Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Instruktörsutbildningen MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
20 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-05 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) - Instruktörsutbildning

Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första
hjälpen-instruktör får du lära ut hur man känner igen och ingriper in vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Denna kurs ger dig behörighet att organisera och som instruktör ge egna kurser i ämnet Första hjälpen till Psykisk hälsa.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, men även den ideella sektorn och allmänheten.

Kraven för att bli en instruktör är att ha en egen god social funktion, förmåga att  kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer
med psykiska problem. För att få bedriva utbildningen vidare i sin egen organisation krävs att man är två utbildade instruktörer som föreläser tillsammans.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns.

  • Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och expertkonsensus.

Mål och syfte

Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Mycket bra utbildning och pedagogiska lärare. Bra att få reflektera i gruppen och höra andras åsikter och exempel från andra “professioner”. Bra filmklipp, i synnerhet “äldredelen” där personer berättar utifrån sin syn och upplevelse i sjukdomen."

"Bra, gediget, intressant och lärorikt. Väldigt fullmatat men det är bra. När man går en kurs vill man få ut mycket av den!"

"Jättebra utbildning. Finns ett stort behov i samhället. Över min förväntan."

"Mycket bra lärare och bra blandning på deltagarna. Lätt att hålla högt i tak och känna sig trygg ändå. Tunga ämnen att gå igenom med tanke på vad jag har i ryggsäcken, men nyttigt."

"Ni har verkligen inspirerat mig till att arbeta vidare med detta. Kunniga och inspirerande."

Upplägg

Den aktuella kursen vänder sig till personer som vill arbeta som instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörskursen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Kursen ger behörighet till att organisera, utföra, egna Första hjälpen till psykisk hälsa utbildningar. Alla kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa.

I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar. För att bli certifierad i samtliga tre programmen krävs deltagande under alla fem dagar. Den som inte har möjlighet att delta under torsdagen eller fredagen kan inte certifieras inom ungdom eller äldre.

Tid & plats

Kursen genomförs i Stockholm, Karolinska Institutet campus Solna, den 5-9 oktober 2020. 

Investering

20 000 SEK (exkl.moms). I kursavgiften ingår lunch och fika, samt kurslitteratur.

Föreläsare

Britta Alin Åkerman, senior professor i pedagogik, leg klinisk psykolog, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)

Anne Stefenson, leg läkare, specialist i allmänpsykiatri, leg psykoterapeut, NASP

Linda Karlsson, folkhälsovetare, NASP

Margit Ferm, socionom och sociolog

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Instruktörsutbildningen MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Man får mycket kunskap, samt stora möjligheter att utbyta erfarenheter med sina kurskamrater. Tyckte om ledarnas förhållningssätt när det blev diskussioner. Vi fick alla utrymme att komma till tals och det kändes som att vi fick tid att diskutera klart.
Kursdeltagare
(4)
Den ger evidensbaserad information/kunskap. Att informationen ger stöd till människor att våga hjälpa till på ett bra sätt vid situationer när någon visar psykisk ohälsa.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar