Inga recensioner än

Six Sigma Black Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen

Längd
Egen takt
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
Egen takt
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 6 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Six Sigma Black Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen

Six Sigma Black Belt-certifieringen fokuserar på att testa studenternas omfattande förståelse av de olika Six Sigma-verktygen och -teknikerna. Målet med onlinekursen med mervärde (som kompletterar certifieringsprovet) är att utveckla en omfattande kunskapsbas som hjälper studenterna att fungera effektivt som Six Sigma Black Belt i olika projekt. Verktygen och teknikerna omfattar både kvantitativ och icke-kvantitativ analys tillsammans med annan nödvändig kunskap för att förbättra produktionsprocessen och minimera defekter i slutprodukten med större fokus på det praktiska genomförandet av dessa verktyg och tekniker i organisationen.

FORMAT OCH EGENSKAPER FÖR ONLINE-KURSEN

 • 180 dagar/halvår tillgång till online-kursen
 • 65 videor av hög kvalitet (ca 6 timmars längd).
 • 66 Användbara studiehandledningar (finns även i nedladdningsbara format).
 • 1 Referensmaterial för att hjälpa dig med inlärningen

Mobilapp: Du kan få tillgång till ditt e-learning när som helst och var som helst via vår innovativa mobilapp, med samma utbildningsupplevelse som du får online. Så att du kan studera när du är på språng!

Målsättningar

Målet med utbildningen Six Sigma svart bälte är att presentera de principer som är viktiga för Six Sigma-metodiken för yrkesverksamma. Utbildningen är också inriktad på att göra deltagarna bekanta med verktyg och tekniker för att självständigt välja och genomföra Six Sigma i sina organisationer. Deltagarna utbildas för att kunna identifiera potentiell förbättringspotential i form av ekonomisk avkastning till följd av genomförandet av Six Sigma.

Vem kursen riktar sig till

Denna certifiering rekommenderas starkt för anställda, yrkesverksamma som behöver utveckla en omfattande förståelse för praktiskt genomförande av Six Sigma-metodik med hjälp av olika verktyg och tekniker i syfte att kontinuerligt förbättra processer och produkter.

Kursinnehåll för Six Sigma Black Belt

Introduktion

 1. En kort historik om kvalitet
 2. Vad är kvalitet (definitioner) och tjänst eller produkt?
 3. Kvalitetsgurus och deras bidrag till kvalitet
 4. Företagets helhetssyn
 5. Ledarskap
 6. Six Sigmas roller och ansvarsområden
 7. Bildande av team
 8. Underlättande av teamet
 9. Gruppdynamik
 10. Tidsplanering för grupper
 11. Verktyg för beslutsfattande i team
 12. Lednings- och planeringsverktyg
 13. Utvärdering och belöning av teamets prestationer
 14. Översikt över DMAIC

Definiera

 1. Viktiga intressenter
 2. Påverkan på intressenterna
 3. Kritiska för X-kraven
 4. Benchmarking
 5. Mätning av affärsresultat
 6. Finansiella åtgärder
 7. VOC
 8. Kano's kundnöjdhetsnivåer
 9. Jurans kundbehov
 10. Marknadsundersökningar
 11. CTQ Flowdown
 12. QFD
 13. Prestandamätning
 14. Projektstadga
 15. Förhandling av stadgar
 16. Projektledningsplan och baslinjer
 17. Uppföljning av projektet

Mätning

 1. Processer, processegenskaper, processflödesmätningar, input och output.
 2. Processkartor och flödesscheman
 3. SIPOC
 4. Datatyp och mätskala
 5. Insamling av uppgifter
 6. Provtagningsstrategier
 7. Fiskbensdiagram
 8. Relationella matriser eller prioriteringsmatris
 9. Grundläggande statistik
 10. Analytisk statistik
 11. R och R för mätning
 12. Analys av processkapaciteten

Analysera

 1. Korrelations- och regressionsanalys
 2. Testning av hypoteser
 3. FMEA
 4. Analys av luckor
 5. De fem varför
 6. Paretodiagram
 7. Träddiagram
 8. Verksamhet utan mervärde
 9. Kostnad för dålig kvalitet (COPQ)

Förbättra

 1. DOE
 2. Poka-yoke
 3. 5S
 4. SMED
 5. Tillverkning med kontinuerligt flöde
 6. Kaizen
 7. Kanban
 8. Teori om begränsningar
 9. Riskanalys

Kontroll

 1. Statistisk processtyrning
 2. Andra kontrollverktyg
 3. Upprätthållande av kontroller
 4. Upprätthållande av förbättringar

DFSS

 1. DFSS

Fallstudie 1

 1. Fallstudie 1 del 1
 2. Fallstudie 1 del 2

Fallstudie 2

 1. Fallstudie 2 del 1
 2. Fallstudie 2 del 2

Förutsättningar

För att kunna följa Six Sigma Black Belt och avlägga provet rekommenderar vi att du har Six Sigma Green Belt-certifikatet.

OBS: Fråga oss om ett kombinationspaket/ erbjudande: Six Sigma Green Belt & Six Sigma Black Belt

FORMAT OCH EGENSKAPER FÖR ONLINEPROV

Examinationen sker helt och hållet online.

Du har tre försök att genomföra provet. Det är nödvändigt att boka tentamensförsöket med mer än 48 timmar i förväg.

 • Flera val
 • 100 frågor per prov.
 • Ett poäng för varje rätt svar.
 • Inga negativa poäng för felaktiga svar
 • 120 minuter.
 • Kontrollerat onlineprov

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill!

 • Onlineutbildning
 • Distans

Certifikat

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Läs mer om Six Sigma

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Six Sigma Black Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights