Visa utbildning.se som: Mobil

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)

Sverigehälsan
Kort om utbildningen
2 år
84 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-27 - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg, Malmö, Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Steg-1 KBT

Grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning KBT. Du studerar på halvdistans under 4 terminer. Kan med fördel göras parallellt med ditt arbete.

För dig som

  • vill arbeta som KBT-terapeut och behandla klienter med KBT*
  • vill utvecklas inom din yrkesroll och integrera KBT-verktyg i ditt arbete
  • söker en gedigen utbildning inom samtal och bemötande
  • vill utbilda dig vidare inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut.**

* Under förutsättning att du får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut har du efter utbildningen behörighet att behandla klienter med KBT.
** Utbildningen uppfyller kraven för en godkänd Steg 1-utbildning och du som har en relevant yrkesutbildning kan därmed söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen (Steg-2).

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) brukar karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad och pedagogiskt upplagd psykoterapiform. Kognitiv beteendeterapi har en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Den utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. även vid behandlingar utifrån manualer är fokus mycket starkt på analysen av den enskilda patientens problem.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag men tar också ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap från andra teorier och terapiformer. Några av de främsta tillämpningsområdena idag är ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan och i arbetet med organisationer.

KBT är den idag snabbast växande psykoterapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på utbildade behandlare. KBT är den psykoterapiinriktning som dominerar inom kontrollerad klinisk forskning och enligt de flesta kontrollerade studier den effektivaste behandlingsformen. Det som kännetecknar arbetssättet inom KBT är ett strukturerat, målinriktat, probleminriktat, aktivt, pedagogiskt arbete.

För att beställa gratis information om Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom exempelvis primärvård, psykiatri, socialtjänst, skola och HR. Klienter för psykoterapi utbildningsterapi ska företrädesvis kunna rekryteras från det egna yrkessammanhanget. Om detta inte är möjligt kan dessa rekryteras på annat vis.

BEHÖRIGHET

Behöriga att antas till utbildningen är personer som uppfyller följande krav:
grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande
utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande eller psykosocialt yrke.

I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i ett beteendevetenskapligt ämne motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör lokalmässigt kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

URVAL

Urval bland behöriga sökande sker på det sätt som ledningen för utbildningen bestämmer. Därvid ska en samlad bedömning göras av den sökandes teoretiska utbildning, yrkesverksamhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

FÖLJANDE KRITERIER TAS I BEAKTANDE:

a) Om sökanden har grundläggande och särskild behörighet
b) Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.
c) Tidigare kurser inom beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska ämnen.
d) Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.
e) Tidigare genomgångna utbildningar i kognitiv beteendeterapi exempelvis orienteringsutbildning i kognitiv beteendeterapi
f) Intervjuer med sökande.

Målsättning

Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi.

Då Sverigehälsan i över tio år har bedrivit utbildning inom området hälsa har vi valt att betona preventionens roll vid olika problem och olika psykoterapeutiska metoder inom vård och behandling. Inom detta kommer det salutogena perspektivet och positiv psykologi att ingå. En stor del av den senaste utvecklingen inom kognitiv beteendeterapi handlar om medveten närvaro samt olika former av acceptans och validering. Deltagarna kommer att ges en grundutbildning inom området.

Efter avslutad utbildning samt två års arbete med minst 50 % psykoterapeutiska arbetsuppgifter ska deltagarna inneha behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (tidigare kallad Steg-2).

Utbildningens innehåll

A. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, funktionell analys
B. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT
C. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi
D. Psykoterapi under handledning (120 timmar i grupp)
E. Egenterapi (20 timmar individuellt, 50 timmar i grupp)

Utbildningen organiseras i enlighet med Högskoleverkets rekommendationer för tidigare Steg-1.

Läkare under specialistutbildning uppmanas att före ansökan och eventuellt deltagande kontrollera med sin utbildningsinstitution att vår utbildning fyller de specifika kraven.

Fortsatta studier

Utbildningen utgör en grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi.

Efter avslutad utbildning (samt två års arbete med minst 50 procent psykoterapeutiska arbetsuppgifter) har du behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (tidigare kallad Steg-2).

Upplägg

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 60 hp. Utbildningen är upplagd som halvfartsutbildning och omfattar totalt 280 timmars teori och 120 timmars handledning i grupp. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över termin ett till tre och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin. Handledningen under momentet Psykoterapi kommer att ske små grupper och pågår under terminerna 2-4. Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur.

Investering

Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms.
I kursavgiften ingår teori, föreläsningar och seminarier. Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer. Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. Kostnaderna för individuell handledning ingår ej i kurskostnaden. Kurslitteratur ingår ej. Antagning sker efter intervju.

För mer information om priser, datum m.m. se utbildningens hemsida eller Beställ mer information.

Examen, diplom m.m.

Examination

Examinationen kommer att vara såväl skriftlig som praktisk.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis skall knytas examensbenämningen Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner.

Sylvester
(4)
Välrenommerade föreläsare. Bra upplägg på utbildningen. Man får med sig lite av allt och kan vidare fördjupa sig och hitta sin(a) egen(na) inriktningar.

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan – landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling

Sverigehälsan erbjuder kortare kurser och längre utbildningsprogram inom områden som friskvård och hälsa, stress och psykosocial arbetsmiljö samt psykologisk behandling och socialt behandlingsarbete. I samtliga uppdrag i siktar vi på att förmedla tillämpningsbara kunskaper och ett tydligt och mätbart resultat....


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Sverigehälsan

Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 19 recensioner.
Alla recensioner för arrangören