Visa utbildning.se som: Mobil

Sociala hänsyn – när, var, hur och varför?

IDG Sverige
Kort om utbildningen
1 dag
6 950 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Sociala hänsyn – när, var, hur och varför? - Heldagskurs i Stockholm

Vilket utrymme har upphandlande myndigheter att ställa sociala hänsyn? Vad är lagligt och vad är lämpligt? På vilket sätt kan upphandling användas som verktyg för att nå övergripande samhälleliga mål? Hur ställer man ut krav om sociala hänsyn och hur följs de upp?

Efter genomgången kurs kommer du ha kännedom om regelverket samt en rad praktiska tips och tricks med tydliga och konkreta exempel utifrån ”best practice”.

Kursen utgår bl.a. från Upphandlingsmyndighetens stödmaterial avseende sociala hänsyn som hittashär.

Kursledaren tar gärna emot konkreta frågeställningar fram till en vecka innan kursdatumet som kan vävas in i de olika kursmomenten.

Målsättning efter genomförd kurs:

 • Övergripande kunskap om regelverket som reglerar möjligheterna att ställa olika typer av hållbarhetshänsyn med fokus på sociala hänsyn
 • Förståelse för såväl utmaningar som möjligheter med att arbeta med upphandling som ett strategiskt verktyg
 • Tydliga och praktiska exempel på hur man ställer och följer upp krav/villkor rörande:
 • Schyssta villkor i tjänste- och byggentreprenader (särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i nivå med svenska centrala kollektivavtal)
 • Säkerställandet av ILO:s kärnkonventioner (grundläggande mänskliga rättigheter i produktionsledet)
 • Sysselsättningsfrämjande villkor (för personer långt ifrån arbetsmarknaden)
 • Sanktioner och andra rättsmedel samt tillsynsmyndigheternas roll.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete arbetar med upphandling antingen praktiskt som upphandlare, anbudsgivare och/ eller på en övergripande strategisk och eller rådgivande nivå såsom samordnare och jurist.

Upplägg

Program

08.30-09.00 Registrering med lättare frukost 09.00-10.00 Pass 1

 • Upphandling som ett strategiskt verktyg – möjligheter och utmaningar.
 • Begreppet sociala hänsyn
 • Historisk tillbakablick
 • Nuvarande lagstiftning och praxis/ nationellt och på EU-nivå
 • Hur långtgående krav kan ställas? Gränsdragning mellan lagligt/lämpligt.
 • Målkonflikter – kan man värna små och medelstora företag samtidigt som kravbördan ökar?

10.00-10.15 Bensträckare

10.15-11.15 Sysselsättningsfrämjande villkor + diskussion utifrån praktiska exempel

Hur kan man skapa mervärde i samband med upphandlingar av tjänste- och byggentreprenader? Hur långtgående krav kan man ställa och hur minimerar man risken för målkonflikter?

11.15-12.15 Säkerställande av ILO:s kärnkonventioner – globala perspektivet + diskussion utifrån praktiska exempel

Vad innebär det att ställa krav på etisk hänsyn i upphandlingar? Lämpar sig kraven för alla typer av upphandlingar och vad menar egentligen lagstiftaren med begreppet behövligt? Vilka sanktionsmöjligheter finns? Och varför är hävning sällan ett bra förstahandsval i den s.k. ”sanktionstrappan”?

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor – ”kollektivavtalsenliga villkor”

Den svenska modellen och upphandlingslagstiftningen – ett inte helt lyckat äktenskap. Utgångspunkter, utmaningar och möjligheter.

14.00-14.30 Workshop och diskussioner kring ”kollektivavtalsenliga villkor” i praktiken

Vilka skyldigheter kan anses ligga på den upphandlande myndigheten/enheten när det inte finns framtagna villkor på UHM:s hemsida? När är det behövligt? Och när kan det anses (o)möjligt?

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-16.00 Uppföljning, sanktioner och andra rättsmedel

Olika former av uppföljning – egenrapportering, kontorsrevisioner och stickprovskontroller
Hur kan man arbeta för att mota oseriösa leverantörer i grind.
Kopplingen mellan oseriösa leverantörer och onormalt låga anbud – i vilka fall kan man utesluta leverantörer?
Hävning och viten – när är det lämpligt/möjligt?
Väsentliga förändringar och ogiltighet av avtal.
Övriga offentliga aktörers tillsynsansvar.

16.00-16.15 Summering av dagen

Investering

5950 kr t.o.m. 10 feb, därefter 6950 kr. I priset ingår frukost, lunch, frukt och eftermiddagsfika

Kursledare

Carin Carlsson har en lång erfarenhet av att arbeta praktiskt och verksamhetsnära med hållbar upphandling med särskilt fokus på sociala hänsyn. Carin ledde Stockholm, Göteborg och Malmös arbete kring framtagande av kollektivavtalsenliga villkor i byggbranschen och var därefter utlånad från Stockholm stad för att delta i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram stödmaterial kring sociala hänsyn till upphandlande myndigheter och enheter. Efter sex år i Stockholm flyttade hon tillbaka till Göteborg under hösten 2018 och arbetar numera på Advokatfirman Glimstedt i Göteborg.

Examen, diplom m.m.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Sociala hänsyn – när, var, hur och varför?, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IDG Sverige

IDG Sverige

Välkommen till IDG Academy

Tillsammans med Sveriges bästa kursledare inom IT, tech och ledarskap arrangerar vi nyskapande, djupgående och lärorika heldagskurser med max 15 deltagare per tillfälle. Kort sagt: det är här vi tar innehållet från IDG Sveriges branschledande event och sajter och förvandlar...


Läs mer om IDG Sverige och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IDG Sverige

Magnus Ladulåsgatan 65
10678 Stockholm

 Visa telefonnummer