Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

ITIL ® 4 Specialist: Monitor, Support & Fulfil - Exam + Self-study material / ITIL ® 4 Practice Manager (ITIL 4 PM)

Längd
Egen takt
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Exam + Self-study material se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Exam + Self-study material se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

ITIL 4 Practice Manager (ITIL 4 PM)

Certifieringskurser och prov för ITIL 4 Practice Manager (ITIL 4 PM) baserade på ITIL-ramverket och ITIL 4-praxis.

ITIL 4 Practice Manager (ITIL 4 PM) certifieringsström baseras på ITIL 4 hanteringspraxis. Dessa moduler ger kortare och mer flexibel utbildning, och modulerna kan blandas och matchas efter varje deltagares behov.

I ITIL-sammanhang avser en managementpraxis en samling organisatoriska resurser som är skräddarsydda för att uppnå specifika mål eller utföra uppgifter. ITIL-ramverket omfattar totalt 34 management practices, som var och en utgör några av de mest användbara resurserna som finns tillgängliga för att implementera praktiska lösningar.

VAD ÄR ITIL 4-PRAXIS ANVÄNDBAR FÖR?

Varje certifiering som ingår i ITIL 4 Practice Manager är ett sätt för yrkesverksamma att visa och verifiera sin expertis inom särskilda praxisområden. Dessutom validerar certifieringarna förmågorna och kunskaperna hos personer som vill etablera produktiva samarbeten mellan olika praktiker och effektiva värdeflöden för tjänster.

HUR UPPNÅR MAN ITIL 4 PRACTICE MANAGER?

ITIL 4 Practice Manager är en stream som består av tre omgångar, var och en uppdelad i fem moduler. Varje modul är relaterad till en enskild praxis.

För att erhålla ITIL PM-beteckningen bör kandidater:

 • Slutföra 5 ITIL 4 Practitioner-moduler eller ett kombinerat prov (som täcker de 5 ITIL 4 Practitioner-modulerna i varje batch)
 • Erhålla certifieringen ITIL Specialist: Skapa, leverera och stödja certifiering

ITIL 4 Practice Manager-beteckningen är nödvändig för att slutföra ITIL 4-certifieringssystemet och för att vara berättigad till ITIL Master-certifieringen.

ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil

ITIL 4 Specialist: Monitor, Support, and Fulfil är en batch av ITIL 4 Practice Manager-moduler som hjälper individer att visa sin förståelse och implementering av de principer som ingår i de fem ITIL Management Practices, vilket maximerar värdet på både strategisk och operativ nivå. Dessa metoder inkluderar ITIL 4 Incident Management Practice, ITIL 4 Service Desk Practice, ITIL 4 Service Request Management Practice, ITIL 4 Monitoring and Event Management Practice och ITIL 4 Problem Management Practice.

VAD ÄR ITIL 4 SPECIALIST: MONITOR, SUPPORT AND FULFIL ANVÄNDBAR FÖR?

ITIL 4 Specialist: Monitor, Support, and Fulfil riktar sig till IT-proffs som vill ta sin karriär till nästa nivå. Denna certifiering är utformad för att förse individer med de färdigheter och kunskaper som krävs för att säkerställa operativ excellens genom att övervaka viktiga resultatindikatorer, ge stöd till tjänstevärdekedjan och fullgöra end-to-end tjänsteleverans. Att erhålla denna certifiering är ett bevis på en individs engagemang för att uppnå operativ effektivitet, leverera värde till kunderna och bidra till tillväxten i sin organisation.

VILKA METODER INGÅR I ITIL 4 SPECIALIST: ÖVERVAKA, STÖDJA OCH UPPFYLLA BATCH?

ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil är en av de tre batcherna i ITIL 4 Practice Manager (ITIL PM). Den består av fem moduler, var och en baserad på en enskild ITIL-praxis.

ITIL 4 PRACTITIONER: INCIDENT MANAGEMENT

Denna modul vänder sig till IT-proffs som arbetar med att minska de negativa effekterna av incidenter genom att snabbt återgå till normal drift. Beställ ditt certifieringsprov för ITIL Incident Management nu och studera med hjälp av PeopleCerts officiella material.

ITIL 4 PRACTITIONER: MONITORING AND EVENT MANAGEMENT

Övningsmodulen ITIL 4 Practitioner: Monitoring and Event Management vänder sig till IT-proffs som systematiskt vill granska tjänster och tjänstekomponenter samtidigt som de dokumenterar, rapporterar och hanterar valda tillståndsförändringar som identifieras som händelser. Beställ ditt certifieringsprov för ITIL Monitoring and Event Management nu och studera med hjälp av PeopleCerts officiella material.

ITIL 4 PRACTITIONER: PROBLEM MANAGEMENT

ITIL 4 Practitioner: Problem Management riktar sig till IT-proffs som vill minska sannolikheten för och konsekvenserna av incidenter genom att identifiera både befintliga och potentiella orsaker till incidenter, samt hantera workarounds och kända fel.
Beställ din ITIL Problem Management certifieringsexamen nu och studera från det officiella PeopleCert-materialet.

