem, lagerprogram för både mindre och medelstora företag. I huvudsak är kunderna mindre och medelstora företag men även kommunala förvaltningar, skolor, universitet samt multinationella företag använder systemet. Nedan är de program de har som berör bokföring.

UNI_BAS - ett enkelt bokföring -och affärssystem

UNI_BAS passar mindre företag, men kan hantera stora datamängder och kan användas av aktiebolag, handelsbolag, föreningar etc.
UNI_BAS är för bokföring, kunder och leverantörers kundreskontra, fakturering och leverantörsreskontra samt artiklar och inventariebok. UNI BAS är anpassad för att man inte ska behöva ha några förkunskaper och inte ens kunna bokföring då all bokföring sker automatiskt och det finns inget behov av debit och kredit. Kan hantera både fakturametoden och kontantmetoden. UNI_BAS kan byggas ut med valutahantering, orderhantering, offerter, lagerredovisning, avtalsfakturering med mera.

UNI_BAS Mini

UNI_BAS Mini är ett lättanvänt och minimalt fakturering och bokföringsprogram anpassat för enskild firma. I detta program bokför man efter kontantmetoden och redovisar årsvis och det går på ett enkelt sätt att registrera transaktioner och fakturera men programmet går inte att jämföra med ett fullt bokföringsprogram när det är fråga om underlag för styrning av ekonomin.

UNI_BAS Mini följer redovisningsreglerna från 2007 som är förenklade men man kan enkelt via telefon uppgradera till det fullständiga ekonomisystemet UNI_BAS standard. Man anger själv antal betalkonton och bankkonton där det finns goda möjligheter att följa upp fakturor som är både obetalda och betalda. Det finns även möjligheten att använda SIE.filer och kommunicera med till exempel en revisor.

 • Enbart till Enskild firma som redovisar enligt kontantmetoden samt redovisar moms årsvis.
 • Förenklad bokföring som ersätter den gamla kassaboken
 • Innefattar både fakturering och bokföring.
 • För den som inte har utlandsaffärer eller anställda.
 • Inget behov av att kunna debit och kredit.

UNI_ONE

UNI_ONE är för det mindre företaget som behöver ett mer effektivt system. UNI_ONE är ett lätthanterat system utan lagerredovisning anpassat för ett system för order, fakturering, bokföring, kund- och leverantörsreskontra och kan kompletteras med butikskassa. Leverantörsfakturorna konteras automatiskt.

Spector Business management

Spector Business management är webbbaserat bokföringssystem som är helintegrerat i affärssystemet med funktionen som order, butikskassa, faktura etc. Konteringar skapas normalt utan någon extra insats från användaren och nn stor del av bokföringen skapas i bakgrunden automatiskt Bokföringsprogrammet använder vanlig BAS-kontoplan men du kan söka på bådekontonummer och benämning.

Spektor har en särskilt anpassad lösning för webbshop och e-handel för att minska administrationsarbetet med bland annat klarna-fakturor och kortbetalning via DIBS. All hantering av Klarna-fakturorna görs i Specter, inklusive inläsning av avstämningslistan.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
"Förändringen går snabbt och vi ...

Åsa Liedgren, Executive Assistant på Sustainable Banking på SEB, berättar om sina erfarenheter av utbildningen ”Executive Assistant 2025” under hösten 2020.

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer