Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-25 av 51 träffar

Vad är project management?

I grunden handlar project management om att leda temporära och unika grupper av människor för att nå ett gemensamt mål, oftast under en begränsad tid och med limiterad budget. Samtidigt ska du försöka uppnå högsta kvalitet och hålla dig inom ramen för uppdraget. I ett projektteam inkluderas ofta människor som normalt sett inte arbetar tillsammans, ibland från olika organisationer och kanske till och med från olika kontinenter. Ett projekt kan innefatta såväl utveckling av en mjukvara, konstruktionen av en byggnad, hjälparbete efter en naturkatastrof som ett företags expansion till en ny marknad. Alla är exempel på projekt.

För den som är ansvarig för project management gäller det att applicera kunskaper, förmågor och metoder för att utföra ett projekt så effektivt som möjligt. Mer konkret gäller det att planera arbetet, organisera och leda grupper av medarbetare samt att kontrollera resurser.

Ett typiskt projekt och dina arbetsuppgifter kan liknas vid följande process

1. Initiera uppdraget - Kartlägga omvärlden och intressenterna, se vad som behöver kontrolleras, skapa målsättningar för projektet, analysera de finansiella förutsättningarna.!

2. Planera - Planering av tid, kostnader, resurser, risker och aktiviteter som behöver utföras.!

3. Utföra - Koordinera och involvera medarbetare för att utföra jobbet. Kvalitetssäkra utförda jobb. Informera berörda parter om projektet, exempelvis ledning eller omgivning ifall det är ett byggprojekt.!

4. Kontrollera och övervaka - Mäta pågående jobb, övervaka resurserna, identifiera problem och agera för att lösa dem.!

5. Slutföra och utvärdera - Formellt godkänna projektet och slutet därav. Efter detta arkiverar du viktiga dokument samt dokumenterar lärdomar av projektet för kommande projekt. !

För dig som redan har kunskaper inom project management kan en av de listade utbildningarna också fördjupa dina kunskaper inom en specialiserad gren.!

För vem passar en utbildning inom project management?

Har du nyligen börjat arbeta som projektledare? Driver du interna eller externa projekt för din organisation? Fyller du flera roller i ditt eget företag? Eller har du mångårig erfarenhet som projektledare? Oavsett din tidigare bakgrund finns det utbildningar som passar din erfarenhetsnivå.

Allt mer arbete inom näringsliv och samhället i övrigt utförs i projektform vilket gör att en utbildning i project management passar dig oavsett om du avser jobba inom en myndighet, ett företag eller en organisation

Vilken nytta har en utbildning inom project management för dig?

Kunnande inom project management bygger på en unik kombination av kunskaper från flera olika områden. Några av de huvudsakliga är human resources (HR), kommunikation, omvärldsbevakning, kvalitetssäkring, budgethantering, riskhantering och tidshantering. För ett företag eller en organisation är sådant kunnande av stor betydelse då resultat av projekt ofta direkt relaterar till företagets eller organisationens möjligheter att nå sina affärsmål. Skickliga medarbetare utbildade inom project management kan på så vis möjliggöra för företag och organisationer att växa och förbättras.

Så här går du vidare

Filtrera listan och välj passande utbildningar


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

Favoriter
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Kommentarer från en tidigare kur...
Bli en bättre projektledare!

Kajsa Eklund, projektledare på Trafikverket har gått kursen Human Skills hos Semcon. Kajsa jobbar som projektledare på Trafikverkets IT-enhet. Hon är med från projektets start till slut och ansvarar för att leveransen blir som förväntat. Trafikverket anlitar Semcon för samtliga sina projektledarutbildningar.

Läs mer
CANEA Consulting Group
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMP på CANEA Consulting Group.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
Wenell Management AB

Wenell har följt upp vad kursdeltagarna tycker efter att de har hunnit att provat de nya kunskaperna i verkligheten. Läs resultatet fån Wenells effektvärdering 2016.

Läs mer
Kursen hos Teknikutbildarna en i...

Djupt nere i Renströmsgruvan utanför Skellefteå tillbringar 29-åriga Ola Nordberg större delen av sina dagar som elarbetsledare. En viktig och ansvarsfull roll som han inte hade befunnit sig i om det inte vore för Teknikutbildarnas kurs i Allmän behörighet – en kurs som visade sig vara väl värd att resa 40 mil för.

Läs mer