Den stora guiden om liftutbildning

Sedan 2007 är det lagkrav på att förare av mobila arbetsplattformar behöver ha genomfört dokumenterad teoretisk liftutbildning inklusive körträning. Det här behöver du veta! 

Använder du liftar på arbetet? Då behöver du gå en liftutbildning. I den här guiden går vi igenom vilka regler som gäller och vad du behöver kunna för att få använda en mobil arbetsplattform och svarar på vanliga frågor om liftar och liftutbildning.

Syftet med liftutbildningen är att öka säkerhets- och riskmedvetenheten hos användarna. 80 procent av olycksfallen beror nämligen på att användaren bryter mot säkerhetsföreskrifterna. De vanligaste olyckorna är klämskador, men varje år dör det mellan 1–2 personer.

Vilka regler gäller för arbete med mobila arbetsplattformar?

Reglerna för användning av lyftanordningar och lyftredskap finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2006:06. De följer i sin tur den internationella standarden för arbete med mobila arbetsplattformar, som finns översatt i en svensk version i SS-ISO 18878:2013.

Det är dessa regler som Liftläroplanen är uppbyggd efter och som merparten av all liftutbildning i Sverige följer.

 

Utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar

Efter att du genomfört en godkänd liftutbildning och klarat provet får du ett utbildningsbevis med LUR-behörighet. Grundutbildning gäller för liftar av kategorierna 1A, 1B, 3A och 3B. Det motsvarar kraven som ställs av Arbetsmiljöverket. 

Lifttyper av kategori 2A och 2B används i regel endast av specialistföretag, och kräver vidare utbildning för att få köras.

Tänk på att ett utbildningsbevis i sig inte ger dig rätt att använda en lift, det krävs även att du får ett skriftligt tillstånd från din arbetsgivare.

 

Liftutbildningsrådet

För att möta de nya kraven bildades Liftutbildningsrådet (LUR) av Swedish Rental i samarbete med Arbetsmiljöverket, liftutbildare och parter från branschen. Liftutbildningsrådet tog i sin tur fram den läroplan som har blivit standard för liftutbildning i Sverige, Liftläroplanen, förkortat LLP

Liftutbildningsrådet är även ansvariga för auktorisering av liftutbildare och har tagit fram standardiserade utbildningsbevis som används i branschen.

 

Vad är Liftläroplanen (LLP)?

Liftläroplanen beskriver vad som bör ingå i en grundläggande liftutbildning samt allmänna råd vid användning av mobila arbetsplattformar. Den går även igenom hur en maskinintroduktion ska genomföras när en liftanvändare ska börja arbeta med en ny typ av lift.

 

Innehållet i liftläroplanen:

Teori 

 • Kursintroduktion
 • Olika maskintyper
 • Liftens konstruktion och uppbyggnad
 • Kontroll och besiktning
 • Arbetssätt och handhavande
 • Säkerhet
 • Lagar och arbetsmiljö
 • Checklista för teoretiskt slutprov

 

Praktik 

 • Daglig tillsyn
 • Manöverorgan, symboler och arbetskorg
 • Praktiska övningsmoment
 • Checklista för praktiskt slutprov

 Utbildningsbevis lift

 

Hur lång giltighetstid är det på liftutbildningsbeviset?

Utbildningsbeviset för mobila arbetsplattformar är giltigt i fem år. Därefter rekommenderas det att du går en kortare repetitionsutbildning för att förnya dina kunskaper. 

 

Måste även passagerare genomföra liftutbildning?

Om du är tillfällig medpassagerare i en lift behöver du enbart få en kortare introduktion av liften av föraren. Men ifall du är en regelbunden passagerare i lift på arbetsplatsen behöver du genomgå grundutbildningen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du har rätt kunskaper och bedöma omfattningen av den utbildning som krävs.

Teleskoplastare

Vilka krav finns det för att få ett utbildningsbevis?

För att få ut ett fullständigt utbildningsbevis måste utbildningen innehålla minst två lifttyper av typen 1A och 3B eller 3A och 1B ingå. Ingår inte dessa får du endast begränsad behörighet.

Det finns även ett antal grundkrav för att du ska få köra mobila arbetsplattformar:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Ha god syn och hörsel
 • Ha gott omdöme
 • Vara ansvarstagande

För att få köra självgående lift på allmänt område krävs det även att du åtminstone har ett traktorkörkort.

 

Vem behöver gå liftutbildning?

Alla som kommer i kontakt med liftar i sitt arbete bör gå en liftutbildning. Det gäller inte minst dig som ska köra liften, men även arbetsledare, platschefer, skyddsombud och andra personer på arbetsplatsen som behöver kunskap om liftar och dess inverkan på arbetsmiljön.

 

Kan man gå liftutbildning online?

Den teoretiska delen av liftutbildningen kan genomföras online, men det krävs praktisk körträning för att få utbildningsbeviset. Den senare delen behöver genomföras på plats, antingen hos en utbildare eller i företagets egna lokaler.

