Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Tjänstledighet för studier

Tjänstledighet för att studera är ett alternativ för dig som är yrkesverksam, men som vill börja plugga – utan att behöva säga upp dig eller plugga och jobba samtidigt.

Tjänstledighet för studier

Om du är anställd, men intresserad av att söka en utbildning går det att i många fall att ta tjänstledigt för att studera. Du får ingen lön under tiden du är tjänstledig, men du behåller tryggheten i att kunna återvända till arbetet efter utbildningen. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om tjänstledighet för studier.  

I Sverige finns en lag som heter Lag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (1974:981). I den kan du läsa mer om din lagliga rätt till tjänstledighet för studier. I stora drag säger lagen att din arbetsgivare är skyldig att ge dig tjänstledighet för studier om du varit anställd en viss tid. Det finns dock vissa villkor som du behöver ha koll på.  

Hitta utbildningar på distans här

Villkor för att få tjänstledigt

Du måste ha varit anställd en viss tid  

Du ska ha varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren.  

📑 Utbildningen måste ha en fastställd studieplan 

Du kan inte få tjänstledigt för självstudier, till exempel för att plugga till högskoleprovet, eller hobby- och fritidskurser.  

📍 Du får inte byta utbildning 

Godkännandet från din arbetsgivare kommer specifikt att gälla den utbildning du ansökt om att ta tjänstledigt för. Du får alltså inte byta utbildning under tiden.  

Ansökan om tjänstledighet

Om du vill ta tjänstledig för att studera måste du lämna in en ansökan till din arbetsgivare. I den skriver du bland annat vilken utbildning du ska gå och hur länge du önskar vara ledig.  

Du kan vara tjänstledig för studier på antingen heltid eller deltid, till exempel på 50 procent eller 80 procent. Om du väljer att studera på deltid arbetar du den tiden du inte studerar.  

💡 Tänk på att ansöka om tjänstledighet i god tid 

Din arbetsgivare ska få en viss framförhållning för att kunna planera och täcka upp din tjänst. Det innebär även att din arbetsgivare får skjuta upp din tjänstledighet från det att du har lämnat in din ansökan:  

  • Upp till sex månader om du har kollektivavtal (om facket inte godkänner längre uppskjutning).  
  • Upp till ett eller två år (beroende på utbildningens längd) om du inte har kollektivavtal.  

💡 Se till att du har goda förutsättningar att komma in på utbildningen 

Risken är att du inte kan fortsätta jobba i stället för att plugga om du inte kommer in på utbildningen och du redan har ansökt om tjänstledighet.  


Hur går det till under tjänstledigheten?

Din tjänstledighet kommer att gälla för den utbildning du söker för och tiden den tar. Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete och du väljer själv vad du vill studera. Du får i regel ingen lön under din tjänstledighet, men har i vissa fall möjlighet att ansöka om annan form av ersättning.

Om du blir sjuk under din tjänstledighet har du oftast inte rätt till sjuklön de första 14 dagarna, men du kan ha rätt till sjukpenning om du är sjuk längre än så. Du kan kontakta Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller i ditt fall och hur din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) påverkas av att du är tjänstledig för studier. 

Vad händer efter tjänstledigheten? 

När du är klar med din tjänstledighet har du som huvudregel rätt att återgå till jobbet du hade tidigare, men är däremot inte garanterad att det är exakt samma tjänst. 

Beroende på hur länge du varit ledig kan det bli ett litet gap mellan avslutade studier och återgång till arbetet. Om du varit ledig längre än ett år gäller en månad, om du varit ledig över en vecka men mindre än ett år gäller 14 dagar. Om du varit ledig i mindre än en vecka kan du gå tillbaka omedelbart.  

Ansök om omställningsstudiestöd 

Om du vill gå en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden kan du ansöka om omställningsstudiestöd från CSN. Stödet kan ge dig bidrag för upp till 80 procent av din lön med möjlighet att låna upp till resten. Syftet med stödet är att göra det lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig och vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

👉 Är du osäker på om du har rätt till omställningsstudiestöd? Gör vårt quiz här! 

Läs mer om omställningsstudiestödet här

Källor: fackförbund.nu, vision.se, unionen.se, riksdagen.se , forsakringskassan.se, akavia.se

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på utbildning.se. Med en bakgrund som journalist tycker hon om att skriva och producera grafiskt material, men även att leda projekt och arrangera events. Josephine har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet med inriktning journalistik och har förutom journalistyrket arbetat för olika näringslivsorganisationer. Med inställningen att det aldrig är för sent att utbilda sig får hon en kick av att lära sig nya saker, både privat och i yrkeslivet. Nästa kompetensutvecklingsmål är en fortsättningsutbildning inom projektledning! (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på utbildning.se. Med en bakgrund som journalist tycker hon om att skriva och producera grafiskt material, men även att leda projekt och arrangera events. Josephine har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet med inriktning journalistik och har förutom journalistyrket arbetat för olika näringslivsorganisationer. Med inställningen att det aldrig är för sent att utbilda sig får hon en kick av att lära sig nya saker, både privat och i yrkeslivet. Nästa kompetensutvecklingsmål är en fortsättningsutbildning inom projektledning!

Annonser

Du kanske också är intresserad av: