Så förstår du dig på företagsekonomi

För att klättra i karriären behöver du i många fall insikt i hur företagsekonomi fungerar. Beroende på din roll finns det olika utbildningar kan ge dig kunskapen du behöver.

Företagsekonomi

Att kunna förstå sig på företagsekonomi är användbart inom en rad olika yrken. Företagsekonomi handlar i grunden om att kunna hushålla, fördela och hantera företagsresurser effektivt och hållbart. Kunskaper om företagsekonomi är därför eftertraktat inom alla olika typer av branscher oavsett vad du från början utbildade dig till.

Det kan variera mellan olika arbetsgivare hur ofta och hur mycket kontakt du har med din organisations ekonomi. Företagsekonomi handlar i grunden om ekonomiska beslut och strategier inom företag och organisationer. Det betyder att företagsekonomi omfattar flera olika delar, det kan gälla marknadsföring, planering, budgetering och finansiell analys. 

Utbildningar inom företagsekonomi

Företagsekonomi är en viktig del av en verksamhet, eftersom det ger ledare och beslutsfattare en grundlig förståelse för finansiella och strategiska aspekter av att driva ett företag. Det kan även vara användbart för anställda i en organisation att ha grundläggande kunskaper inom företagsekonomi för att förstå sin organisations verksamhet och kunna bidra till dess framgång. 

Hur vet jag om min roll kräver kunskaper inom företagsekonomi? 

Känner du att din arbetsbeskrivning allt mer kräver att du förstår dig på företagsekonomi finns det flera olika utbildningar som lär dig grunderna. Är du inte utbildad inom ekonomi eller företagsekonomi kommer det fortfarande finnas många olika tillfällen där kunskaper inom företagsekonomi krävs för att du ska kunna ta nästa steg i din karriär. Det kan handla om att du vill klättra på karriärstegen och anställas som chef eller någon form av ledarposition. En sådan anställning kommer ofta med ett krav om att du ska kunna hantera personalfrågor och förstå dig på olika budgeteringar. 

Det kan variera mellan olika arbetsgivare så det finns inget exakt svar på om din roll kräver företagsekonomiska kunskaper. Den generella regeln är att en förståelse för företagsekonomi gör att du kommer kunna orientera och förstå dig bättre på hur din verksamhet mår. 

Vad får man lära sig under en utbildning?

Med en utbildning lär dig hur olika ekonomiska beslut och strategier leder till maximal ekonomisk prestation. Du hittar akademiska program på universitet och högskola men även översiktsutbildningar samt utbildningar med fördjupning. 

En grundkurs i företagsekonomi förutsätter sällan att du har några förkunskaper. Vanligt förekommande kursinnehåll i grundkurserna kan vara: 

  • Budget och kostnader 
  • Resultaträkning och balansräkning 
  • Grundläggande ekonomiska begrepp 
  • Företagsformer 

Det finns även renodlade utbildningar inom ekonomi som förutsätter att du inte är utbildad på området sedan innan. 

Ekonomi för icke-ekonomer

Sedan finns utbildningar som tar dig vidare i dina företagsekonomiska kunskaper. Fördjupningskurserna kan variera beroende på vilken typ av fördjupning du intresserar dig för. Exempelvis kommer flera fördjupningskurser förutsätta att kursdeltagaren redan har förkunskaper i t.ex. bokföring och redovisning om utbildningen innehåller en fördjupning i koncernredovisning. 

Vanligt förekommande innehåll i företagsekonomiska fördjupningskurser är: 

  • Periodiseringsfrågor 
  • Ekonomisk planering 
  • Lagstiftning/regelverk 
  • Affärsutveckling 

Har du upptäckt att din arbetsroll kräver att du förstår dig på företagsekonomi, eller vill du söka dig vidare till arbetsplatser som kräver att du har viss förståelse för företagsekonomi så finns det utbildningar utefter dina behov. Det kan inom många olika karriärbanor falla sig naturligt att du måste kunna förstå dig på enklare bokföring, budgetering eller prissättning för att du ska kunna utföra ditt arbete. 

Max Jacobsson

Max Jacobsson

Site Manager (Visa mer)
Max arbetar som Site Manager på utbildning.se med målet att hjälpa människor hitta rätt kompetensutveckling. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. Max skriver artiklar på utbildning.se som hjälper både utbildningsarrangörer och potentiella kursdeltagare. Du hittar ofta Max som trendspaningsexpert i artikelserien Heta kompetenser eller som skribent på inspirerande och informativa artiklar om kompetensutveckling. (Mindre)

Om

Max arbetar som Site Manager på utbildning.se med målet att hjälpa människor hitta rätt kompetensutveckling. Han kommer från Stockholm och har avlagt en kandidatexamen i Strategisk kommunikation från Umeå universitet. Max genomförde sin praktik på Keystone Education Group som senare ledde till anställning som Client Content Coordinator för att sedan kliva upp som Site Manager. Max skriver artiklar på utbildning.se som hjälper både utbildningsarrangörer och potentiella kursdeltagare. Du hittar ofta Max som trendspaningsexpert i artikelserien Heta kompetenser eller som skribent på inspirerande och informativa artiklar om kompetensutveckling.

Annonser