Nya omställningsstödet – studiestöd genom hela yrkeslivet

Något stort är på gång på den svenska arbetsmarknaden. En reform som ger utökade möjligheter till omställning, kompetensstöd och studiestöd för alla arbetstagare. Har du koll på vad det innebär? Vi guidar dig!

Något stort är på gång på den svenska arbetsmarknaden. En reform som ger utökade möjligheter till omställning, kompetensstöd och studiestöd för alla arbetstagare. Har du koll på vad det innebär? Vi guidar dig!

Arbetsmarknaden är i snabb förändring. Yrken försvinner och skapas i takt med digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen. Kompetenser som är högaktuella idag kan vara irrelevanta imorgon. Det här ställer krav på flexibilitet från både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivare behöver i hög grad prioritera kompetensutveckling för sina anställda och arbetstagare behöver i sin tur vara beredda på att ställa om.

Frederik Johansson, expert på omställning och kompetensutveckling inom Keystone Education Group, menar att förändringen på arbetsmarknaden gjort det nödvändigt för yrkesverksamma att upskilla och reskilla sig, och att det är den förändringen som nu öppnar upp möjligheter.

– Arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde för 30 år sedan. Idag behöver vi se på lärande som något aktivt, vi behöver kunna utveckla nya kunskaper och lära oss nya saker genom hela våra yrkesliv. Den här reformen, med omställningsstudiestöd och utökade möjligheter till rådgivning och vägledning, förändrar förutsättningarna för omskolning till arbetstagarens fördel. Du har tryggheten som en anställning ger, samtidigt som du kan uppdatera dina kompetenser.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett komplement till det studiestöd som idag ges ut av CSN. Det här stödet riktar sig till de som har jobbat ett tag. Tanken är att omställningsstudiestödet ska göra det lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig och därigenom stärka sin position på arbetsmarknaden. Studiestödet kan du få ända upp till pensionsålder och det är CSN som ansvarar för utbetalningen.

Vem kan få det?

För att få omställningsstudiestödet behöver du vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att du ska:

 • Vara mellan 27 och 62 år
 • Ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren
 • Ha arbetat minst 16 timmar i veckan varje månad (i genomsnitt)
 • Ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna innan ansökan kom in till CSN

Hur mycket kan jag få?

Omställningsstudiestödet består av en bidragsdel och en valfri lånedel. Bidraget motsvarar upp till 80 procent av din lön, medan lånet är tänkt att täcka skillnaden mellan bidrag och inkomstbortfall efter skatt. Det finns ett maxbelopp för lånet som är 13 704 kronor (2024). Lånedelen gör det möjligt för dig att studera men samtidigt behålla den inkomst du hade under tiden du arbetade.

CSN har tagit fram exempel på belopp du kan få i bidrag och lån för studier på heltid, baserat på din inkomst. 2024 ser det ut såhär:

Inkomst före skatt,
kronor per månad
Maxbelopp bidrag före skatt,
kronor per månad
Maxbelopp lån,
kronor per månad
15 000 11 076 1 744
20 000 14 768 2 324
25 000 18 460 2 908
30 000 21 100 4 152
35 000 21 100 7 060
40 000 21 100 9 968
45 000 21 100 12 876
50 000 21 100 13 704

Från CSN.se

Vilka utbildningar kan jag söka?

Det är upp till dig att välja vilken utbildning du vill gå. Du kan gå en utbildning för att vidareutbilda dig i din befintliga yrkesroll eller välja något helt annat. Men det finns några krav på utbildningarna som blir beviljade. Bland annat ska utbildningen:  

 • ge rätt till omställningsstudiestöd
 • inte vara längre än 80 veckor (gäller tills du är 39 år, därefter kan den vara längre)
 • stärka din position på arbetsmarknaden – alltså möta arbetsmarknadens behov

Alla svenska utbildningar som är studiemedelsberättigade ska kunna sökas inom ramen för omställningsstudiestödet. Det gäller alltså universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux. Du kan antingen studera på heltid eller deltid. Omställningsstudiestödet kan du få för motsvarande max 44 veckors heltidsstudier.

Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Förutom ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt för yrkesverksamma att finansiera studierna ges nu utökade möjligheter till att ta del av rådgivning och vägledning av omställningsorganisationer.

Med det grundläggande omställnings- och kompetensstödet får arbetstagare rådgivning kring karriär- och studievägar som ska passa framtidens arbetsmarknad och underlätta övergången till nytt arbete vid uppsägning. Det här gäller för alla – även de utan kollektivavtal och för egenföretagare.

– Vägledning kan vara avgörande för att man ska våga ta steget och börja studera mitt i yrkeslivet, därför ger omställnings- och kompetensstödet en oerhörd möjlighet för enskilda individer att röra sig på arbetsmarknaden, säger Frederik Johansson. 

För att få tillgång till det offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstödet ska du ha jobbat minst 16 timmar per vecka i 12 månader under de senaste två åren.

Vad är en omställningsorganisation?

Omställningsorganisationerna är skapade av parterna (arbetsgivarorganisationer och fackförbund) och ska vara den rådgivande parten som ska stödja enskilda personer i yrkeslivet. Har du kollektivavtal har du rätt till stöd från en omställningsorganisation vid uppsägning, där ett av de vanligaste stöden är kompetensutveckling.

Med det nya utvecklade omställnings- och kompetensstödet kommer nu även yrkesverksamma ta del av detta stöd. Yrkesverksamma personer som saknar kollektivavtal ska också kunna ta del av samma stöd genom en nyinrättad offentlig omställningsorganisation från Kammarkollegiet.

Vilka omställningsorganisationer finns?

Här ser du vilka omställningsorganisationer som representerar olika sektorer och vilka parter som ingår.

CIKO

 • arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhällets organisationer, idéburen sektor, kooperativa organisationer
 • Fremia, LO

Kammarkollegiet

 • offentlig omställningsorgansiation för egenföretagare och personer som inte omfattas av kollektivavtal

KFS-företagens trygghetsfond

 • anställda i kommunnära företag ägda av kommuner, regioner eller privatägda företag anslutna till Sobona
 • Sobona, Kommunal, Vision, Akavia m.fl.

Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden

 • sjömän
 • SEKO Sjöfolk, Sveriges redareförening

Kyrkans Trygghetsråd

 • anställda inom Svenska Kyrkan
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Omställningsfonden

 • anställda inom kommuner, regioner, kommunala företag
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), AkademikerAlliansen

TRS Trygghetsrådet

 • anställda inom idéburen sektor, civilsamhällets organisationer, kulturområdet
 • Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, PTK

TRR Trygghetsrådet

 • tjänstemän på privata företag
 • Svenskt Näringsliv, PTK, företag anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

 • anställda på företag, banker, finansbolag
 • BAO, Finansförbundet

Trygghetsfonden Fastigo-LO

 • arbetare på företag anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation)
 • Fastigo, LO

Trygghetsfonden TSL

 • arbetare inom privat sektor
 • Svenskt Näringsliv, LO

Trygghetsstiftelsen

 • statligt anställda
 • Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S, SEKO

Trygghetsrådet Fastigo

 • tjänstemän på företag anslutna till Fastigo
 • Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia, Akademikerförbundet SSR

Från CSN.se

Fler förmåner om du har kollektivavtal

Jobbar du på ett företag med kollektivavtal innebär det ytterligare förmåner för dig. Den omställningsorganisation du är ansluten till kan då ge ett kompletterande studiestöd och dessutom bekosta utbildningar som är avgiftsbelagda. 

Jag vill ansöka om omställningsstudiestöd – hur gör jag?

Vill du ha rådgivning inför ditt utbildningsval börjar du med att ta kontakt med den omställningsorganisation som ditt företag är ansluten till. Om du saknar kollektivavtal är det den nya offentliga omställningsorganisationen du kontaktar. När du känner dig säker på din nya karriärväg och vet vilken utbildning du vill gå är det bara att ansöka enligt utbildningens ansökningsregler. När det är klart kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN.

Omställningspaketet i korthet

Omställningspaketet är samlingsnamnet för den stora reform som nu pågår på svensk arbetsmarknad. Bakgrunden till reformen är att flera parter på arbetsmarknaden sett behovet av att anpassa dagens regelverk för att skapa nya förutsättningar som går i linje med en föränderlig arbetsmarknad. Syftet är att skapa förutsättningar som gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare.

I omställningspaketet ingår:

 1. En reformerad arbetsrätt
 2. Ett offentligt omställningsstudiestöd
 3. Ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Förändringarna kommer att beröra hela arbetsmarknaden. Sedan 1 oktober 2022 har det varit möjligt att börja söka omställningsstudiestöd. Det gällde för studier från och med 1 januari 2023. Det kommer nu vara möjligt att ansöka om stödet från och med 1 april respektive 1 oktober för utbildningar med start följande halvår. 

Källor: Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet, regeringen.se, CSN.se, omstallningsfonden.se och TRR.se


Annonser