Topp 10 inom ledarskap

Vilka är utbildarna med populärast utbildningar inom ledarskap? Här finns listan med topp tio utbildningarna som rankar högst inom ledarskap på utbildning.se just nu! Med rätt kunskaper kommer du ta dig långt i din karriär. Vi på utbildning.se vill göra det enklare för dig att hitta rätt utbildning.

Topp 10 inom ledarskap

Vilka är utbildarna med populärast utbildningar inom ledarskap? Här finns listan med topp tio utbildningarna som rankar högst inom ledarskap på utbildning.se just nu! Med rätt kunskaper kommer du ta dig långt i din karriär. Vi på utbildning.se vill göra det enklare för dig att hitta rätt utbildning. 

De rankade utbildningarna som hittas på utbildning.se ger dig alla kunskaper inom ledarskap. Det finns utbildningar både för dig som är i början av din karriär och för dig som redan är verksam inom området. Oavsett till vilken nivå du är intresserad av att ta ditt ledarskap finns det utbildningar för att du ska utveckla dina färdigheter och bli en kompetent ledare. Här kan du ta del av topp 10 inom ledarskap.

1

Diplomerad coach med koppling till neuroledarskap 

Polhage & Lundberg 

📍    Plats: Distans, Malmö

⏱️   Längd: 9 dagar

💰   Kostnad: 19 500 - 26 000 SEK exkl. Moms

💬   Rating: 4,9 (baseras på 271 recensioner)

Om utbildningen

Denna kurs behandlar coachande kommunikation. Under kursen lär du dig förutsättningar, grunder och verktyg för professionell coachning. Du lär dig att förstå coachande kommunikation på ett djupare plan då utbildningen knyter an till modern hjärnforskning och fokuserar på att du ska lära dig varför coachande kommunikation fungerar som den gör.  

Kursen vänder sig till både dig som vill arbeta som professionell coach men också till dig som vill utveckla dina coachfärdigheter för att kunna använda dem i andra typer av arbeten. Kursen består av coachträning, diskussioner, teori och erfarenhetsutbyten. Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom och titeln diplomerad coach. 

Läs mer


2

Kommunikativt ledarskap med Elaine Eksvärd

Snacka snyggt

📍    Plats: Stockholm, Göteborg

⏱️   Längd: 1 dag

💰   Kostnad: 7 900 SEK exkl. moms

💬   Rating: 4,6 (baseras på 210 recensioner)

Om utbildningen

Denna kurs behandlar presentationsteknik, tekniker för att ge feedback och modern retorik. Allt för att du som ledare i ett företag ska få färdigheter för att på bästa sätt kunna utföra din arbetsroll. Kursens syfte är att ge dig verktyg för att på bästa sätt leda och skapa en god arbetskultur i ditt företag samt ge dig verktyg för att tackla kommunikativa utmaningar som ledare ofta stöter på. 

Kursen leds av Elaine Eksvärd, grundare och vd av retorikbyrån Snacka Snyggt. Elaine är även ständigt aktuell med föreläsningar inom kommunikation och retorik samt författare till bland annat storsäljaren Härskarteknik.

Läs mer


3

Certifierad VD – 20 dagar

Executive People AB

📍    Plats: Stockholm

⏱️   Längd: 20 dagar

💰   Kostnad: 209 900 SEK exkl. moms

💬   Rating: 5,0 (baseras på 2 recensioner)

Om utbildningen

Denna 20-dagars utbildning är för dig som siktar på att bli vd, som är verksam vd eller verksam inom en liknande roll. Kursen ger dig verktyg som är användbara i arbetet som ledare. Några av de områden kursen behandlar är ledarskap, investering, ekonomi, affärsplan, försäljning, projektplanering och arbetsmiljö.  

Utbildningsledarna är konsulter med lång och gedigen erfarenhet. Du som deltagit i kusen erhåller ett certifikat efter avslutad utbildning. 

Läs mer


4

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

Ledarskap & Projekthantering i Sverige AB

📍    Plats: Ronneby

⏱️   Längd: 5 dagar

💰   Kostnad: 26 500 SEK exkl. moms

💬   Rating: 5,0 (baseras på 51 recensioner)

Om utbildningen

Denna kurs på fem dagar genomförs med fyra övernattningar och passar dig som vill bli en effektiv ledare eller medarbetare. Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning genom att du som kursdeltagare tillsammans med de andra deltagarna går igenom uppgifterna tillsammans efter de gjorts för att reflektera kring upplevelserna.  

Kursen syftar till att ge dig reflektionsverktyg för att du ska kunna reflektera kring hur du påverkas och påverkar andra i en arbetssituation. Detta för att förstå hur grupper utvecklas och mognar samt vad som händer i en grupp under utvecklingens gång. Du får kunskaper om din plats i en grupp ur ett ledarperspektiv. 

Läs mer


5

Chef i äldreomsorgen

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

📍    Plats: Rikstäckande

⏱️   Längd: 5 månader

💰   Kostnad: –

💬   Rating: 4,0 (baseras på 1 recension)

Om utbildningen

Denna uppdragsutbildning på fem månader har utvecklats av Uppsala universitet inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Utbildningen är till för dig som är verksam chef inom vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningen fokuserar på din roll som chef, strategier för styrning och kontroll samt hantering av verksamhetsförändringar för att utveckla ditt ledarskap.  

