Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad Mental Tränare via TMB

Alexandra J.B
Kort om utbildningen
6 månader
32 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-03 - Malmö
Öppen utbildning
   
Malmö
Svenska
Mental tränare - Trainer of Mind and Brain

Kursbeskrivning

Trainer of Mind and Brain, förkortat TMB, är en ny och komplett utbildning till mental tränare. Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att framgångsrikt hjälpa människor i deras utvecklingsprocess. Fokus ligger på kunskapen om hjärnan och dess funktioner och hur vi genom mental träning kan öka vår livskvalitet. Grunden i TMB är att öka medvetenheten om kroppen som helhet och hur vårt mentala tillstånd påverkar vår hälsa. 

I Trainer of Mind and Brain möter den traditionella mentala träningen framtidens verktyg neuroplasticity training och ger en oslagbar kombination. Förutom detta rustar utbildningen också för att kunna arbeta professionellt med samtal och handledning av klienter. 

Yrket ger dig möjligheten att arbeta i den form som du trivs bäst, vare sig det handlar om gruppsamtal, föreläsningar eller via en helt egen online baserad mottagning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har ett stort intresse för personlig utveckling och som vill jobba med individer som vill gå från ”good to great”. Inga direkta förkunskaper krävs men ett intresse för psykologi och hur vår hjärna fungerar, samt en tilltro till individers förmåga att förändras, är grundläggande.

Trainer of Mind and Brain är dessutom ett utmärkt alternativ till vidareutbildning för redan verksamma coacher, terapeuter och beteendevetare.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll:

Modul 1:1 - Hjärnan, plasticitet, biologi & medvetande

I modul 1:1 fokuserar vi på att lägga grunden och få en förståelse för
hjärnan och dess uppbyggnad. Vi slänger oss också direkt in i det viktigaste
området av alla inom mental träning - positive neuroplasticity training (NPT). Trots betoning på teori läggs vikten vid att knyta kunskapen till mental träning samt att
belysa psykologiska myter som bör undvikas

Modul 1:2 - Förändrat medvetandetillstånd och interoception

Modul 1:2 fokuserar på de delar som ingår i grundläggande mental träning,
nämligen förändrat medvetandetillstånd. Vi ser på vad forskningen säger
om vårt medvetande och vilka metoder som aktivt berör, eller till och med
kräver, det förändrade medvetandetillståndet. Vi ser närmre på innebörden av begreppet ©TheReceivingMode och dess många fördelar.

Modul 2:1 Mental träning & det professionella samtalet

Denna modul är uppdelad i två ämnen. Vi börjar med en
djupdykning inom mental träning där vi lär oss grunderna i den svenska
modellen utifrån Lars-Eric Uneståhl. Därefter lär vi oss om samtalet som verktyg och hur vi blir säkra i vår roll som samtalsledare. Vi pratar om kroppsspråk, priming liksom om etik & moral. Intentionen är att du som deltagare ska börja ta dig an
en övningsklient (eller flera) där du prövar någon av de metoder vi gått
igenom i tidigare moduler.

Modul 2:2 - Mental träning & det professionella samtalet

I modul 2:2 tittar vi på tillvägagångssätt att kombinera olika metoder utifrån
specifika områden som stress, självkänsla eller prestation. Parallellt pratar vi
om samtalets upplägg utifrån ©Samtalsfyrkanten och tränar tillsammans i
mindre grupper utifrån cases. Efter denna modul är det dags att öka på
klienterna och på så sätt trappa upp samtalsträningen.

Modul 3:1 - Hjärnhälsa / Neurohacking 

I modul 3:1 går vi in på området hjärnhälsa och ser vad forskningen har att
säga om neurohacking. Hur påverkar vår livsstil hjärnans plasticitet och
kognitiva funktioner och vad kan vi göra för att säkerställa optimal funktion? Vi
kommer också att tala om när det professionella samtalet blir personligt och
berör områden som sorg, död och existentiella frågor.

Modul 3:2 - Framtidsvisioner, avslut & diplomering


I den allra sista delen blickar vi både framåt och bakåt. Vad har vi lärt oss och
på vilket sätt vill vi använda detta framöver? Vi pratar om "do's and dont's"
samt återanknyter till myterna vi tagit upp tidigare. Utbildningen avslutas med diplomutdelning.


Litteraturlista tillkommer.

Upplägg

Utbildningen består av 6 utbildningstillfällen a 2 dagar. Tre tillfällen är förlagda i Malmö och tre tillfällen online.

Självstudier utifrån den aktuella kurslitteratur som presenteras sker mellan utbildningsträffarna. Förutom detta ligger fokus på studentens egna mentala träning i enlighet med de metoder och tekniker som presenteras i utbildningen. 


OBSERVERA!

För att förlägga utbildningstillfällena i Malmö krävs ett minimiantal som är på plats. Om detta minimiantal inte uppfylls kommer utbildningsdagarna vara online. 

Tid & plats

Tid: torsdagar & fredagar 08.30 – 16.00 

Kursstart  3 februari 2022

Avslut  juni 2022

Datum för starten 2022

3 - 4 februari (Malmö)

3 - 4 mars 

31 - 1 april (Malmö)

28 - 29 april 

26 - 27 maj

16 - 17 juni (Malmö)

Investering

Investeringen är 32 000 SEK exklusive moms. Kostnaden faktureras med 30 dagars betaltid. 

Kursledare

Alexandra J.B

Kursledare Alexandra

”Den största drivkraften i arbetet som mental tränare är att se hur livet förbättras för klienterna när deras egen kraft och förmåga till förändring tas fram. Ofta är det endast små justeringar i tanke och beteende som skapar nya förutsättningar för självförverkligande, mentalt välmående och ökad livsglädje.”

Med akademisk utbildning inom psykologi och humaniora är Alexandra J.B idag grundare till TMB Institute och lärare i yrkesutbildningen Trainer of Mind and Brain. Förutom att vara utbildare har hon mångårig erfarenhet som personlig mental tränare och high performance coach.

Sociala medier har varit ett viktigt verktyg där Alexandra skrivit om och synliggjort mental träning under lång tid. Efterfrågan på en utbildning inom ämnet har av den anledningen uppstått och våren 2021 lanserades Trainer of Mind and Brain.

Instagram: alexandra.j.b

Facebook: Alexandra J.B

Examen, diplom m.m.

Trainer of Mind and Brain ger en Certifiering till Mental Tränare / Mental Training Practitioner.

Certifikatet är ett bevis på att du, efter genomförd utbildning, erhållit de kunskaper som är avgörande för att arbeta yrkesmässigt med mental träning och NPT.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Mental Tränare via TMB, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Alexandra J.B

TMB Institute är en plats för kompetensutveckling inom mental träning och personlig utveckling med syfte att utbilda och utveckla framtidens mentala tränare. Institutet erbjuder en ny och unik plattform för mental träning i Sverige.   Grundare bakom TMB Institute är...


Läs mer om Alexandra J.B och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Alexandra J.B

Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Certifierad Mental Tränare via TMB!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Certifierad Mental Tränare via TMB från Alexandra J.B, fyll i dina uppgifter: