Visa utbildning.se som: Mobil

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Ramboll
Kort om utbildningen
1 dag
7 100 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-22 09:00 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Utveckla en hållbar leverantörskedja

Kursbeskrivning

Många företag och organisationer ställer idag hållbarhetskrav på sina leverantörer och i den egna verksamheten. Det kan handla om miljökrav, krav på goda arbetsförhållanden, säkra och hälsosamma arbetsplatser och affärsetiska krav. Verksamheter som jobbar med kvalitetsledningssystem har dessutom krav på sig att ta fram rutiner för att välja ut och återkommande bedöma sina leverantörer. Dessa verksamheter förväntas även jobba proaktivt med både intressentanalyser och att hantera risker och möjligheter och där leverantörskedjan bör vara en viktig del. Därför finns det goda skäl att ta ett samlat grepp och utveckla sitt sätt att säkra leverantörskedjan både ur hållbarhets- och kvalitetsperspektiv.

Kursen ger dig

Kursen ger dig som arbetar med inköp eller med ledningssystem, metodik för att säkerställa en god leverantörsuppföljning utifrån ställda krav, men också kunskap om hur man skapar förutsättningar för att utveckla relationen med leverantörer. Kursen tar ett helhetsgrepp på leverantörsutveckling för att skapa effektiva och hållbara leverantörskedjor.

Erbjudande för nya kunder!

Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om man är två som delar de nya kunskaperna. Därför fortsätter vi erbjuda nya kunder att gå 2 deltagare och betala för 1 på valfri kurs. Ange Gå2för1 i din anmälan.

Målgrupp

Inköpare, kvalitetsansvariga, produktionsansvariga – alla som hanterar inköp och leverantörer inklusive leverantörsuppföljning.

Ur kursens innehåll

 • Vilka kriterier som är lämpliga att utgå ifrån vid val av leverantörer. T.ex. vad olika certifieringar innebär och hur du kan värdera detta.
 • Att ställa rätt sorts krav - relevanta krav där det har betydelse inom olika områden (miljö, kvalitet, social hållbarhet).
 • Att ställa krav på rätt sätt – Så att de blir bindande (t.ex. i kontrakt, i Code of Conduct, eller i andra typer av förbindelser (Terms and Conditions). Att kraven är tydliga och går att följa upp.
 • Hur du planerar för en resurseffektiv uppföljning (riskanalyser) och metoder för uppföljning.
 • Hur du skapar en löpande kommunikation med dina leverantörer – för feedback och input och för att skapa möjlighet till utveckling av dina produkter och tjänster.
 • Affärsetik – för att bli medveten om risker. Hur problem upptäcks och kan förebyggas.
 • Skyddande av materiell och immateriell egendom - tex datasäkerhet.
 • Hantering av eventuella avvikelser.
 • Att arbeta proaktivt med leverantörer – Genom samarbete, långsiktiga relationer, kompetensöverföring och kapacitetsbyggande.

Upplägg

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams, GoToWebinar eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Investering

KURSAVGIFT

7.100 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

BESTÄLLNINGSVILLKOR

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Kursledare

En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen i våra kursutvärderingar är att de även arbetar som konsulter. Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att skapa engagemang och lärande.

Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt och användbart innehåll. Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla och praktiska lösningar som vi vet fungerar!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Utveckla en hållbar leverantörskedja, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Ramboll

Utbildning

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. Ramboll Utbildning är en del av Ramboll Sverige och erbjuder en mängd olika typer av utbildningar; E-learning, klassrumsutbildningar, distansutbildningar, företagsinterna utbildningar och...


Läs mer om Ramboll och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Ramboll

Ramboll
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Utveckla en hållbar leverantörskedja!

Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 743 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Utveckla en hållbar leverantörskedja från Ramboll, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området