Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Styrelseutbildning

Västsvenska Handelskammaren
Kort om utbildningen
Heldag eller halvdag
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Varje utbildning utgår från era behov. Innan utbildningen prioriterar du och föreläsaren vilka frågor som är viktigast för er. Här visar vi vilka ämnen som vanligtvis brukar ingå i de företagsanpassade kurser på området Styrelse.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Meddela oss via intresseanmälan vilka moduler ni är intresserade av.
 2. Vi återkopplar till er med en offert, enligt prislistan.
 3. Innan kursdagen prioriterar ni och föreläsaren gemensamt kursens upplägg, med utgångspunkt i de valbara modulerna. 
 4. Föreläsaren kommer till ert företag och utbildar er under en hel- eller halvdag.

STYRELSENS UPPGIFTER, ANSVAR OCH STYRSYSTEM

MODUL 1

 • Aktiebolagets bolagsorgan enligt aktiebolagslagen
 • Styrelsens huvuduppgifter
 • Styrelsens roller
 • Samspelet mellan de olika parterna styrelseordförande, ägare och vd
 • Att styra, motivera eller ’reglera’ vd
 • Revisorns roll
 • Ansvarsfrågor enligt Aktiebolagslagen (ABL) och annan lagstiftning
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Delegering och jävsfrågor
 • Skatter, avgifter och andra kontrollområden
 • Risk för obestånd, kontrollbalansräkning med mera
 • Bolagets styrsystem: aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning, vd-instruktion, attestordning, rapportinstruktion, bolagsstämma och vd-avtalet
 • Viktiga styr- och nyckeldokument: hur arbetar vi med dem och hur säkerställer vi att ledamöterna tar till sig innehållet på bästa sätt?

STYRELSENS ARBETE MED STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

MODUL 2 

 • Ägardirektiv
 • Ägarambitioner och exitstrategier
 • Hur påverkar ägarformen styrelsearbetet? 
 • Företagets utmaningar. Var befinner vi oss nu? Vart vill vi?
 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Styrelsens roll i strategiarbetet.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.

STYRELSENS EKONOMISTYRNING

MODUL 3

 • Det operativa arbetet med vision, affärsplan, strategiska områden och mätbara mål – från ägare till styrelsen och enskild medarbetare.
 • Målsättning och styrning för att nå tillväxt- och lönsamhetsmål.
 • Balansräkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Resultaträkningen: Hur, när och varför ska den tolkas?
 • Nyckeltal: Vilka ska vi använda? Hur ska de tolkas?
 • Uppföljning och rapportering: Vilka rapporter behöver vi arbeta med och med vilken intervall för att tillgodose andra intressenter?

DET PRAKTISKA ARBETET I STYRELSERUMMET

MODUL 4

 • Styrelseplanering: hur ser styrelseåret ut? När, var och hur tar vi upp vilka frågor?
 • Komposition av dagordning, utformandet och användandet av beslutslogg, protokoll samt konstituerande styrelseprotokoll
 • Ditt arbete som ledamot: vilka krav ska du ställa och hur ska du arbeta?
 • Styrelsesammanträdet: beslutsförhet, underlag med mera
 • Planera och facilitera ett möte
 • Problemlösning, beslutsfattande, kommunikation
 • Möteseffektivitet
 • Styrelsens sammansättning. Styrelseutvärdering. Utvärdering av vd Bemanning/Rekrytering. Arvodering

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Styrelseutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren

För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Vi vet att starka ledare ger starka företag som i sin tur skapar en stark region. Vi erbjuder därför tjänster, som Utbildningar och Strategigrupper, för att främja det västsvenska näringslivets utveckling och tillväxt. Vi...


Läs mer om Västsvenska Handelskammaren och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Västsvenska Handelskammaren

Parkgatan 49
402 25 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Styrelseutbildning!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 226 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar