Project Manager - utbildning

Samordna dina kollegor

Är du ny inom project management eller vill du komplettera existerande kunskaper? Med dagens alla utmaningar och krav på organisationseffektivisering behövs kompetenta medarbetare för att säkerställa att projekt genomförs med framgång!
Visar 1-25 av 54 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 54 träffar
1
2
3

Vad är project management?

I grunden handlar project management om att leda temporära och unika grupper av människor för att nå ett gemensamt mål, oftast under en begränsad tid och med limiterad budget. Samtidigt ska du försöka uppnå högsta kvalitet och hålla dig inom ramen för uppdraget. I ett projektteam inkluderas ofta människor som normalt sett inte arbetar tillsammans, ibland från olika organisationer och kanske till och med från olika kontinenter. Ett projekt kan innefatta såväl utveckling av en mjukvara, konstruktionen av en byggnad, hjälparbete efter en naturkatastrof som ett företags expansion till en ny marknad. Alla är exempel på projekt.

För den som är ansvarig för project management gäller det att applicera kunskaper, förmågor och metoder för att utföra ett projekt så effektivt som möjligt. Mer konkret gäller det att planera arbetet, organisera och leda grupper av medarbetare samt att kontrollera resurser.

Ett typiskt projekt och dina arbetsuppgifter kan liknas vid följande process

1. Initiera uppdraget - Kartlägga omvärlden och intressenterna, se vad som behöver kontrolleras, skapa målsättningar för projektet, analysera de finansiella förutsättningarna.!

2. Planera - Planering av tid, kostnader, resurser, risker och aktiviteter som behöver utföras.!

3. Utföra - Koordinera och involvera medarbetare för att utföra jobbet. Kvalitetssäkra utförda jobb. Informera berörda parter om projektet, exempelvis ledning eller omgivning ifall det är ett byggprojekt.!

4. Kontrollera och övervaka - Mäta pågående jobb, övervaka resurserna, identifiera problem och agera för att lösa dem.!

5. Slutföra och utvärdera - Formellt godkänna projektet och slutet därav. Efter detta arkiverar du viktiga dokument samt dokumenterar lärdomar av projektet för kommande projekt. !

För dig som redan har kunskaper inom project management kan en av de listade utbildningarna också fördjupa dina kunskaper inom en specialiserad gren.!

För vem passar en utbildning inom project management?

Har du nyligen börjat arbeta som projektledare? Driver du interna eller externa projekt för din organisation? Fyller du flera roller i ditt eget företag? Eller har du mångårig erfarenhet som projektledare? Oavsett din tidigare bakgrund finns det utbildningar som passar din erfarenhetsnivå.

Allt mer arbete inom näringsliv och samhället i övrigt utförs i projektform vilket gör att en utbildning i project management passar dig oavsett om du avser jobba inom en myndighet, ett företag eller en organisation

Vilken nytta har en utbildning inom project management för dig?

Kunnande inom project management bygger på en unik kombination av kunskaper från flera olika områden. Några av de huvudsakliga är human resources (HR), kommunikation, omvärldsbevakning, kvalitetssäkring, budgethantering, riskhantering och tidshantering. För ett företag eller en organisation är sådant kunnande av stor betydelse då resultat av projekt ofta direkt relaterar till företagets eller organisationens möjligheter att nå sina affärsmål. Skickliga medarbetare utbildade inom project management kan på så vis möjliggöra för företag och organisationer att växa och förbättras.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
”Ingen ångrar att de gått en PPS...

– Varje gång jag skickat personal på kurs hos Tieto PPS märker jag av en ökad samhörighet och motivation i arbetet efteråt. Vi blir mer rustade att arbeta framåt tillsammans i projektet.

Läs mer
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer