Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Visar 1-25 av 50 träffar
12

Vad är project management?

I grunden handlar project management om att leda temporära och unika grupper av människor för att nå ett gemensamt mål, oftast under en begränsad tid och med limiterad budget. Samtidigt ska du försöka uppnå högsta kvalitet och hålla dig inom ramen för uppdraget. I ett projektteam inkluderas ofta människor som normalt sett inte arbetar tillsammans, ibland från olika organisationer och kanske till och med från olika kontinenter. Ett projekt kan innefatta såväl utveckling av en mjukvara, konstruktionen av en byggnad, hjälparbete efter en naturkatastrof som ett företags expansion till en ny marknad. Alla är exempel på projekt.

För den som är ansvarig för project management gäller det att applicera kunskaper, förmågor och metoder för att utföra ett projekt så effektivt som möjligt. Mer konkret gäller det att planera arbetet, organisera och leda grupper av medarbetare samt att kontrollera resurser.

Ett typiskt projekt och dina arbetsuppgifter kan liknas vid följande process

1. Initiera uppdraget - Kartlägga omvärlden och intressenterna, se vad som behöver kontrolleras, skapa målsättningar för projektet, analysera de finansiella förutsättningarna.!

2. Planera - Planering av tid, kostnader, resurser, risker och aktiviteter som behöver utföras.!

3. Utföra - Koordinera och involvera medarbetare för att utföra jobbet. Kvalitetssäkra utförda jobb. Informera berörda parter om projektet, exempelvis ledning eller omgivning ifall det är ett byggprojekt.!

4. Kontrollera och övervaka - Mäta pågående jobb, övervaka resurserna, identifiera problem och agera för att lösa dem.!

5. Slutföra och utvärdera - Formellt godkänna projektet och slutet därav. Efter detta arkiverar du viktiga dokument samt dokumenterar lärdomar av projektet för kommande projekt. !

För dig som redan har kunskaper inom project management kan en av de listade utbildningarna också fördjupa dina kunskaper inom en specialiserad gren.!

För vem passar en utbildning inom project management?

Har du nyligen börjat arbeta som projektledare? Driver du interna eller externa projekt för din organisation? Fyller du flera roller i ditt eget företag? Eller har du mångårig erfarenhet som projektledare? Oavsett din tidigare bakgrund finns det utbildningar som passar din erfarenhetsnivå.

Allt mer arbete inom näringsliv och samhället i övrigt utförs i projektform vilket gör att en utbildning i project management passar dig oavsett om du avser jobba inom en myndighet, ett företag eller en organisation

Vilken nytta har en utbildning inom project management för dig?

Kunnande inom project management bygger på en unik kombination av kunskaper från flera olika områden. Några av de huvudsakliga är human resources (HR), kommunikation, omvärldsbevakning, kvalitetssäkring, budgethantering, riskhantering och tidshantering. För ett företag eller en organisation är sådant kunnande av stor betydelse då resultat av projekt ofta direkt relaterar till företagets eller organisationens möjligheter att nå sina affärsmål. Skickliga medarbetare utbildade inom project management kan på så vis möjliggöra för företag och organisationer att växa och förbättras.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Projektledning med agila metoder...

Lars Sundermeyer har tidigare arbetat som projektledare och kände därför till begreppen Scrum och Kanban redan innan han bokade sig på 2-dagarskursen. Lars valde att delta på Informators kurs Projektledning med Agila metoder för att ta reda på om det fanns delar av agil projektledning som gick att implementera i hans dagliga arbete.

Läs mer
Wenell Management AB

Wenell har följt upp vad kursdeltagarna tycker efter att de har hunnit att provat de nya kunskaperna i verkligheten. Läs resultatet fån Wenells effektvärdering 2016.

Läs mer
MBA en trygghet för karriären
EXMI Executive Management Institute

I ett näringsliv som premierar förmågan att leverera resultat hamnar formell kompetens ofta i skymundan.
Men i det långa karriärperspektivet är teorierna avgörande för att kunna se hur alla bitar passar ihop.

Läs mer
VJS - kvalificerad fortbildning
Ämnesområden

VJS har som mål att ge deltagarna kunskaper som de direkt kan använda i sin yrkesutövning. Detta gör man genom att erbjuder kvalificerad fortbildning inom en mängd olika ämnesområden...

Läs mer