 Gå en liftutbildning online

Vad är priset för en liftutbildning?

Kostnaden för liftutbildning ligger på mellan 1 500 och 3 000 kronor. För en kombinerad lift- och fallskyddsutbildning ligger kostnaden på mellan 2 500 och 4 000 kronor. I priset ingår utbildningsbeviset.

 Saxlift

Vad ska jag göra om jag tappat bort mitt utbildningsbevis?

Om du har tappat bort ditt utbildningsbevis för lift eller behöver få ett nytt kan du kontakta den utbildningsleverantör som du genomförde utbildningen hos. Alla auktoriserade liftutbildare är skyldiga att hålla ett register över alla som de utbildar. Så de ska kunna skriva ut ett nytt utbildningsbevis åt dig.

 

Vilka regler gäller för saxlift, skylift och bomlift?

Precis som för andra liftar gäller det att du har genomfört liftutbildning med godkänt resultat för att få använda saxliftar, skyliftar och bomliftar.

 

Hur lång är en liftutbildning?

De allra flesta liftutbildningar är 8 timmar långa, inklusive teoretiskt och praktiskt prov. Vanligtvis är första halvan av utbildningen fylld av teori, medan andra halvan består av körträning. Dagen avslutas med att du skriver prov och erhåller ditt utbildningsbevis.

 Bomlift

Fallskydd och liftutbildning

Eftersom liftanvändare naturligt arbetar på hög höjd ingår ofta fallskyddsutbildning i liftutbildningen. Fallskyddsutbildningen syftar till att lära dig riskerna med att arbeta på hög höjd och hur du ska arbeta för att minimera risken för fall och olyckor, både för dig själv och andra.

Vilka lifttyper ingår i utbildningen?

Enligt Liftläroplanen ska en utbildning innehålla minst en lift med stödben och en lift som styrs från korgen. Det rekommenderade är att tre liftar används under utbildningen; en självgående saxlift, en självgående bomlift och en släpvagnslift.

För att få basbehörighet enligt Liftläroplanen ska utbildningen gå igenom minst två lifttyper av antingen lifttyp 1A och 3B eller 3A och 1B. Då får du behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Mer om lifttyper kan du hitta lite längre ner i guiden.

Om utbildningen inte går igenom minst två av dessa lifttyper får du en begränsad behörighet för enstaka lifttyper. Lifttyperna 2A och 2B är specialliftar som du behöver särskild utbildning för.

Vilka olika lifttyper finns det?

Det finns två huvudgrupper av mobila arbetsplattformar som i sin tur är uppdelade i tre olika typer. De vanligaste typerna av liftar är av typ 1 och 3. Det är även dessa som ingår i en grundläggande liftutbildning. 

Grupp A: Den mobila arbetsplattformen lyfter lasten vertikalt innanför stjälpningskanterna, det vill säga rakt upp och ner. 

Grupp B: Den mobila arbetsplattformen kan lyfta utanför stjälpningskanterna, med eller utan stödben.

Typ 1: Den mobila arbetsplattformen kan enbart köras i dess transportläge.

Typ 2: Den mobila arbetsplattformen styrs från en manöverplats från marken.

Typ 3: Den mobila arbetsplattformen styrs från en kontrollplats från luften.

 

LifttyperBild: Liftutbildningsrådet

Utbildningar för alla lifttyper

Exempel på lifttyper:

1A Pelarliftar och saxliftar med stödben

Liftar av typen 1A är enkla liftar som lyfter lasten vertikalt. Pelarliftar är en vanlig syn vid arbeten inomhus på grund av dess kompakta form. Saxliftar är en annan användbar lifttyp vid installations- eller fasadarbeten på grund av dess stora lyftkapacitet och arbetsplattform. De används som alternativ till byggnadsställningar.

1B Släpvagnsliftar, bilmonterade liftar och larvburna liftar med stödben

Liftar av typen 1B används ofta för kortare jobb eller när liften behöver flyttas upprepade gånger. Släpvagnsliftar är en lätt lifttyp som ofta används vid ojämnt underlag. Larvburna liftar används för liftarbeten i terräng. Bilmonterade liftar används för kortare arbeten.

2A Spårbundna saxliftar

Liftar av typen 2A är en speciell typ av lift som kräver en mer omfattande utbildning än en vanlig liftutbildning. De spårbundna saxliftarna används för lyftarbeten på spårväg.

2B Underbroliftar, elverksliftar

Liftar av typen 2B är precis som liftar av typen 2A en speciell typ av lift som kräver en mer omfattande utbildning än en vanlig liftutbildning. Underbroliftarna används, som namnet skvallrar, på broar för att komma åt under bron.

3A Självgående pelar- och saxliftar

Liftar av typen 3A liknar sina syskonliftar med stödben, men kan köras i uppfällt läge från luften. 

3B Självgående bom- och vikarmsliftar

Liftar av typen 3B används ofta för att komma åt på svåråtkomliga ställen. Bom- och vikarmasliftarna används med fördel i trånga utrymmen, exempelvis inne i städer.

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser