Säkerhetsskyddslagen och arbetsrätten

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till vår nya kurs som behandlar säkerhetsskyddslagen och förhållandet till arbetsrätten, med särskilt fokus på anställningsskyddet. Kursen behandlar frågeställningar som uppkommer i samband med anställning i företag, verksamheter och myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det har på senaste tiden uppkommit en rad rättsliga frågor avseende förhållandet mellan säkerhetsskydd och anställningsskydd. Bland annat har Arbetsdomstolen avgjort fem tvister avseende säkerhetsskydd och anställningsskydd. Till detta kommer att regeringen nyligen tillsatt en utredning (JU 2023:91) som ska utreda främst tre delar avseende säkerhetsskyddslagens tillämpning. Kursen behandlar de rättsliga frågeställningar som har uppkommit främst avseende förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och anställningsskyddet bland annat: • Hur går en säkerhetsprövning till? • Vilket underlag skall arbetsgivaren ta fram i samband med en säkerhetsprövning? • Vad är en säkerhetsprövningsintervju? • Vilka frågor får ställas i samband med säkerhetsprövning? • Får arbetsgivaren ställa frågor om privatliv och annat som inte berör anställningen? Får arbetsgivaren ställa känsliga frågor om ekonomi, hälsa, familjerelationer, internetanvändning, fackliga och politiska frågor? • Hur ska underlaget dokumenteras? • Måste arbetstagaren tala sanning? • Hur ska en bedömning av säkerhetsrelaterade frågor göras? • Vad händer om arbetstagaren inte blir godkänd i prövningen? • Kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren? • Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda arbetstagaren? • Måste arbetsgivaren omplacera arbetstagaren? Säkerhetsprövning Frågor om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. I verksamheter där lagen är tillämplig, ska verksamhetsutövaren vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning och övriga omständigheter. Endast den som har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt får deltaga i sådan verksamhet. En säkerhetsskyddsåtgärd är därför personalsäkerhet genom bland annat säkerhetsprövning. Personalsäkerhet Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassade uppgifter. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i lagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.  Säkerhetsprövning ska göras innan en person genom anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för verksamhetens säkerhet, men även under pågående anställning.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Säkerhetskyddslagens krav på personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddslagen innebörd avseende främst säkerhetsprövning
  • Förhållandet mellan arbetsrätten och säkerhetsskyddslagen, främst anställningsskyddet, men även frågor som uppkommer vid rekrytering
  • Hur arbetsgivaren kan agera om det inte blir ett godkänt utfall
Syfte: Målet är att arbetsgivaren ska känna sig mer säker avseende säkerhetsrelaterade frågor när det gäller området personalsäkerhet. Arbetsgivaren ska känna till de komplexa frågor som kan uppkomma avseende anställningstrygghet och säkerhet.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-Business Partners, Företagsledare, VD, Advokater, Fackliga företrädare, Arbetsgivarföreträdare m.fl.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 maj, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

13 maj, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsskyddslagen och arbetsrätten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights