Visa utbildning.se som: Mobil

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
7 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-15 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Arbetsgivare söker i ökad utsträckning arbetskraft på den globala arbetsmarknaden. Många pekar på behovet av viss högskoleutbildad arbetskraft. I Sverige rekryteras emellertid utländsk arbetskraft till många olika sektorer. Inom IT-sektorn och skogs-och jordbruket är utländsk arbetskraft vanlig.

För arbetstagare från tredjeland krävs, med vissa undantag, arbetstillstånd för arbete i Sverige. Det arbetsgivarstyrda system för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 föreskriver lika villkor för olika kategorier arbetstagare. För att motverka missbruk och minska risken för kompetensutvisningar har regelverket ändrats i olika omgångar. Ett antal EU-direktiv på området har också genomförts. Det har lett till att det numera finns en rad olika typer av arbetstillstånd. Regelverket har blivit komplext och svåröverskådligt. En ny utredning har också tillsatts med uppdrag att föreslå åtgärder för att öka regelverkets ändamålsenlighet.

Under kursen diskuterar vi förutsättningarna för att få uppehålls- och arbetstillstånd för olika kategorier av arbetskraftsinvandrare. Regler om förlängning och återkallelse av tillstånd samt möjligheterna att byta arbetsgivare, förflytta sig inom EU och ta med sin familj behandlas också.

Målgrupp

Jurister, HR-specialister och andra som i sitt arbete hanterar dessa frågor.

Kursinnehåll

 • Vad krävs för att tredjelandsmedborgare ska få arbeta i Sverige?
 • Vad krävs för olika kategorier som säsongsarbetare, högkvalificerade arbetstagare, företagsinternt förflyttade arbetstagare, gästforskare, studenter och övriga arbetstagare?
 • Regler om återkallelse och förlängning
 • Vad innebär de arbetsrättsligt relaterade kraven för tillstånd?
 • Vilka återverkningar får regelbrott?
 • Vad gäller för arbetskraftsinvandrarnas familjer, kan de följa med och får de arbeta och studera?
 • Vilka möjligheter finns för arbetskraftsinvandrare att fritt röra sig inom EU?
 • Vad gäller för asylsökande?
 • Vad gäller för arbetsgivare som anställer personer utan nödvändiga tillstånd?
 • Vad gäller för de som arbetar utan nödvändiga tillstånd?
 • Vilka problem vill regeringen komma till rätta med genom den nya utredningen (Kommittédirektiv. 2020:8)

Föreläsare

Petra Herzfeld Olssonär docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av internationella aspekter av arbetsrätten.

I sin avhandling undersökte hon omfattningen av skyddet för den fackliga dimensionen av föreningsfriheten i FN:s, Europarådets och EU:s regelverk. Hennes nuvarande huvudsakliga forskningsprojekt rör EU:s framväxande regelverk om arbetskraft från tredjeland och dess effekter på nationell nivå. Tillsammans med professor Catharina Calleman arbetar hon också med en antologi om villkoren för tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige. Hon har också arbetat vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: