Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Våtrumscertifikat – Allt du behöver veta

Att utföra våtrumsarbeten innebär stora krav på säkerhet och noggrannhet. Idag är kunderna allt mer måna om att de hantverkare de anlitar är behöriga, det vill säga certifierade eller auktoriserade enligt byggbranschens regler.

För dig som arbetar med våtrum är ett våtrumscertifikat därför ett måste, både för din egen skull och för kundernas. Du som är hantverkare och vill erhålla ett våtrumscertifikat kan antingen bli behörig enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, eller auktoriserad enligt GVK, Svensk Våtrumskontroll. För att kunna erhålla ett våtrumscertifikat krävs att du genomgått vissa kurser, för att få de kunskaper om regler och byggstandarder som krävs.

Guider Här har vi samlat utbildningar och kurser för dig som vill erhålla ett våtrumscertifikat

Om våtrumscertifikat, BBV och GVK

Det finns två svenska branschförbund som reglerar byggandet och renoverandet av våtrum, allt i enlighet med Boverkets byggregler. För att kunna utföra ett fackmässigt korrekt våtrumsarbete behöver du som hantverkare ha ett våtrumscertifikat, antingen genom att bli behörig enligt BBV, eller genom att bli auktoriserad enligt GVK.

BBV står för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Byggkeramikrådet har funnits sedan 1989. Ett företag som har våtrumsbehörighet enligt BBV har rätt att utfärda ett kvalitetsdokument till kunden, som visar att våtrummet är byggt på ett fackmässigt korrekt sätt. Med det följer bland annat att man använt sig av godkända tätskiktssystem och andra lämpliga material och konstruktioner. Våtrumsansvarig arbetsledare och övrig personal ska innan våtrumscertifikatet kan utfärdas ha genomgått vissa kurser. Behöriga företag utsätts dessutom då och då för stickprov, för att säkerställa kvaliteten på arbetena.

GVK står för Svensk Våtrumskontroll, och är en stiftelse som arbetar för att fuktskadorna i våtrummen ska minskas. GVK bildades 1988 och består av flera organisationer och företag med målet att sprida kunskap om vattenskador, och hur man förhindrar dem. GVK har gett ut branschreglerna Säkra Våtrum, utformade efter de myndighetskrav som finns. I denna regelhandbok kan man läsa om hur ett fackmässigt våtrumsarbete ska utföras. Att anlita ett företag som är auktoriserat enligt GVK innebär att man som kund kan lita på att våtrumsarbetet sker enligt gällande bygglagstiftning.

Värdet av ett våtrumscertifikat

Det blir allt vanligare att kunderna är noga med att kontrollera att du som hantverkare har ett våtrumscertifikat innan de anlitar dig, mycket på grund av att diverse byggprogram på teve har avslöjat de oseriösa aktörer på marknaden som tyvärr fortfarande finns. Att kunna styrka sin behörighet är därför en trygghet både för dig och för kunden. Sett ur din synvinkel kan ett våtrumscertifikat hjälpa dig att känna dig självsäker i att du kan utföra ditt jobb på bästa sätt. För kunderna, i sin tur, innebär våtrumscertifikatet att de kan lita på din kompetens och professionalitet. Dessutom finns en uppenbar fördel med ett våtrumscertifikat även från en försäkringssynpunkt sett. Att undvika fuktskador genom att arbetet utförs korrekt från början är helt enkelt något alla vinner på.

Hur man får ett våtrumscertifikat

För att vara godkänd att utföra våtrumsarbete kan du som hantverkare antingen vara behörig enligt BBV eller auktoriserad enligt GVK. För att erhålla ett våtrumscertifikat krävs naturligtvis att du genomgått vissa kurser på förhand, men inte ens då är du garanterad en certifiering eller auktorisering. Godkända prov på kurserna innebär bara att du skapat en förutsättning att ansöka om ett våtrumscertifikat. Sedan, om allt går som det ska, är du godkänd och får ditt bevis, som du kan visa upp för kunderna. För att kunna bli behörig finns särskilda regler för det företag som söker, bland annat att det ska vara trovärdigt och att det ska ha en ordnad ekonomi. För att kunna utföra ett korrekt våtrumsarbete krävs att du som hantverkare känner till de branschregler och myndighetskrav som gäller. Detta får du grundläggande kunskaper om under kurserna. Utöver det får du lära dig mer material och om riktlinjer för våtrumsarbetet.

Behörig enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)

För att ett företag ska bli behörig att utföra våtrumsarbete enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum återfinns dels utbildningskrav men även krav på heltidsanställda plattsättare med godkänd utbildning eller erfarenhet och att företagets ekonomi ska vara i god ordning.

Kurserna ska genomgås dels av den plattsättare som ska utföra arbetet men det finns även krav på att arbetsledaren ska genomgå utbildning för att ett företag ska bli behörigt. Plattsättare måste gå kurs 1 och 3 medan arbetsledare och/eller företagsledare ska genomföra kurs 1 och 2. För enmansföretagare krävs att ägaren slutför samtliga kurser. Repetition av kunskaperna ska ske vart femte år och ska genomföras av både plattsättare, enmansföretagare och arbetsledare. 

Kurs 1. Teori 2 dagar – Tätskikts- och materialkurs

Kurs 2. Behörighetskurs 1 dag – Entreprenadjuridik för företag

Kurs 3. Praktik 3 timmar – praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.

Övriga krav för behörighet enligt BBV

  • Företaget ska ha plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet samt ha egna anställda plattsättare varav minst en med yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet (3 år med 100 % plattsättningsarbete). 
  • Företag ska ha ordnad ekonomi, BBV tar kreditupplysning på varje företag som söker behörighet. 
  • Företag får inte ha personer i ledningen eller som behörighetsansvarig som fått behörigheten återkallad i tidigare bolag. 
  • Företag med personer som varit inblandade i tidigare konkurser kan komma att specialgranskas innan de godkänns och kan även komma att nekas behörighet. 
  • Behörig arbetsledare eller plattsättare kan inte vara anställd av två olika behöriga företag samtidigt.

KällaByggkeramikrådet

Auktoriserad enligt Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVK)

För att få utföra våtrumsarbeten enligt GVK ställs dels krav på utbildning men även på att arbetet utförs enligt GVKs byggregler och att företaget följer GVKs allmänna villkor. Arbetsledare ska genomgå GVKs utbildning och montörerna ska vara behöriga att utföra det aktuella uppdraget. Montören ska även inneha en grundutbildning i form av yrkesbevis eller motsvarande sammanlagd yrkeserfarenhet.

Montörens behörighet uppnås efter genomförd utbildning hos GVK och efter godkänt avlagt prov. Denna behörighet kan antingen gälla för plastmatta, kakel och klinkers eller en kombinerad behörighet för båda typer av yt- och tätskikt.

GVK-auktoriserade företag ska även:

  • Följa branschregler och rekommendationer från GVK. Detta gäller även om en underentreprenör utför arbetet.
  • Säkerställa att arbetsledare och montörer uppfyller GVKs fastställda utbildningskrav.
  • Vid våtrumsarbete utföra kontroll av arbete enligt de krav som GVK- auktorisationen ställer.
  • Anmäla samtliga våtrumsarbeten till GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och acceptera slumpmässig kontroll av utförda arbeten.
  • Omedelbart åtgärda påtalade anmärkningar vid en stickprovskontroll.

KällaGolvbranschens Våtrumskontroll

Senast uppdaterad: 09 sep 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-03-14

Motorsågskörkort - nya krav från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Här kan du läsa om de nya reglerna för att använda motorsågar i jobbet.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!