ITIL 4 PRACTITIONER: SERVICE DESK

Övningsmodulen ITIL 4 Practitioner: Service Desk riktar sig till IT-proffs som vill visa och validera sin expertis inom detta specifika område. Servicedesken fungerar som en länk mellan tjänsteleverantörer och användare. En effektiv etablering och implementering av denna praxis kan ha en betydande inverkan på användarupplevelsen, kundnöjdheten och den övergripande framgången för servicerelationer. Beställ din ITIL Service Desk certifieringsexamen nu och studera från det officiella PeopleCert-materialet.

ITIL 4 PRACTITIONER: SERVICE REQUEST MANAGEMENT

ITIL 4 Practitioner: Service Request Management är utformad för IT-proffs som strävar efter att upprätthålla den överenskomna kvaliteten på en tjänst genom att effektivt och användarvänligt hantera alla fördefinierade, användarinitierade serviceförfrågningar.
Beställ din ITIL Service Request Management certifieringsexamen nu och studera från det officiella PeopleCert-materialet.

HUR MAN UPPNÅR ITIL 4 SPECIALIST: MONITOR, SUPPORT AND FULFIL-CERTIFIERING?

För att uppnå denna kvalifikation ska du göra och klara alla de fem ITIL 4 Practitioner-proven som ingår i paketet.
Alternativt kan du välja att ta det kombinerade provet ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil kombinerat prov, vilket gör det möjligt att täcka fem ITIL-praktiker genom att bara klara ett prov istället för 5. I det här fallet behöver kandidaterna bara göra ett certifieringsprov på 90 minuter istället för fem enskilda prov på 30 minuter vardera.

Efter att ha erhållit ITIL 4 Monitor, Support and Fulfil-certifiering bör kandidater erhålla ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support för att få titeln ITIL 4 Practice Manager (ITIL 4 PM).

För att få tillgång till alla dessa prov måste du ha ITIL 4 Foundation-certifikatet.

HUR MAN FÖRBEREDER SIG FÖR ITIL 4 SPECIALIST: ÖVERVAKA, STÖDJA OCH GENOMFÖRA PROV?

Kandidater kan förbereda sig för proven på olika sätt, tack vare AVC:s utbildningspaket.

AVC tillhandahåller en självstudie ITIL 4 Monitor, Support and Fulfil-kurs för varje modul som finns tillgänglig i ITIL 4 Monitor, Support and Fulfil-paketet. Dessa paket inkluderar:

PeopleCert Official Training Material (OTM), en handbok för självstudier som innehåller bilder, anteckningar, frågesporter och provuppgifter

 • Den officiella PeopleCert e-boken
 • En kupongkod för PeopleCert-examen som är giltig i 12 månader
 • Kandidater kan också välja att lägga till 2 eller 4 timmars distanscoaching med en ackrediterad utbildare för att bättre förbereda sig inför det slutliga certifieringsprovet.

AVC erbjuder även ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil Combined självstudiepaket som täcker de 5 ITIL 4 Practitioner-kurserna som ingår i paketet.

I annat fall kan deltagarna gå en ITIL 4 Practitioner- eller en ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil Combined i ett virtuellt klassrum eller i klassrum på schemalagda datum eller internt.

De tillgängliga alternativen listas högst upp på den här sidan och du kan direkt välja och köpa det du föredrar därifrån.

INFORMATION OM ITIL 4 SPECIALIST: MONITOR, SUPPORT AND FULFIL KURS

Mål

 • Beskriva de grundläggande idéerna, värderingarna, principerna och utmaningarna i samband med ITIL 4:s fem hanteringsmetoder
 • Garantera att intressenterna förstår både de strategiska och operativa nödvändigheterna för värdeskapande och för att uppnå affärsmålen
 • Införliva metoderna i organisationens värdeströmmar
 • Förstå sambanden och samarbetspotentialen mellan dessa fem metoder
 • Använda mätetal och framgångsfaktorer för metoderna för att förbättra prestandan
 • Utvärdera, mäta och utveckla kompetensen för de olika metoderna med hjälp av ITIL:s mognadsmodell.

Innehåll

ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil ger en djupgående förståelse för de efterföljande fem ITIL® 4-praktikerna:

 • Service Desk
 • Incidenthantering
 • Problemhantering
 • Service Request Management
 • Monitoring och Event Management

Förkunskapskrav

För att få tillgång till någon av modulerna ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil måste du ha ett ITIL 4 Foundation-certifikat.

Genom att beställa våra självstudiepaket ITIL 4 Monitor, Support and Fulfil eller ITIL 4 Practitioner kommer du att vara berättigad att göra det relaterade slutliga certifieringsprovet, som täcker alla krav som ställs av PeopleCert.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Exam + Self-study material

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ITIL ® 4 Specialist: Monitor, Support & Fulfil - Exam + Self-study material / ITIL ® 4 Practice Manager (ITIL 4 PM), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights