Agil projektledning/ Agile Project Management (AgilePM®) Foundation & Practitioner, inkl. officiella prov & certifieringar

Adding Value Consulting AB, i Stockholm (+2 orter)
Längd
4 dagar
Pris
28 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 mars, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
4 dagar
Pris
28 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
18 mars, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar, Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 28 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

AgilePM® (Agile Project Management™)  Foundation  & Practitioner klassrumskurs

Agil projektledning - Join the Agile Revolution!

Agil projektledning bygger på idéer från agil programvaruutveckling och tillämpar dem på projektledning. Agila metoder främjar i allmänhet en projektledningsprocess som uppmuntrar intressenternas deltagande, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.

Varför är agil projektledning (AgilePM ®) så populär?

Kvalifikationerna för agil projektledning ökar snabbt! Agila utvecklingsmetoder som Scrum dominerar mjukvarubranschen, men de blir alltmer populära även i andra branscher.

När fler företag inför agila metoder söker de efter särskilda agila projektledningsmetoder som kan hjälpa dem. Personer med certifieringar för agil projektledning kan därför få ett högt pris på arbetsmarknaden.

Det finns sex nyckelfaktorer till varför agil projektledning (AgilePM ®) har visat sig vara populärt.

1.Det ger styrning och agilitet.

Agil projektledning (AgilePM ®) bygger på Agile Project Framework (APF), som grundades för över 20 år sedan, och blandar både bolagsstyrningsaspekter och viktiga agila koncept och är särskilt inriktad på projektledare. Författarna till APF var DSDM, en av de grundande undertecknarna av det agila manifestet.

2. Kompromissa aldrig med kvaliteten

Att aldrig kompromissa med kvaliteten är en underliggande princip i Agil projektledning (AgilePM ®). Detta underlättas av att man kommer överens om acceptanskriterier på hög nivå under hela projektets livscykel.

3. Riskhantering

En utgångspunkt i Agil projektledning (AgilePM ®) för att förstå risker är frågeformuläret för projektansatsen. Detta möjliggör en gemensam förståelse för projektrisker och hur de kan minskas.

4. Går längre än produktutvecklingsstrategier

Vanliga agila metoder som Scrum erbjuder produktutvecklingsmetoder, men de tar inte upp projektledning. Agil projektledning (AgilePM ®) går längre än Scrum genom att erbjuda en agil projektledningsmetod.

5. Tydliga roller och ansvarsområden

Agil projektledning (AgilePM ®) tilldelar tydliga roller och ansvarsområden till personer från affärs-, användar-, teknik- och ledningsområdena så att ett effektivt samarbete mellan intressenterna kan uppnås.

6. Inkluderar populära agila metoder

Viktiga agila metoder som MoSCoW, timeboxing och iterativ utveckling ingår i Agil projektledning (AgilePM ®) för att stödja effektiv produktutveckling.

Förändrade krav

Agila metoder erkänner att användarna ofta inte känner till sina krav fullt ut när projekten startar och att de därför sannolikt kommer att ändras under projektets gång. Medan förändrade krav ofta kan vara problematiska i mer traditionella projektledningsmetoder, är agila metoder öppna för förändrade krav.

I agila projekt är tid och kostnad normalt sett fasta beståndsdelar, men projektets krav och omfattning är rörliga. Agila projekt är därför bättre på att leverera i tid än mer traditionella projektförvaltningsmetoder.

Agila metoder fokuserar på stegvisa och iterativa lanseringar av produkter till användare och kunder, där varje iteration eller stegvis lansering ger användaren ännu fler funktioner. Agile kan därför leverera produkter tidigt till användarna, vilket hjälper användarna att bättre förstå och förfina sina krav efter en tid av användning.

AgilePM ® (Agil projektledning) är världens ledande certifiering inom agil projektledning. Kvalificeringen balanserar robust styrning med en samarbetskultur som inspirerar till innovation och förbättrar konkurrensfördelar.

AgilePM ® Foundation & Practitioner utbildning, inklusive officiella prov och certifieringar

Agil projektledning

APMG-International AgilePM ® Agil projektledning-certifieringen riktar sig till dem som arbetar med planering och som behöver vara flexibla. Agil ledning eller agil projektledning är en interaktiv metod för att definiera krav och skapa motsvarande resultat för projekt, vanligtvis inom teknik eller informationsteknik, som kännetecknas av ett stort behov av interaktion och flexibilitet.

Målsättningar

 • Målet med kursen Agil projektledning (AgilePM) Foundation är att upptäcka och utforska dessa komponenter, principer och processer. Foundation-nivån är också ett krav för att kunna gå vidare till de på varandra följande kvalifikationsnivåerna.
 • Agil projektledning AgilePM Foundation-kursen är en förutsättning för att få tillgång till nästa kvalifikationsnivå, Agil projektledning AgilePM Practitioner.
 • Syftet med kursen Agil projektledning (AgilePM)Practitioner är att säkerställa och bekräfta, genom ett godkänt prov, att en kandidat kan påbörja och tillämpa metoden i många fall i verkliga projekt.

Innehåll

Innehåll Agil projektledning - AgilePM Foundation:

 • Vad är agilt? Valet av det lämpligaste tillvägagångssättet;
 • Agil projektledning? Grunderna;
 • Agil projektledning: roller och ansvarsområden;
 • Att förbereda sig för agil projektledning;
 • Agil projektledning: processer och produkter för agil projektledning;
 • Agil projektledning: kommunikationen;
 • Agil projektledning: Prioritering och tidsbokning;
 • Agil kontroll;
 • Agil projektledning: krav, uppskattningar;
 • Agil planering.

Innehåll Agil projektledning - AgilePM Practitioner:

 • Deltagare som anmäler sig till en Agil projektledning - AgilePM Practitioner-utbildning måste ha en grundlig kunskap om ämnena i Agil projektledning Foundation-kursen.
 • Agil projektledning Practitioner-nivån ger anpassning och tillämpning av agil projektledning inom ramen för simulerade fall från den verkliga världen.

Kursupplägg för Agil projektledning - AgilePM ® Foundation & Practitioner-utbildning

Detta är en fyradagars kurs med fokus på Agil projektledning - AgilePM ® Foundation och Practitioner-utbildningen. Kursen omfattar följande ämnen:

 • Att välja rätt tillvägagångssätt
 • Grunderna i agil projektledning
 • Roller och ansvarsområden och delegering i agil projektledning
 • Förberedelser för ett agilt projekt
 • Faktorer som leder till framgång
 • Agila livscykler
 • Processer och produkter
 • Kommunikation i ett agilt projekt
 • Iterativ utveckling i agil projektledning
 • Prioritering och tidsplanering
 • Behållande av kontroll i ett agilt projekt
 • Förutseende och hantering av risker i agil projektledning
 • Krav och uppskattning
 • Agil planering
 • Inbyggnad av kvalitet i agil projektledning
 • Konsolidera dina tidigare kunskaper om Agile
 • Att framgångsrikt införa en agil metodik i alla aspekter av dina projekt.
 • Kommunikation i ett agilt projekt.

Observera att kurserna kan vara på svenska eller engelska. Det finns inga svenska prov eller material tillgängliga för denna utbildning och officiella certifiering.

Fördelar för dig:

 • Du utvecklar en mer avancerad, tillämpad kunskapsnivå för att få en förståelse för agilitet och förmågan att tillämpa relevanta projektledningsmetoder, vilket leder till framgångsrika agila projekt.
 • Klargöra olika ledningsstilar som behövs för framgångsrika agila projekt jämfört med traditionella projekt och kunna anpassa dessa till situationen.
 • Aktivt främja förtroende och nära samarbete mellan verksamheten och utvecklarna och ge verksamheten kontinuerlig insyn i vad som händer.
 • Kombinera kunskap om mer traditionella förvaltningsmetoder med agila metoder för att bättre kunna anpassa sig till en föränderlig affärsmiljö.
 • Förbättra tiden till marknadsintroduktion och projektframgångsfrekvensen samtidigt som resultaten påskyndas genom att uppmuntra intressenternas deltagande, återkoppling och effektiva kontroller.

Kommande kursstarter

Välj mellan 5 kursstarter

18 mars, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

15 april, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

13 maj, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

3 juni, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

15 juli, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Agil projektledning/ Agile Project Management (AgilePM®) Foundation & Practitioner, inkl. officiella prov & certifieringar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
5/5
Madeleine Hallberg
23 mar 2021

Osäker på vad jag skulle förvänta mig, men jag är mycket nöjd! Då jag jobbar agilt var det skönt att få koll/komplettera med vissa delar som tidigare applicerats ad-hoc. Nu blev...

Visa mer
5/5
Ann Larsson
16 dec 2019

Det bästa med kursen var de praktiska verktyg som deltagarna fick lära sig. Kursen hade ett mycket bra upplägg som varvade teori och många praktiska övningar. Kursen gav även m...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights