Utbildningar i Ljungby

Utbildningar i Ljungby
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Ljungby".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
Svetsarprövning, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
SS EN 287 1 eller SS EN ISO 9606 2 Provläggning för certifiering med ackrediterad kontrollant. För vissa branscher är...
Travers- och kranförarutbildning - Grundkurs, Ljungby
Lernia
2 dagar
Ljungby
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och på ett säkert sätt ska...
Heta Arbeten, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
Lernias kurs i heta arbeten ger dig behörighet att utföra brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Denna behörighet ett krav även...
Truckförarutbildning A+B, Ljungby
Lernia
5 dagar
Ljungby
Kursen ger er kompetens att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Kursen ska dessutom ge kunskaper...
Svetsträning inför svetsar-/lödarprövning, Ljungby
Lernia
1 dag
Ljungby
Behöver du träna inför din svetsar /lödarprövning? Lernia hjälper dig. Du kan i samråd med oss bestämma vad du behöver...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig att klassificera och märka blandningar/ produkter enligt CLP/ GHS och få reda på hur säkerhetsdatablad ska anpassas. Förordning EG 1272/2008 (CLP)...
Ellära - Batteriteknik
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskaper kring arbetssätt, metoder, instrument och verktyg vid arbete på batteriinstallationer. Kursdeltagaren lär sig även att utföra underhållsåtgärder...
Ellära - Introduktion och elsäkerhet
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kännedom om skyddsutrustningar för elanläggningar samt den elektriska faran och skapa kunskap kring vilka arbeten som...
Elteknik - fortsättningkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kuren ger dig kunskap om lik och växelspänningens grunder. Du får förståelse för skillnader mellan resistiva och induktiva belastningar i...
Elteknik - frekvensstyrningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och ger förståelse för skillnader mellan synkron och asynkronmaskiner. Du får även...
Elteknik - Tillfälliga elanläggningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om lagar och föreskrifter som reglerar upprättning och underhåll av tillfälliga elanläggningar. Du får även praktiska färdigheter...
ESA - Industri och Installation
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation,...
ESA - Röjning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklade av branschen för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med röjning...
ESA - Röjning – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursen ger dig uppdaterad insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklade av branschen för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta...
ESA Fackman
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan , nära eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggninsägare...
ESA Tillträde
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge insikt i rutiner och arbetssätt för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom elektriska...
ESA Tillträde - Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förnyad insikt i rutiner och arbetssätt för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom...
Film för alla – praktisk kurs i filmskapande
MBVB Kommunikation
2 dagar
9 500 SEK
Flera orter (2)
Vad du har för förkunskaper och vad vill du lära dig? Denna utbildning utgår från dig som kursdeltagare.  Målsättningen är...
Hydraulik - proportionalteknik grunder
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förståelse för konstruktion och funktion av moderna hydraulsystem som arbetar med proportionalteknik. Du kommer lära...
Hydraulik: Felsökning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för konstruktion och funktion av mätinstrument för hydraulik ochdu får lära dig att...
Hydraulik grund, säkerhet och funktion
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att skapa medvetenhet om de risker som finns när man arbetar med maskiner innehållande hydraulik och hur...
Hydrauliska ledningar, kopplingar och montering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge medvetenhet om de risker som finns i samband med arbete med trycksatta ledningar.  Du lär...
Hydrauliska ventiler, scheman och symboler
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge kunskap om ventilers konstruktion, funktion och användning.  Du kommer få förståelse för hur ventiler kontrolleras...
Hydraulpumpar, motorer, cylindrar och ackumulator
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge kunskap om olika pumpars konstruktion och reglering av dessa.  Kursen behandlar konstruktion och funktion av olika...
Jobba effektivare med OneNote som verktyg
TimeFinder
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
OneNote är en digital och mycket flexibel anteckningsbok både för enskilt arbete och för samarbete i olika grupper som gör...
PLC / Styrteknik - Analoga Signaler
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Du får kunskap om olika analoga signaler och förmåga att hantera analoga signaler till och från PLC.  Kurs för dig som...
PLC / Styrteknik - Grundkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om olika programmeringsspråk för PLC och ger dig förmåga att skapa enklare PLC program. Du lär dig...
PLC / Styrteknik - Sekvensprogrammering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om hur PLC program bör konstrueras och ger dig förmågan att programmera sekvenser för avancerade styrningar. Du...
REACH & CLP-kurs: kemikaliehantering för nedströmsanvändare
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Öka er kunskap inom REACH & CLP kemikaliehantering i en praktisk och betalbar kurs Många importörer och tillverkare har registrerat...
Time Management
TimeZapp
4 timmar workshop + 1 pass coaching
Rikstäckande
Är det ens möjligt att lämna jobbet helt när du tar telefonen med dig hem? Med den kommer email som...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Flera orter (2)
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Elektroniskt styrda mobila system
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna förståelse för konstruktionsparametrar för proportionalventiler och lära dem felsöka och mäta i CAN bus...
Elteknik - grundkurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Målgrupp   Kursen ger dig kunskap om grundläggande elektriska storheter och hur dessa påverkar varandra. Du får även kunskap i att...
Elteknik – motorer och generatorer
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kuren ger dig djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och en förståelse för skillnader mellan synkron och asynkronmaskiner. Du får...
Elteknik - Motorstyrning med relä
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om kontaktorns konstruktion och funktion och kännedom om olika typer av motorer samt användningsområde för de...
Elteknik - schemaläsning och felsökning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen riktar sig till dig som arbetar som underhållspersonal som arbetar med felsökning i elektriska anordningar innehållande växelspänning 1 och...
ESA - Industri och Installation – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursen uppdaterar dig om rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation, underhåll...
ESA Fackman – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
2 000 SEK
Ljungby
Repetitionskurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan , nära eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggningsägare...
Grundkurs pneumatik
ARCC Utbildning AB
3 dagar
10 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på pneumatiska system och dess komponenter. Du kommer få...
Hydraulik - LS-system, felsökning och justering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förståelse för att uppbyggnad och funktion av lastkännande hydraulsystem. Du får lära dig att justera...
Hydraulik: Driftsättning och underhåll
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kunskap om underhåll av maskiner med hydrauliska system  Du får lära dig om viktiga åtgärder...
Hydraulik, Standarder och CE-märkning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen syfte är att ge ökad insikt i styrande dokument för CE märkning av hydrauliska maskiner.  Kursen ger en genomgång...
Hydraulisk framdrivning, joystick och styrning av mobila maskiner
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna färdighet att genomföra funktionskontroll, justering och felsökning på hydrostatiska transmissioner, hydrostatisk styrning (orbitol) och...
Hydraulvätskor - Egenskaper, renhet och filtrering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad förståelse för hydraulsvätskors egenskaper och miljöpåverkan.  Du kommer att lära dig att...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Mindfulness – Lugn och effektiv på jobbet
TimeFinder
1 dag
2 995 SEK
Flera orter (2)
Vill du bli lugnare, effektivare och gladare både på jobbet och hemma? Det här är en kurs för dig som vill...
Outlook – Jobba smartare och stressa mindre
TimeFinder
         
(2)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
På våra utbildningar är det alltid några deltagare som högt ropar "Aha!", "Wow", "Ha,ha!" eller till och med "Halleluja" när de...
Pressäkerhet
ARCC Utbildning AB
5 dagar
Ljungby
Kursens syfte är att ge dokumenterad färdighet att utföra årliga kontroller enligt lagkrav. Den kommer även ge deltagarna de verktyg som behövs för att...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 1767 träffar
123...3536
Visa nästa 500 kurser