Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Längd
1 termin
Språk
Svenska
Längd
1 termin
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Två personer i terapisamtal. Foto: SHVETS production från Pexels

Vad är Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)?

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) är en semi-strukturerad individuell korttidsterapi (16 sessioner) utvecklad för depression och ångest inom primärvård. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkesverksamhet och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. Den anordnas som uppdragsutbildning.

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter inom DIT men mycket av det som studeras är även generella färdigheter som lämpar sig vid kortare tidsbegränsade psykoterapeutiska behandlingar, såsom bedömning, fokusformulerande och avslutningsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen. Utöver detta välkomnas också legitimerade psykoterapeuter och terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning i PDT.

Upplägg

Kursen omfattar 8 halvdagar med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och diskussioner med inslag av videodemonstrationer och rollspelsövningar.

Kursen evalueras skriftligt och muntligen vid det sista kurstillfället.

Tid & plats

Kursen startar nästa gång den 29 januari 2024.

Undervisningen är förlagd till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet (Campus Albano).

Kursens mål

Den studerande ska efter avslutad delkurs ha uppnått:

  • Fördjupade kunskaper om bedömning inför DIT

  • Fördjupade färdigheter och kompetens att formulera fokus för DIT

  • Fördjupade färdigheter och kompetens att intervenera utifrån detta fokus samt bedöma patientens respons på terapeutens interventioner

  • God förståelse för tidsramens betydelse för DIT.

Kursledare

Herman Daniels. Foto: Niklas Björling

Herman Daniels, leg psykolog, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Daniels ingår i ett svenskt nätverk kring DIT för kompetensutveckling inom modellen.

Examen, diplom m.m.

Kursen är en ackrediterad specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning. Kursdeltagare erhåller kursintyg på genomgången utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Dynamic Interpersonal Therapy (DIT), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Albanovägen 12
106 91 Stockholm

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver undervisning och forskning på allt som påverkar individen från gen och hjärna till organisation och samhälle. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och forskar inom psykologins samtliga huvudområden. Psykologiska institutionen erbjuder ett antal specialistkurser för...

Läs mer om Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights