IT Service Management för Service Desk- Distans (2 halvdagar)

Längd
7 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
7 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

En fullmatad kurs om prioritering av ärenden, organisation av servicedesk, relationen mellan olika processer och beroenden mellan processer ser ut.

Det här är en lärarledd distanskurs som riktar sig till dig som har svårt att delta på en klassrums-baserad kurs i våra kurslokaler, eller kanske inte heller har möjlighet att avvara en hel arbetsdag för kompetensutveckling. Alla deltagare deltar i på distans från den plats som passar en själv bäst och som har internetuppkoppling. En kursdag är 3½ timmar och kursen sträcker sig över 2 dagar (kl 13.00-16.30 varje dag).

Du kommer efter kursen att bättre kunna fånga kundernas behov och leverera lösningar med kvalitet. Inom IT Service Management har man fångat upp det senaste inom IT-tjänstesektorn för att skapa de bästa förutsättningarna att kunna leverera värdefulla tjänster.

Du lär dig:

 • Grunderna inom IT Service Management
 • Vad det innebär att leverera tjänster
 • Servicedeskens roll inom värdesamskapande (Value co-Creation)
 • Två centrala kompetenser i Service Desk; empati och kommunikation
 • Identifiera kundens behov
 • Kategorisering och prioritering av inkommande ärenden
 • Ge effektiv support med hög kvalitet
 • Samverkan mellan IT Service Management processer för gemensamma arbetsmetoder
 • Genomgång av de för Service Desk viktigaste processerna

Varför ska du gå kursen?
Behöver du som arbetar i en Service Desk kunskap om IT Service Management? Hur kan kunskaperna effektivisera en supportorganisation? Med kunskaperna från kursen kan du bättre förstå och prioritera ärenden samt förbättra organisationen av Service Desk. Genom bättre kunskaper om beroenden och gränsytor mellan olika processer, kan du lättare prioritera arbetsuppgifter och kommunicera nödvändig information till dina kolleger för att snabbare lösa supportärenden.

IT Service Management lägger stor vikt vid funktionen ”Drift och Support” inkluderat Service Desken som nu har ett ännu större ansvar för kundupplevelse och skapandet av värdefulla tjänster.
Service Value Chain och Co-creation är nya begrepp som vi går igenom på denna kurs.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

17 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

25 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Kursens innehåll

Kursinnehåll

Förändringar på marknaden

 • Ökad konkurrens. Högre krav på kvalitet, ledtider och kostnader
 • Snabb teknikutveckling. Mängder av nya applikationer och molntjänster att supportera.
 • Skoningslösa ratingsidor exponerar och dömer ut dåliga leverantörer
 • Nya metoder och ramverk har mognat fram; Lean, Agile, Devops, Scrum, Safe.

IT Service Managements grunder

 • Kunden i centrum. Kundens värdeupplevelse är vårt yttersta rättesnöre
 • IT Service Management beskriver Best Practice, sådant som verkligen fungerar.
 • Service Desk – en nyckelfunktion för Service Management

Värde och “värde-samskapande”

 • Vad är ”värde”? Vad menas med ”Kundens värdeupplevelse”?
 • Hur kan man optimera och maximera det upplevda värdet?
 • Kan man leverera värde? Eller är ”samskapa värde” ett bättre synsätt?
 • Den nya IT Service Management termen är value co-creation. Vad innebär det?

Vilken roll har Service Desk i “värde-samskapande”?

 • Vilken roll spelar Service Desk för kundens värdeupplevelse?
 • Hur kan Service Desk samskapa värde med kunden och höja värdet av våra tjänster?
 • Hur kan tjänsteägare och -förvaltare samarbeta med Service Desk för att höja värdet på våra tjänster och vilken
 • information bör i så fall Service Desk samla på sig och kommunicera?

Vad är ”en tjänst” och vad innebär det att leverera tjänster

 • Tjänstens egenskaper i förhållande till en vara
 • Den mänskliga aspekten vid tjänsteleverans
 • Har kunden alltid rätt…?

Två centrala kompetenser i Service Desk; empati och kommunikation

 • Vad är empati? Vad är EQ?
 • Hur kan bra hög resp låg EQ påverka kommunikationen under supportsamtal?
 • Empati och EQ vid missnöje och klagomål.

Att förstå kundens behov

 • God frågeteknik är grunden för förståelse
 • Tolkningsfrågor och acceptfrågor säkerställer förståelse
 • Kvittenser säkerställer nöjd kund

Effektiv support med hög kvalitet

 • Att ”äga” ett ärende och rulla bollen i mål
 • Professionell ärendehantering, ett arbetssätt start-till-mål där målet är en bekräftat nöjd kund
 • Ägarskapet vid eskalering

Processer; kunden i centrum, samverkan, tydliga roller och gemensamma arbetsmetoder

 • Processer och Value Streams. Strävan efter effektivitet och värde
 • Jakten på Waste; långa ledtider och onödiga kostnader för arbetstid pga ”non value adding activities”
 • Metoder för tvärfunktionellt samarbete istället för stuprör och silos
 • Gemensamma arbetsmetoder med tydliga roller
 • Rollkonflikter och resurskonflikter
 • Processer och linjeorganisationen

Viktiga processer för Service Desk

 • Incident management
 • Service request menagement
 • Monitoring and event management
 • Problem management
 • Change enablement
 • Deployment management
 • Release management
 • Configuration management
 • Knowledge management

Målgrupp

Vem ska gå på kursen?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med support i en Service Desk. Du som har stor nytta av kursen kan vara supportmedarbetare, tekniker eller arbeta med drift eller applikationsansvarig. Om kursen genomförs intern hos er rekommenderar vi att alla som är involverade i processerna deltar för att få en förståelse för sin egen roll i leveransen.

Upplägg

Hur genomförs kursen
Kursen bygger på föreläsningar och diskussioner. Alla deltar på distans, du utgår från den plats som passar dig, allt som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling.

Kursens längd
Kursen genomförs under två halvdagar i följ efter varandra.

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt. Kursmaterialet är på svenska med svenska och engelska termer.
Kursledaren pratar svenska.

Investering

8 900 kr (ex moms)

Kursen är fördelad på 2 halvdagar i rad från startdatumet.

Tid:13.00 - 16.30

Kursmaterialet är på svenska.
Läraren pratar svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IT Service Management för Service Desk- Distans (2 halvdagar), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights