Visa utbildning.se som: Mobil

KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning

Bergströms Kunskapsföretag AB
Kort om utbildningen
2 år
126 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Malmö, Stockholm

Kursbeskrivning

KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning

mindful

- grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken!

Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt. Snart förvän­tas all perso­nal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbil­dade i kognitiv psykoterapi. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi är som sagt merite­rande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabili­terare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggande utbildning i psykoterapi ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bl a genom att ge introduktion till den tredje vågens terapier, utöver de generella kognitiva psykoterapikunskaperna.

Mer information

Klicka på beställ mer information för att få mer information om utbildningen!

Ansökan

Ansökan bör vi få redan nu, gärna ett år i förväg och helst fyra månader innan start! Restplatser kan finnas så hör av dig även om det är nära utbildningsstart!

Klicka på beställ mer information för att göra en ansökan. 

Inkludera följande i din ansökan till oss

 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
 • Uppge om du gått orienteringskurs i KBT samt i så fall när och var.
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
 • Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig. I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort
 • Varför du vill gå Bergströms KBT-utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Facetime, Skype alternativt att du besöker oss.

Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbild­ningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att be­gäras.

Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du accepterat avtalet till mig på telefon, mail eller sms, postar jag två avtal till dig för underskrift. När både du och jag undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildningsplatsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även deras beslutsfattare underteckna avtalet.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Maria Bergström
Utbildningssamordnare
Familjeterapeut, KBT-terapeut

Målgrupp

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, präster, diako­ner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter. Även andra inom vård, behandling, pedagogik, HR m fl uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och bete­endeterapeutisk behandling samt vill lära dig använda sådana behandlingsmetoder.

Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med psyko­terapeutiska samtal under termin 3 och 4.

Företräde till Bergströms utbildning ges den som har gått orienteringskurs, 50 tim, i KBT. Orienteringskursens innehåll är egentligen en förutsättning för att kunna ta till sin den grundläg­gande psykoterapiutbildningen. Dock kan den som inte hinner gå orienteringskursen innan utbildningsstarten tillgodogöra sig kunskaperna under första året. Det sker i samråd med kurs­ledningen och kan innebär en extra kostnad.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt

Kursupplägg

 • Deltidsstudier
 • Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete
 • Fyra terminer, totalt 46 utbildningsdagar, 248 timmar teori och 120 timmar handledning. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen teori­undervisningen och termin 3 och 4 avser huvudsakligen handledning på övningspatienter
 • Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar per månad
 • Teori, metodik och övningar varvas under teoridagarna
 • Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna
 • Handledning på övningsklienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Övningsklienten ska vara godkänd av handledaren som just övningsklient

Fortsatta studier

Den som har rätt tidigare utbildning och erfarenheter kan några år efter den grundläggande KBT-utbildningen söka till treårig legitimationsgundad psykoterapiutbildning. Bergströms ger inte sådan utbildning idag, men har preliminära planer på det.

Tilläggskurser

1) Bergströms ger möjlighet till diplom som Mindfulnessinstruktör. Det innebär att eleven väljer en tilläggskurs som förbereds med hemuppgifter. Syftet är att lära sig leda meditationer och and­ningsövningar, tillämpa mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) och leda mindfulness­grupper. Kursen förutsätter att eleven använt mindfulness för egen del tidigare.

2) Möjlighet finns även att något fördjupa kunskaperna om beroende/missbruk genom några dagars ytterligare undervisning och inläsning av ytterligare några PM och böcker. Om du väljer tilläggskursen får du grunderna för modern multivariat diagnostik avseende SRS (substansrelaterade syndrom), introduktion till Matchningsmodellen och RePro-K-instrumentet för bedömningssamtal. Därefter har du möjlighet att, efter de två årens grund­läggande utbildning i kognitiv psykoterapi, lägga till ett tredje kompletterande studieår för att bli 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU).

Mer information om tilläggskurserna ges under termin 1. Tillräckligt antal elever krävs för att anordna tilläggskurserna.

Tid & plats

Tider

Stockholm: Start fredag – lördag den 28 – 29 september 2018. Därefter ytterligare fyra dubbeldagar (fredag-lördag) under hösten 2018. Alla dagar kl 10-17.

Under våren 2019 sex tvådagarsmöten, under hösten 2019 sex tvådagarsmöten och under våren 2020 sex tvådagarsmöten.

Malmö: Start fredag - lördag 15 - 16 februari 2019. 

Därefter ytterligare fyra dubbeldagar (fredag-lördag) under våren 2019. Alla dagar kl 10-17.

Under hösten 2019 sex tvådagarsmöten, under våren 2020 sex tvådagarsmöten och under hösten 2020 sex tvådagarsmöten.

Plats

Stockholm: Nathorstvägen 44, Johanneshov, t-station Skärmarbrink

Malmö: Kärleksgatan 2, Malmö

Investering

Pris

126 000 kr för privatbetalande (fyra terminer á 31 500 kr).

Litteratur tillkommer motsvarande omkring 7 000 kr. Litteratur bör köpas vartefter eller som mest terminsvis, eftersom vi ibland byter böcker. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften.

Antagningsavgift

Så snart du antagits till utbildningen faktureras 6 300 kr, vilket ska betalas i samband med att avtalet skrivs. Din plats är säkrad för dig då du tecknat på avtalet och betalat antagnings­avgiften.

Resterande utbildningsavgift, 119 700 kr, faktureras i enlighet med det undertecknade utbild­ningsavtalet. Hela summan, halva summan, per månad eller enligt den avbetalningsplan som beskrivs i avtalet.

Om du betalat hela avgiften och avbryter tre månader innan utbildningsstart återbetalas 95 % av avgiften (antagningsavgiften återbetalas inte). Om du betalat hela avgiften och avbryter under årskurs 1 (termin 1 och 2) återbetalas halva avgiften (minus antagningsavgiften) och om du avbryter du under årskurs 2 (termin 3 och 4) återbetalas ingen avgift.

Vi föredrar att du betalar per halvår eller per år, men allt är möjligt.

Finansiering

Bergströms erbjuder uppdelning av utbildningsavgiften.

 1. a) per år, 2 betalningar á 59 850 kr + antagningsavgift
 2. b) per termin, 4 betalningar á 29 925 kr + antagningsavgift
 3. c) per månad, 24 betalningar á 4 988 kr + antagningsavgift
 4. d) avbetalning på längre tid kan i vissa fall erbjudas. Då tillkommer ränta på det som kvarstår efter de två utbildningsårens slut.

En en större summa kan betalas vid utbildningsstart och resten på månadsbetalningar om så önskas. Fråga oss!

Oavsett hur du betalar så gäller att den som påbörjar årskurs 1 (termin 1 och 2) betalar hela årskurs 1 (59 850 kr + 6 300 kr) även om studierna avbyts. Om du avbryter under årskurs 2 (termin 3 och 4) måste hela utbildningsavgiften betalas

Kursledare

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För Bergströms är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter klientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje klient. 

 • Ylva Engström är kursledare, lärare, handledare. Hon har bred erfarenhet som psyko­terapeut, men även som bl a personalchef. Hon är beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad m m.
 • Monica Westman är handledare. Hon har lång erfarenhet som leg psykoterapeut och handledare.
 • Specifika föreläsare tillkommer för specifika ämnen.
 • Examinator är Ulla Beijer, MD/PhD, forskare/postdoc KI.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsbeviset ”Genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning” ges till den elev som uppfyller kraven på

 • närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 90 % närvaro i varje kursdel)
 • närvaro och delaktighet vid litteraturseminarierna
 • godkända inlämningsuppgifter om inläst litteratur
 • godkända inlämningsuppgifter under termin 1 och 2
 • godkänt terapeutiskt arbete i handledningen
 • godkända redovisningar av utbildningspatienterna under termin 3 och 4
 • fullgjord betalning enligt avtal
 • lämnat kopia på erforderlig egenterapi

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms Kunskapsföretag ABBergströms Kunskapsföretag AB

Arbeta parallellt med studierna! Vill du bli A-terapeut (missbruk, beroende, ångest), Anhörigterapeut eller Tolvstegsbehandlare? Då finns dessa tre utbildningar på distans! Du studerar i din egen takt genom kursbrev på mail och några få fysiska. Upplägget är två-tre veckor i genomsnitt per...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Bergströms Kunskapsföretag AB

Djurö Gårds väg 18
13973 Djurhamn

 Visa telefonnummer
www.bergstroms.org

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören