PRINCE2 ® 7 Foundation eLearning Premium (inkl certifiering)

Längd
Egen takt
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
E-learning: Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
Egen takt
Pris
8 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
E-learning: Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 8 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning


PRINCE2 ® 7:e upplagan Foundation Premium eLearning (inkl certifiering)

Få en tydlig förståelse för de grundläggande färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik projektledare med PRINCE2 Foundation.

Vår helt ackrediterade PRINCE2 Foundation eLearning gör att du kan lära dig i en takt som passar dig, hemma eller när du är på språng.

AVC: s helt ackrediterade PRINCE2 Foundation eLearning tar cirka 21 timmar att slutföra och förbereda dig för PRINCE2 Foundation examen. Vår PRINCE2 Foundation eLearning kurs är uppdelat i lagom stora sessioner, som kombinerar ledande multimedia och interaktiva övningar för optimal njutning och kunskapsbevarande. Kursen överensstämmer med PRINCE2 7:e upplagan/ den senaste versionen av PRINCE2.

Vår PRINCE2 Foundation eLearning utbildning är mycket praktisk. Du får online tillgång till vår ackrediterade multimedia PRINCE2 eLearning kurs och du kan använda denna PRINCE2 elearning när du har tid. Den innehåller fallstudier och interaktiva övningar och en PRINCE2 Foundation provsimulator för att testa kunskap före den verkliga PRINCE2 Foundation provet.

Den här PRINCE2 Foundation kurs körs med nästan 100% pass-rate. Du kan vara säker om du väljer att studera PRINCE2 Foundation online-kursen, kommer du att använda den högsta kvalitet PRINCE2-kursen som erbjuds i branschen.

Du kommer ha tillgång till PRINCE2 Foundation online-utbildning i 120 dagar/ 4 månader så att du kan studera i din egen takt. PRINCE2 Foundation-kursen tar cirka 21 timmar att slutföra.

När du har avslutat kursen kan du testa din kunskap på PRINCE2 Foundation examensimulator. När du når över 60% på PRINCE2 Foundation examensimulatorn kan du sätta dig in för den verkliga PRINCE2 Foundation examen.

Kursen PRINCE2 Foundation behandlar de grundläggande principerna inom PRINCE2:s projektstyrningsmetoder.

PRINCE2 Foundation är på grundnivå och ger deltagarna en introduktion till projektledningsmetoden PRINCE2. Kursen ger tillräckligt med information för att alla som arbetar med PRINCE2 ska förstå sina roller och ansvarsområden och även förstå hur metoden tillämpas i projekt. Efter PRINCE2 kursen får deltagarna möjlighet att certifieras i PRINCE2 Foundation.

PRINCE2 är en standard projektledningsmetod i världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av kvalitet, tid, risk, resurser, budget och inte minst nyttor.

PRINCE2 är den mest använda projektledningsmetod i Sverige och den fortsätter att växa i både privat och offentlig sektorn.

PRINCE2 7:e upplagan

PRINCE2 7 är den senaste uppdateringen av PRINCE2, en av världens mest erkända och respekterade projektledningsmetoder.

Med utgångspunkt i denna starka grund och den breda uppskattning den åtnjuter, fortsätter PRINCE2® 7-metoden att tillhandahålla en skalbar projektledningsmetod. Denna version betonar återigen den flexibilitet och anpassningsförmåga som är nödvändig i dagens snabbt föränderliga, digitala projektlandskap.

Varför ska du välja den nya utgåvan av PRINCE2 7?

Den nya PRINCE2® 7th edition förväntas få erkännande och uppskattning från arbetsgivare och institutioner, och bygger på sitt etablerade rykte och omfattande acceptans.

En PRINCE2 7-certifiering i denna nya utgåva förbättrar karriärmöjligheterna genom att visa att man är duktig på projektledning, ger en konkurrensfördel och bekräftar ett engagemang för personlig utveckling. Detta positionerar individer som kompetenta och pålitliga projektledningsexperter och öppnar vägar till spännande karriärmöjligheter inom projektledning och relaterade områden.

Viktiga aspekter av PRINCE2 7:e upplagan

 • Centralt fokus på personalhantering - Effektiv övervakning av personal och erkännande av humankapitalets avgörande roll för att uppnå projektframgång.
 • Förbättrad flexibilitet och anpassning - Ger större flexibilitet och anpassningsbara val, skräddarsydda efter de specifika behoven i varje projekt.
 • Omfattar digital hantering och datahantering - Förser er med verktyg för effektiv digital hantering och datahantering, så att era projekt hålls aktuella i den digitala tidsåldern.
 • Integrerar hållbarhet i projektprestanda - Integrerar hållbara tillvägagångssätt och harmoniserar projekt med mål för miljö och socialt ansvar.
 • Kompatibilitet med Agile, Lean och ITIL - Kompatibel med allmänt erkända projektledningsmetoder, vilket förbättrar den övergripande projektprestandan.

Fördelar med PRINCE2 7

 • Lätt att förstå, implementera och omsätta i praktiken
 • En steg-för-steg-metod som möjliggör snabba och budgetmedvetna leveranser
 • Förenklar samarbetet inom projektteam
 • Minimala hinder för inledande implementering
 • Allmänt accepterad och erkänd internationellt
 • Mångsidig och anpassningsbar inom olika branscher
 • Förbättrade karriärmöjligheter och potentiella inkomster
 • Ger personer i icke-projektledande befattningar efterfrågade projektledningskunskaper

PRINCE2® 7 Foundation, med examen

Kursen PRINCE2 7 Foundation är en perfekt språngbräda för dig som vill starta eller utveckla en karriär inom projektledning. Deltagarna kommer att få en omfattande förståelse för de grundläggande principer, processer och metoder som ligger till grund för PRINCE2-metoden.

Detaljer om kursen PRINCE2 7 Foundation

 • 4 månader tillgång till e-learningplattformen
 • 7 lektioner
 • 21 timmar rekommenderas för att slutföra kursen
 • 1 testprov
 • Praktiska övningar
 • Allt officiellt material, t.ex. boken/handboken i digitalt format (pappersversion tillgänglig mot extra kostnad)
 • PeopleCert Official Training Material (OTM) - Officiellt kursmaterial publicerat av PeopleCert, ytterligare studieverktyg till AVC online-kursen
 • PRINCE2 finns inte längre på svenska, endast på engelska.

Du kan börja direkt!

Mål

 • Förstå de viktigaste begreppen relaterade till projekt och PRINCE2
 • Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden
 • Förstå vikten av människor i framgångsrika projekt
 • Förstå PRINCE2-metoderna och hur de tillämpas under hela projektet
 • Förstå PRINCE2-processerna och hur de implementeras i hela projektet.

Innehåll

 • Översikt över kursen
 • Projects, principles, practices, and processes 
 • People 
 • Processes and practice quiz 
 • Practice:  
  • Business case 
  • Organizing 
  • Plans 
  • Risk 
  • Quality 
  • Issues 
  • Progress 
 • Processes:  
  • Starting up a project 
  • Initiating a project 
  • Controlling a stage 
  • Managing product delivery 
  • Managing a stage boundary 
  • Closing a project 
  • Directing a project 
 • Gå igenom PRINCE2:s processmodell

PRINCE2 7 Foundation prov och certifiering: Online!

PRINCE2 Foundation prov kommer att tas online vilket ger dig det bekväma valet att skriva tentamen hemma eller på kontoret, vid en tidpunkt som passar dig! Examen ingår i detta PRINCE2 eLearning-paket.

PRINCE2 7 Foundation-examen

 • 60 flervalsfrågor
 • 36 poäng krävs för godkänt (av 60) - 60%.
 • Varaktighet 60 minuter (75 minuter för kandidater som gör provet på ett annat språk än sitt modersmål)
 • Sluten bok

Vem är kursen avsedd för?

Kursen PRINCE2 Foundation riktar sig till projektledare eller de som strävar efter en sådan roll. Den är också av intresse för alla som är involverade i att utforma, sätta upp och leverera ett projekt: medlemmar i projektkommittén, projektledare, projektrevisorer, projektstöd (PMO) och andra resurser.

Mer om PRINCE2 7 kursen
PRINCE2 är en metod för att hantera projekt. PRINCE2 hjälper dig att ta reda på vem som ska vara involverad och vad de kommer att ansvara för. Vår ackrediterade PRINCE2 Foundation-kurs introducerar dig till PRINCE2 och hjälper dig att förbereda dig för PRINCE2 Foundation-examen, som bedömer om du kan visa tillräcklig återkallelse och förståelse för PRINCE2-projektledningsmetoden.

