Bra ledarskap: fem tips för att bli en bättre chef

Vad är egentligen ett bra ledarskap? Både om du är ny i din roll eller om du arbetat en längre tid som chef och ledare är det viktigt att ständigt utvecklas i din yrkesroll. Vi har frågat fem chefer vilka egenskaper de tycker är de viktigaste som chef.  

Bra ledarskap: fem tips för att bli en bättre chefAtt vara chef eller ledare kan vara både spännande och utmanande, men vad är egentligen bra ledarskap? Både om du är ny i din roll eller om du arbetat en längre tid som ledare är det viktigt att ständigt utvecklas i din yrkesroll. Vi frågade fem chefer vilka egenskaper de tycker är de viktigaste i en ledarroll.  

 

Vill du bli en bättre ledare? Se ledarskapsutbildningar här!

 

1. Gå bakom medarbetarna och hjälp dem att komma vidare i sitt arbete

Om du går bakom dina medarbetare och stöttar dem när de har problem med sina uppgifter visar du prov på bra ledarskap och inger trygghet hos de anställda. Genom att dessutom arbeta aktivt med coaching kan du hjälpa dina medarbetare att utvecklas och komma vidare i sitt arbete. Glöm heller inte att du som chef även bör uppmuntra de anställda att framföra egna idéer och åsikter.

2. Var engagerad och tydlig

Bra ledarskap handlar om att vara tydlig och lyhörd och om du inte är tydlig kan det hända att dina medarbetare missuppfattar dig, vilket i sin tur kan skapa friktion och vantrivsel. Visa att du är engagerad i det du gör, var flexibel och lyhörd. Om du själv inte är motiverad i ditt arbete kan det vara svårt att framkalla motivation hos dina medarbetare.

3. Se till individen och anpassa ditt ledarskap efter vad dina medarbetare behöver

Alla dina medarbetare kommer inte behöva samma typ av stöd eller feedback. Det är därför viktigt att du som chef anpassar ditt ledarskap efter vad dina medarbetare efterfrågar. Vissa av dina medarbetare kanske vill ha väldigt tydliga direktiv och mer regelbunden feedback, medan andra menar att bra ledarskap handlar om att tillåta och uppmuntra ett initiativrikt arbete utan lika bestämda riktlinjer.

4. Var närvarande, inte bara fysiskt

Det är vanligt att i stressade situationer inte vara närvarande i möten med medarbetare. Bra ledarskap innebär att du inte bara är fysiskt närvarande på din arbetsplats, se till att också vara närvarande och ta dig tid att lyssna på dina anställdas åsikter och upplevelser.

5. En bra ledare känner sig själv

Mycket av vår kommunikation går genom kroppsspråk och trots att du väljer rätt ord finns en risk att det du säger misstolkas om ditt kroppsspråk säger något annat. Tänk därför inte enbart på vad du säger, utan även hur du säger det och förstå hur du uppfattas. Var öppen för feedback och lär känna dig själv som chef och vad dina medarbetare uppfattar som bra ledarskap, exempelvis genom fortbildning. Trots att du känner dig säker i din roll som chef finns det alltid delar i ditt ledarskap som kan utvecklas.

Tips på kurser

Vill du läsa mer om ledarskap? 

Vi har skrivit ihop en matig ledarskapsguide med massor av tips och information för dig som är intresserad av ledarskap. I den kan du läsa om allt från tips för nya chefer till hur du går tillväga för att motiveraa dina medarbetare.

Ta mig till ledarskapsguiden!


Annonser