Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i Ljungby

Utbildningar i Ljungby
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Ljungby".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
Svetsarprövning, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
SS EN 287 1 eller SS EN ISO 9606 2 Provläggning för certifiering med ackrediterad kontrollant. För vissa branscher är...
Heta Arbeten, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
Lernias kurs i heta arbeten ger dig behörighet att utföra brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Denna behörighet ett krav även...
Truckförarutbildning A+B, Ljungby
Lernia
5 dagar
Ljungby
Kursen ger er kompetens att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Kursen ska dessutom ge kunskaper...
Travers- och kranförarutbildning - Grundkurs, Ljungby
Lernia
2 dagar
Ljungby
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och på ett säkert sätt ska...
Validering Industriteknik bas, Ljungby
Lernia
0,5 dag
Ljungby
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av...
Svetsträning inför svetsar-/lödarprövning, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
Behöver du träna inför din svetsar /lödarprövning? Lernia hjälper dig. Du kan i samråd med oss bestämma vad du behöver...
Ellära - Batteriteknik
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskaper kring arbetssätt, metoder, instrument och verktyg vid arbete på batteriinstallationer. Kursdeltagaren lär sig även att utföra underhållsåtgärder...
Ellära - Introduktion och elsäkerhet
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kännedom om skyddsutrustningar för elanläggningar samt den elektriska faran och skapa kunskap kring vilka arbeten som...
Elteknik - fortsättningkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kuren ger dig kunskap om lik och växelspänningens grunder. Du får förståelse för skillnader mellan resistiva och induktiva belastningar i...
Elteknik - frekvensstyrningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och ger förståelse för skillnader mellan synkron och asynkronmaskiner. Du får även...
Elteknik - Tillfälliga elanläggningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om lagar och föreskrifter som reglerar upprättning och underhåll av tillfälliga elanläggningar. Du får även praktiska färdigheter...
ESA - Industri och Installation
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation,...
ESA - Röjning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklade av branschen för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med röjning...
ESA - Röjning – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursen ger dig uppdaterad insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklade av branschen för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta...
ESA Fackman
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan , nära eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggninsägare...
ESA Tillträde
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge insikt i rutiner och arbetssätt för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom elektriska...
ESA Tillträde - Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förnyad insikt i rutiner och arbetssätt för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom...
Heta arbeten
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
3 495 SEK
Flera orter (18)
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med...
Hydraulik - proportionalteknik grunder
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förståelse för konstruktion och funktion av moderna hydraulsystem som arbetar med proportionalteknik. Du kommer lära...
Hydraulik: Felsökning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för konstruktion och funktion av mätinstrument för hydraulik ochdu får lära dig att...
Hydraulik grund, säkerhet och funktion
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att skapa medvetenhet om de risker som finns när man arbetar med maskiner innehållande hydraulik och hur...
Hydrauliska ledningar, kopplingar och montering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge medvetenhet om de risker som finns i samband med arbete med trycksatta ledningar.  Du lär...
Hydrauliska ventiler, scheman och symboler
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge kunskap om ventilers konstruktion, funktion och användning.  Du kommer få förståelse för hur ventiler kontrolleras...
Hydraulpumpar, motorer, cylindrar och ackumulator
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge kunskap om olika pumpars konstruktion och reglering av dessa.  Kursen behandlar konstruktion och funktion av olika...
PLC / Styrteknik - Analoga Signaler
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Du får kunskap om olika analoga signaler och förmåga att hantera analoga signaler till och från PLC.  Kurs för dig som...
PLC / Styrteknik - Grundkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om olika programmeringsspråk för PLC och ger dig förmåga att skapa enklare PLC program. Du lär dig...
PLC / Styrteknik - Sekvensprogrammering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om hur PLC program bör konstrueras och ger dig förmågan att programmera sekvenser för avancerade styrningar. Du...
Elektroniskt styrda mobila system
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna förståelse för konstruktionsparametrar för proportionalventiler och lära dem felsöka och mäta i CAN bus...
Elteknik - grundkurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Målgrupp   Kursen ger dig kunskap om grundläggande elektriska storheter och hur dessa påverkar varandra. Du får även kunskap i att...
Elteknik – motorer och generatorer
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kuren ger dig djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och en förståelse för skillnader mellan synkron och asynkronmaskiner. Du får...
Elteknik - Motorstyrning med relä
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om kontaktorns konstruktion och funktion och kännedom om olika typer av motorer samt användningsområde för de...
Elteknik - schemaläsning och felsökning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen riktar sig till dig som arbetar som underhållspersonal som arbetar med felsökning i elektriska anordningar innehållande växelspänning 1 och...
ESA - Industri och Installation – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursen uppdaterar dig om rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation, underhåll...
ESA Fackman – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
2 000 SEK
Ljungby
Repetitionskurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan , nära eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggningsägare...
Grundkurs pneumatik
ARCC Utbildning AB
3 dagar
10 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på pneumatiska system och dess komponenter. Du kommer få...
Hydraulik - LS-system, felsökning och justering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förståelse för att uppbyggnad och funktion av lastkännande hydraulsystem. Du får lära dig att justera...
Hydraulik: Driftsättning och underhåll
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kunskap om underhåll av maskiner med hydrauliska system  Du får lära dig om viktiga åtgärder...
Hydraulik, Standarder och CE-märkning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen syfte är att ge ökad insikt i styrande dokument för CE märkning av hydrauliska maskiner.  Kursen ger en genomgång...
Hydraulisk framdrivning, joystick och styrning av mobila maskiner
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna färdighet att genomföra funktionskontroll, justering och felsökning på hydrostatiska transmissioner, hydrostatisk styrning (orbitol) och...
Hydraulvätskor - Egenskaper, renhet och filtrering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad förståelse för hydraulsvätskors egenskaper och miljöpåverkan.  Du kommer att lära dig att...
Pressäkerhet
ARCC Utbildning AB
5 dagar
Ljungby
Kursens syfte är att ge dokumenterad färdighet att utföra årliga kontroller enligt lagkrav. Den kommer även ge deltagarna de verktyg som behövs för att...
Företagsanpassad utbildning
Säkra Lyft
ARCC Utbildning AB
6 timmar
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att skapa medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med lyftredskap.  Enligt Arbetsmiljöverket ska den som...
Visar 1-42 av 42 träffar