25 apr 2022

5 sätt att förbättra arbetsmiljön

Fem sätt att få en bättre arbetsmiljö

Att ha en dålig dag på jobbet händer alla, men som arbetsgivare bör du se upp så att det inte blir ett återkommande mönster. Då kan det röra sig om ett arbetsmiljöproblem. Om det inte åtgärdas riskerar du att sjukskrivningarna ökar och att dina anställda söker sig vidare.

En dålig arbetsmiljö är kostsamt i längden. För dig som ansvarar för ett företags arbetsmiljö är det viktigt att du gör vad du kan för att hålla den så god som möjligt. Vissa saker är lättare än andra att upptäcka, till exempel dålig ventilation eller ergonomiska problem, men saker som rör den psykosociala arbetsmiljön kan vara svårare att lägga märke till i tid.

Vad är skillnaden på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön?

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar bland annat hur dina anställda mår, hur stämningen är mellan dem och hur arbetsbelastningen ser ut. Den innefattar också svårare problem som mobbning, diskriminering och trakasserier.

Den fysiska arbetsmiljön handlar om mer konkreta exempel såsom dålig belysning, alldeles för tunga lyft eller krångliga arbetsställningar. Om du inte ser upp kan en dålig fysisk arbetsmiljö leda till olyckor och skador.  

Hur kan jag förbättra vår arbetsmiljö?

Att upprätthålla en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö är ett långtgående jobb som kräver både punktinsatser och tydliga strategier. En relativt liten insats som att höja värmen på kontoret eller se till att alla skrivbord är höj- och sänkbara ger en snabb och positiv effekt. Att gå till grunden med varför det är dålig stämning i ett visst team eller ta fram en bra jämställdhetspolicy är större projekt som kräver strategier och uppföljningar. Det kan vara svårt att veta var du ska börja. Därför har vi tagit fram fem förslag på hur du kan förbättra er arbetsmiljö.

1. Satsa på täta anonyma undersökningar

En dålig arbetsmiljö är ofta ett känsligt ämne som kan vara svårt att ta upp med sin chef. Genom att skicka ut anonyma undersökningar med jämna mellanrum kan du få tillgång till precis den typen av information, direkt från dina medarbetare. Dessutom kan du passa på att ställa frågor som rör andra områden än er arbetsmiljö.

2. Tillsätt ett skyddsombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen utgår från att du som arbetsgivare tar ansvar för er arbetsmiljö. För att lyckas med det arbetet behöver du utse ett skyddsombud (kallas också arbetsmiljöombud). Om ni har kollektivavtal är det vanligt att den fackliga organisationen utser ett skyddsombud. Annars är det upp till arbetsgivaren att välja en lämplig person för uppdraget.

Tänk på att hen kommer behöva stor insyn i planering och utförande av åtgärder kopplat till arbetsmiljön. Hen har också rätt att få en utbildning i ämnet för att få ökad kunskap i hur en trygg arbetsmiljö upprättas.

3. Se över den fysiska arbetsplatsen

Att vistas på en högljudd plats för länge, bära tungt utan rätt teknik eller arbeta i en ställning som sliter på nacke och axlar är skadligt i längden. För stillasittande personal kan det vara en bra idé att införa en friskvårdstimme i veckan, ta initiativ till walk and talks eller investera i höj- och sänkbara skrivbord.

Du som har personal som har fysiskt krävande arbeten eller som vistas vid till exempel större byggprojekt bör se till så att alla säkerhetsföreskrifter följs noggrant. Följ upp om det finns kunskapsluckor rörande säkerhet på arbetsplatsen. Om så är fallet bör dessa fyllas så fort som möjligt med hjälp av relevanta utbildningar inom området.

4. Anställ rätt teammedlemmar

Ett företag med en bra psykosocial arbetsmiljö har antagligen lagt ner mycket tid på sina rekryteringar. Ett team med positiva människor med hög empati underlättar för dig som arbetar för en god arbetsmiljö. Tänk därför till när det kommer till rekryteringar, se till att höra dig för om kandidatens mjuka egenskaper när du pratar med referenser. Brukar hen komma överens med sina kollegor? Uppstår det ofta konflikter runt hen? Är hen uppskattad av både chefer och praktikanter?

5. Utbilda dig inom området

Undersökningar, skyddsombud och ett positivt team i all ära, men om du själv inte har rätt verktyg för att hantera era arbetsmiljöfrågor är risken stor att resultatet inte lever upp till förväntningarna. Se därför till att även du har rätt kunskaper för att tackla arbetsmiljöproblem.

Läs en utbildning i arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 25 apr 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-03

Bra kommunikation på arbetsplatsen – Checklista till chefer

Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både medarbetarnas och företagets resultat negativt. Det är viktigt att du som chef kan kommunicera effektivt med dina medarbetare. Här är checklistan du behöver för en bra kommunikation på arbetsplatsen!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-14

Stillasittande arbete – tips på övningar att göra på kontoret

Idag har många stillasittande yrken, men våra kroppar är inte gjorda för att sitta stilla i längre perioder. För att undvika hälsoproblem på grund av stillasittande arbete kan du förutom vardagsmotion utföra enklare övningar direkt vid ditt skrivbord.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-06-13

Ta utmattningen på allvar – 10 tecken på utbrändhet

"Plötsligt small det bara till!" Många som drabbas av utbrändhet upplever att det kommit som en överraskning, men i själva verket signalerar kroppen alltid faran innan.  Är du uppmärksam på signalerna har du alla chanser att bromsa utvecklingen. Här är listan över 10 tecken på utbrändhet vi lätt missar.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!