Inga recensioner än

Praktisk elteknik

Presto Brandsäkerhet, i Stockholm (+4 orter)
Längd
2 dagar
Pris
14 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
14 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 14 990 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten på ett säkert sätt i en elanläggning?

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personalskada och sakskada och med denna utbildning utfyller du dessa krav. Praktiskt Elteknik är en bred utbildning som ger dig rätt kompetens som krävs fö att utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i elanläggningar. Utbildningen finns också som en anpassad version för just fastighetsskötare.

Kommande kursstarter

Välj mellan 6 kursstarter

19 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Luleå

22 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

26 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

26 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

10 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Hör av dig för mer information!

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen är för dig som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara

Kursinnehåll

I utbildningen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

Teori

 • Elektriska faran
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
 • Riskhantering
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
 • Ellära likström och växelström
 • Trefassystemet
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • PLC-styrning

Praktisk övning

 • Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd
 • Mätning av spänning och ström i kretsar
 • Mätning av tomgångsström, startström, varvtal med mera

Kursens mål

Efter genomförd utbildning har du ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt. Du har kunskap om grundläggande ellära, likspänning, växelspänning, 1-fas, 3-fas och olika typer av skydds- och manöverapparater. Du kan också hantera enklare felsökinngar, exempelvis återställning av motorskydd, byte av säkringar eller byte av fast inkopplad motor.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Praktisk elteknik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Presto Brandsäkerhet
Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

Vi på Presto är Nordens ledande aktör för utbildning inom arbetsmiljö, brand och olycka. Med bred expertis och lång erfarenhet erbjuder vi ett omfattande utbildningsprogram och kompetensutvecklar över 60 000 personer varje år. Presto hjälper stora och små kunder att...

Läs mer om Presto Brandsäkerhet och visa alla utbildningar.

Highlights