PRINCE2 har två certifieringsnivåer: Foundation och Practitioner.

 • Foundation är grundnivån där du lär dig alla termerna och PRINCE2-koncepten. Den ger dig en bra överblick av PRINCE2.
 • Behöver du tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderas vi att du följa även PRINCE2 Practitioner kursen, vilken är mer djupgående.
 • Båda PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner fokuserar på den praktiska tillämpningen av PRINCE2 och inspirera deltagarna att förbättra sina projekt.
 • PRINCE2 Practitioner är mer värdefullt och visar att du kan tillämpa PRINCE2 och använda PRINCE2 i verkliga projekt.

Investering

PRINCE2 ® Foundation Premium eLearning & online prov: SEK 8.500 (exkl. moms).

I priset ingår välkomstpaket, all material, övningsprov, login uppgifter till PRINCE2 Foundation eLearning, tillgång till online kursledare samt PRINCE2 Foundation prov och certifiering.

Nu ingår även den officiella PRINCE2-handboken som e-bok!

Om PRINCE2

PRINCE2 (Projects In Controlled Environment) är en strukturerad metod för effektiv projektledning. Metoden är den mest populära och använda projektledningsmetoden i världen. PRINCE2 har blivit standardmetod inom Project Management både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Danmark, Norge, Poland, Australien, Asien och USA.

Den breda användningen av PRINCE2 beror till stor del på metoden är lätt att skräddarsy och anpassa och kan tillämpas på alla slags projekt. Varje process definieras utifrån dess huvudsakliga input och output, specifika målsättningar och aktiviteter. PRINCE2-metoden beskriver hur projektet bör delas in i hanterbara skeden som möjliggör en effektiv kontroll av resurserna och en regelbunden övervakning av utvecklingen under hela projektets gång.

Fördelar med PRINCE2®

 • PRINCE2 har en organiserad och kontrollerad start. säkerställer att det finns ett giltigt skäl för projektet och att alla människor och resurser har organiserats och är redo för projektet.
 • PRINCE2 har en organiserad och kontrollerad mitt. När projektet har organiserats och påbörjats kontrolleras det kontinuerligt att projektets giltighet upprätthålls.
 • PRINCE2 har ett organiserat och kontrollerat slut.
 • PRINCE2 har ett kontrollerat slut är alltid bättre än den naturliga tendensen att glida över till det operativa livet av en produkt. Vi behöver därför se till att projektets produkter är accepterade av vår klient innan projektet officiellt kan avslutas.
 • Regelbunden översyn av framsteg mot planen och mot Business Case.
 • PRINCE2 har flexibla beslutspunkter.
 • Kontrollerad hantering av avvikelser från projektplanerna tack vare principen avvikelsestyrning.
 • Involveringen av ledning och intressenter vid rätt tid och plats under projektet.
 • God kommunikation mellan projektets ledningsgrupp, intressenterna och resten av organisationen.
 • PRINCE2 kan appliceras på alla typer av projekt.
 • PRINCE2 metoden ger tydliga definitioner på roller och ansvar så att alla kan förstå vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

E-learning: Börja när du vill!

 • Onlineutbildning
 • Distans

Certifikat

PRINCE2 Foundation

Certifieringar inom PRINCE2 riktar sig huvudsakligen till dig som projektledare eller dig som vill arbeta som projektledare. Även övriga som på något sätt är involverade i projekt kan ha nytta av att certifiera sig.

Läs mer om PRINCE2 Foundation

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om PRINCE2 ® 7 Foundation eLearning Premium (inkl certifiering), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Sven Haase
14 apr 2024

Jag behövde PRINCE2 Foundation-certifiering för ett nytt uppdrag. AVC hjälpte mig mycket snabbt med en kurs som jag kunde börja med direkt. Jag tog provet på 3 dagar och klarade...

Visa mer
5/5
Jack Poulsen
11 jul 2023

Detta var min första erfarenhet av en onlinekurs. Som oerfaren när det gäller PRINCE2 tyckte jag att det var lätt att göra, men gradvis föll fler och fler saker på plats. Det är...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights