Guiden för dig som vill bli ekonomiassistent

Är du intrresserad av ekonomi och vill utbilda dig till ekonomiassistent? Som ekonomiassistent kommer du behöva kunna mycket om mycket. Ekonomiassistenten bör vara detaljmedveten och redo att analysera hur företaget kan öka sina vinster. Det här är guiden som tar reda på vad det innebär att utbilda sig till ekonomiassistent.

Ekonomiassistent

Är du intresserad av ekonomi och vill utbilda dig till ekonomiassistent? Som ekonomiassistent bör du vara detaljmedveten och redo att analysera hur företaget kan öka sina vinster. I den här guiden tar vi reda på vad det innebär att utbilda sig till ekonomiassistent.

Hitta en utbildning till ekonomiassistent

Vad gör en ekonomiassistent? 

Som utbildad ekonomiassistent kommer du passa in flera olika roller. Det kan skilja sig lite åt mellan olika arbetsplatser men i stora drag arbetar du som ekonomiassistent med att stötta upp i det ekonomiska arbetet. Du hjälper till att organisera och hantera ekonomiska uppgifter och information. Det kan till exempel handla om att vara med och ta fram en budget eller följa upp utgifter.

Du kan också vara med och ta fram underlag till ekonomiska beslut och i vissa fall inta en mer  rådgivande roll. Två andra vanliga roller är "Accounts Receivable" och "Accounts Payable" som båda handlar om att hantera inkommande respektive utgående fakturor.

Varierande arbetsuppgifter

Ekonomiassistenter används ofta i verksamheter med komplexa organisationsscheman eller företag som hanterar många investeringar. Eller företagare som själva har svårt att hinna med att hantera ekonomin på företaget. Som ekonomiassistent är det ofta ditt ansvar att hantera kassaflöden och intäkter varsamt. Du förväntas kunna hantera ekonomiska beslut, ge råd om hur företaget kan strypa vissa förluster och hur företaget kan bli mer lönsamt.

Eftertraktade egenskaper hos en ekonomiassistent

Ekonomiassistenten fyller en ansvarsfull roll på ekonomiavdelningen. Din analytiska förmåga kommer ställas på prov och det kommer förväntas att du kan dra slutsatser utifrån ekonomisk information. Det är bra om du som ekonomiassistent också är serviceinriktad då man ofta hanterar kontakt med kunder.

I undersökningsserien Heta kompetenser tar vi på utbildning.se reda på vilka egenskaper som arbetsgivarna efterfrågar. I undersökningen för ekonomer är bland annat jobbannonser riktade mot ekonomiassistenter med i analysen.

Fem eftertraktade egenskaper för ekonomer 2022 

  1. Detaljmedveten 

  2. Driven

  3. Flexibel

  4. Strukturerad

  5. Nyfiken


Utbildningar för dig som vill bli ekonomisassistent

Du som vill utbilda dig till ekonomiassistent kan hitta många olika utbildningar från flera olika lärosäten. Du kan även jämföra utbildningar till ekonomiassistent på folkuniversitetet, yrkeshögskola eller privata yrkesutbildningar.

I utbildningen introduceras du till en bred grund att stå på inför kommande ekonomiarbete. Du får lära dig om företagsekonomi och dess grundläggande begrepp. Du lär dig även hur olika bolagsformer skiljer sig åt, till exempel aktiebolag jämfört med handelsbolag. Under utbildningen får du också lära dig om budgetering, kalkylering, skatter, avgifter och moms.

När utbildningen går in på bokföring och bokslut kommer du få lära dig att du kan se hur ett företag faktiskt presterar genom att räkna ut olika nyckeltal.

Hitta en utbildning till ekonomiassistent

Olika upplägg på utbildningarna

Innehållet i utbildningarna till ekonomiassistent mellan olika utbildningsarrangörer kommer likna varandra i stort. Däremot kan det finnas olika upplägg på utbildningarna. Du som till exempel vill utbilda dig i din egen takt och inte anpassa dig till specifika tider eller startdatum kan hitta utbildningar som ges på distans. Det är ett upplägg som passar dig som redan har ett arbete och som vill studera vid sidan av.

Kompetensutveckling för dig som ekonomiassistent

Som utbildad ekonomiassistent kommer du märka att dina arbetsuppgifter kan skilja sig åt mellan olika arbetsplatser. Vill du ta nästa kliv i din karriär kan utbildningar inom projektledning eller ledarskap passa som kompetensutveckling. 

Källa: arbetsformedlingen.se

Max Jacobsson

Max Jacobsson

Site Manager (Visa mer)
Max arbetar som Site Manager på utbildning.se med målet att hjälpa människor hitta rätt kompetensutveckling. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. Max skriver artiklar på utbildning.se som hjälper både utbildningsarrangörer och potentiella kursdeltagare. Du hittar ofta Max som trendspaningsexpert i artikelserien Heta kompetenser eller som skribent på inspirerande och informativa artiklar om kompetensutveckling. (Mindre)

Om

Max arbetar som Site Manager på utbildning.se med målet att hjälpa människor hitta rätt kompetensutveckling. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. Max skriver artiklar på utbildning.se som hjälper både utbildningsarrangörer och potentiella kursdeltagare. Du hittar ofta Max som trendspaningsexpert i artikelserien Heta kompetenser eller som skribent på inspirerande och informativa artiklar om kompetensutveckling.

Annonser