Visa utbildning.se som: Mobil

Ta utmattningen på allvar – 10 tecken på utbrändhet“Jag såg det inte komma”, “Jag förstod inte allvaret förrän det var försent”.
Är det inte märkligt att så många som drabbas av utbrändhet, eller utmattningssyndrom som det mer korrekt heter, upplever samma sak?
Plötsligt smäller det bara till! Eller är det i själva verket så att kroppen en längre tid har försökt att signalera faran? Här är listan över 10 symptom som kan vara tecken på utbrändhet.

I ett samhälle där prestation, status och yttre framgång värderas högt, och vi närmast drunknar i stimulans från media, hamnar vi lätt i fysisk och mental obalans. Vi lever våra liv i ett sådant tempo att många av oss riskerar att missa kroppens viktiga varningssignaler. Vi märker att något är fel, men vad? Är du uppmärksam på dessa signaler har du alla chanser att bromsa utvecklingen. Här är listan över 10 vanligt förekommande symptom och tecken på utbrändhet.

10 symptom som kan vara tecken på utbrändhet:

Inledande fas

Man brukar dela upp sjukdomsförloppet i tre olika faser; inledande, akut och återhämtningsfas. Den inledande fasen kan pågå i flera år utan att du helt förstår vad som håller på att hända. Ofta smyger sig symtomen på i form av olika stressrelaterade problem, där du kan uppleva något eller flera av följande:

1. Koncentrationssvårigheter. Du kan ha svårare att fokusera på uppgiften på jobbet, på ett samtal eller på händelsen i filmen du tittar på. Många upplever antingen en slags tomhet och svårighet att tänka eller ett fullständigt kaos där tankarna rusar kors och tvärs.

2. Trötthet. Du känner dig som en zombie stora delar av dagen. Tröttheten och utmattningen verkar inte försvinna hur mycket du än sover.

3. Sömnsvårigheter.  Sömnen är ofta en av de första faktorer som blir lidande när du befinner dig i konstant stress. Du ligger vaken i flera timmar medan tankarna rusar eller du kanske vaknar mitt i natten och oroar dig för saker.

Hjälpen är nära. Hitta en kurs i stresshantering och mindfulness  här!

4. Minnessvårigheter. De kognitiva funktionerna nedsätts. Du glömmer till exempel tandläkartiden eller att låsa dörren. Du kan ha svårare att hitta ord och formulera dina tankar.

5. Irritation. Du är känner dig ofta överväldigad och tappar därför lätt  tålamodet med andra människor och händelser. Du reagerar starkare än vanligt för småsaker, och människor i din närhet undrar ofta varför du är så irritabel.

6. Nedstämdhet och ångest. Du kan uppleva ett mörker där det är svårt att känna entusiasm över saker du vanligtvis skulle känna glädje för. Dystra eller depressiva tankar och en känsla av hopplöshet kan prägla sinnet.

7. Huvudvärk. Kan yttra sig i allt från mildare huvudvärk till svåra migränattacker som återkommer oftare än normalt.

8. Magproblem. Stressmage är ett vanligt problem som tar sig olika uttryck. Exempelvis kan du lida av sura uppstötningar och halsbränna, uppblåst mage och gaser, diarré, förstoppning eller värk.

9. Yrsel eller synproblem. Det kan till exempel rycka märkligt i ögonlocket, svartna för ögonen eller kännas som att allting snurrar.

10. Aptiten förändras. Matlusten kanske försvinner, eller så slutar du kanske äta för att du inte tycker att du hinner ta den pausen. Vissa försöker kompensera utmattningen med att ständigt fylla på med för mycket och fel mat. 

tecken på utbrändhet

Akutfas

Nu har sjukdomen brutit ut och varningssignalerna kan istället övergå till ett mentalt och fysiskt sammanbrott. Plötsligt säger kroppen stopp och det är här många upplever att utmattningssyndromet bara “smäller till” från en dag till en annan. All energi verkar ha lämnat kroppen och personen kan bland annat drabbas av fullkomlig handlingsförlamning, ångest, irrationellt beteende eller en känsla av kaos.  

Återhämtningsfas

Återhämtningen är det sista stadiet vid utmattningssyndrom. Nu ligger fokus på att hitta hälsa och balans i livet igen, en process som i många fall kan ta flera år och kräva mycket stöd utifrån, beroende på graden av sjukdom. Ofta behöver man göra ordentliga förändringar i sin livsstil för att inte hamna i samma destruktiva mönster som ledde till utbrändheten i första taget. Det är inte ovanligt att en ihållande överkänslighet mot stress och kognitivt nedsatta funktioner blir en ny verklighet att förhålla sig till. Tillsammans med terapeuter eller läkare läggs en plan upp för hur patienten på ett hållbart sätt ska klara att fungera i vardagen igen efter sjukskrivningsperioden. 

Läs här om fem livsviktiga vanor som kan skydda dig från utbrändhet och hjälpa dig som redan drabbats att tillfriskna.

Kom ihåg!
All stress är inte farlig. De flesta av oss klarar att uppleva viss påfrestning under begränsade perioder. Det är när kropp och psyke inte får tillräcklig återhämtning mellan varven som det kan orsaka allvarliga skador på vår fysiska och mentala hälsa. 

Enligt Arbetsmiljöverket sjukskrivs varje år över 30 000 personer i Sverige med diagnoser som kan kopplas till utmattning. Så känner du igen något eller flera av symptomen i listan hos dig själv, vänta inte med att söka hjälp! Kontakta en läkare idag för att få rätt stöd och förhindra att symtomen förvärras. 

Hitta en kurs i stresshantering och mindfulness här

Senast uppdaterad: 17 jun 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-06-16

Stresstest

Stress är en reaktion på saker som sker i ditt liv just nu. Forskning tyder på att det finns händelser som ökar pressen på oss och som höjer vår stressnivå. Testa dina kunskaper om stress. Mer kunskaper om stress göra att du kan undvika situationer där det finns ökad risk att känna sig stressad.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-15

Psykisk ohälsa & Rehabilitering

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan innefatta flera symtom som stress, depression, ångest, utmattningssyndrom och nedstämdhet. Det kan vara arbetsrelaterat eller inte, men oavsett så påverkar det arbetssituationen för den som är drabbad. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!