Denna utbildning möjliggör anpassning till den egna organisationen och uppgifterna tas fram i dialog mellan deltagare och deras närmaste chefer. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och deltagarna ägnar ca. 8–10 timmar i veckan åt studier under utbildningens gång. 

Läs mer


6

Certifierad Mental Tränare via TMB

Alexandra J.B

📍    Plats: Distans, Malmö

⏱️   Längd: 6 månader

💰   Kostnad: 32 000 SEK exkl. moms

💬   Rating: 4,9 (baseras på 11 recensioner)

Om utbildningen

TMB står för Trainer of Mind and Brain, vilket är en komplett utbildning till mentala tränare. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att hjälpa människor i sin utvecklingsprocess. Du får kunskaper om hjärnan och hur mental träning kan öka livskvalitén och hälsan.  

Utbildningen ger dig grunder för att arbeta professionellt med samtal och handledning mot klienter. Du får kunskaper som du kan ta med dig till arbetet oavsett om du vill arbeta med gruppsamtal, föreläsningar eller enskilda samtal. 

Utbildningen riktar sig till dig som har ett stort intresse för personlig utveckling. Utbildningen passar både dig som vill lära dig grunderna till att arbeta inom fältet och dig som redan är verksam inom området men som vill utveckla dina kunskaper. 

Läs mer


7

Säkerhetschef – Diplomutbildning

SSF Stöldskyddsföreningen

📍    Plats: Stockholm

⏱️   Längd: 27dagar

💰   Kostnad: 99 500 SEK exkl. moms

💬   Rating: 4,2 (baseras på 132 recensioner)

Om utbildningen

Denna säkerhetschefsutbildning tar dig vidare i karriären genom att du får fördjupa din kompetens, både inom traditionella säkerhetsområden och inom områden som exempelvis affärsmannaskap och ekonomi. Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som säkerhetschef eller som ansvarig med en ledande roll i organisationens säkerhetsarbete. 

Utbildningen utgår från en pedagogisk modell vilket underlättar för dig som vill gå utbildningen samtidigt som du arbetar. Denna utbildning ger dig kunskaper och utvecklar din helhetssyn om säkerhetsområdet för att du på bästa sätt ska kunna leda säkerhetsarbetet i din organisation.

Läs mer


8

Chef i kommunal och regional verksamhet

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

📍    Plats: Uppsala

⏱️   Längd: 5 månader

💰   Kostnad: 59 500 SEK exkl. moms

💬   Rating: –

Om utbildningen

Denna uppdragsutbildning på fem månader är till för dig som är verksam chef inom kommunal och regional verksamhet. Vill du lära dig mer om hur din verksamhet kan utvecklas för att nå de politiskt uppsatta målen? Perfekt, denna utbildning fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Denna utbildning är anpassad för att utveckla verksamheter och kursdeltagarna får därför individuella uppgifter framtagna av närmaste chef. 

Utbildningen innehåller följande huvuddelar: 

 • Tjänstemannarollen och att vara chef i politiskt styrd verksamhet 
 • Styrning, implementering och samverkan i en komplex verksamhet 
 • Det personliga ledarskapet – ledarskapets eviga utmaningar 
 • Utveckling och förändringsledning 
 • Det kommunikativa och motiverande ledarskapet 

Läs mer


9

Chef i offentlig sektor

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

📍    Plats: Rikstäckande

⏱️   Längd: 5 månader

💰   Kostnad: –

💬   Rating: –

Om utbildningen

Denna uppdragsutbildning på fem månader är till för dig som är verksam chef inom offentlig sektor. Utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Denna utbildning är anpassad för att utveckla verksamheter och kursdeltagarna får därför individuella uppgifter framtagna av närmaste chef. 

Utbildningen innehåller följande huvuddelar: 

 • Tjänstemannarollen och att vara chef i politiskt styrd verksamhet 
 • Styrning, implementering och förbättringsarbete 
 • Det personliga ledarskapet 
 • Utveckling, ekonomi och förändringsledning 
 • Det kommunikativa ledarskapet 
 • Examination och fortsatt utveckling 

Läs mer


10

Att leda utvecklande utan att vara chef

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

📍    Plats: Distans

⏱️   Längd: 4 halvdagar

💰   Kostnad: 13 800 SEK exkl. moms

💬   Rating: –

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig till dig som inte är chef men som har en ledande roll som exempelvis utvecklare, processledare, projektledare eller någon annan specialistroll. Utbildningen består av interaktiva videomöten med föreläsningar och tid för reflektioner. Undervisningen sker på en digital plattform med arbete i egen takt. 

Vill du vara en ledare som skapar engagemang? Kursen utvecklar dina kunskaper för att du på ett bättre sätt ska förstå gruppers utveckling för att kunna kommunicera och förbättra ditt ledarskap utifrån din situation och uppdrag. Denna kurs ger kunskaper för att leda och inspirera andra till att följa.

Läs mer


Letar du efter andra ledarskapsutbildningar?

Du kan söka fritt och hitta över 700 utbildningar inom ledarskap på utbildning.se. Filtrera utbildningar utifrån utbildningsform, plats och kategorier för att hitta det du söker efter!

Sök utbildningar


Annonser