Visa utbildning.se som: Mobil

Grundutbildning i "Hållbara Ungdomar"

Prata med Unga
Kort om utbildningen
1 dag
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Lär dig att arbeta hållbart och inkluderande i mötet med ungdomar

Den psykiska ohälsan bland ungdomar exploderar över hela världen och unga som lider av depression och ångest ökar kraftigt i Sverige. Samtidigt spenderar ungdomar mer tid idag framför skärmar av dataspel och sociala medier än någonsin tidigare medan tiden där vuxna och ungdomar träffas och pratar ansikte mot ansikte minskar. Frågan på mångas läppar är därför; hur stöttar och stärker vi unga hjärnor i en allt mer uppkopplad värld där tillfällen för samtal blir allt färre?

Svaret är enklare än vi tror. Vi behöver förstå mer, samtala bättre och skapa mer hållbara lösningar i mötet med ungdomar. Denna utbildning syftar till att åstadkomma just detta.  Utbildningen består av tre delar som ger nya verktyg och metoder och som hjälper dig att främja en hållbar och hälsosam utveckling hos de ungdomar du möter, i såväl korta som längre samtal.  

Våra metoder baseras på snart två decenniers erfarenhet av att driva reflekterande och stärkande samtal med ungdomar. Alla våra utbildningar grundar sig på den integrala modellen som hjälper oss att arbeta inkluderande och hållbart i mötet med unga och som skapar system av lösningar och åtgärder.

Utbildningens tre delar:

1. Integral Ungdomsanalys – Konsten att Förstå

2. Integralt Samtal - Konsten att Samtala 

3. Integral Ungdomsplan - Konsten att Förändra

Efter utbildningen kommer du att ha:

 • Tekniker för att föra ett Integralt Samtal (IS) på ett validerande och accepterande sätt.
 • Tekniker för att genomföra en Integral Ungdomsanalys (IUA) och Integral Ungdomsplan (IUP).
 • Tekniker för att hjälpa unga hjärnor göra medvetna val
 • Tekniker för inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.
 • Kunskap om den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser.
 • Kunskap om olika emotioner och känslor, dess betydelse och funktion.
 • Kunskap om emotioners och känslors koppling till stress och negativa tankemönster samt till dess motsatser som ökad energi och positiva tankemönster
 • Kunskap om behovet av rörelse och problemet med stillasittande

Efter utbildningen är du redo att:

 • Genomföra samtal som bygger på metoden Integrala Samtal (IS)
 • Genomför en Integral Ungdomsanalys (IUA) och en Integral Ungdomsplan (IUP).
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.
 • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring. 
 • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val.
 • Hjälpa barn och unga att utveckla självförmåga och inre motivation.
 • Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Genomföra konsekvensanalyser i mötet med ungdomar

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som vill använda samtalet för att stötta och stärka barn och unga. Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

Kursinnehåll

Utbildningens tre delar:

1. Integral Ungdomsanalys – Konsten att Förstå

2. Integralt Samtal - Konsten att Samtala 

3. Integral Ungdomsplan - Konsten att Förändra

1. Integral Ungdomsanalys (IUA) – Konsten att förstå

Den individuella ungdomsanalysen (IUA) är kartan som hjälper oss att navigera genom ungdomens terräng. Kartan består av fyra perspektiv eller fyra glasögon genom vilka vi kan förstå och uppleva den unges situation.

Kartan hjälper oss att snabbt bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utmaning. Det vill säga, den hjälper oss att klarlägga individens inre upplevelser (ex. tankar, känslor, motivationer) samt hur dessa bidrar till individens beteenden (ex. extrovert, introvert, våldsam). Kartan hjälper oss även att förstå de olika grupper som individen tillhör och hur dessa gruppers normer och värderingar (ex. familjen, kompisgänget, idrottsklubben) påverkar hur den unge interagerar med andra, inom och utanför dessa grupper. Kartan hjälper oss även att kasta ljus över individens ohälsosamma och hälsosamma system (ex. vanor, traditioner, rutiner).

Kartan ger oss en övergripande och inkluderande bild av situationen vi har framför oss genom att använda flera analyserande perspektiv samtidigt. Varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan i kartan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

2. Integralt Samtal (IS) - Konsten att samtala

Det Integrala Samtalet (IS) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) till konkreta samtalsämnen i mötet med den unge. Strukturen för Integrala Samtal (IS) är:

Emotionsfokuserade – samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner och negativa tankemönster/beteenden men även ögonblick av inspiration och positiva tankemönster/beteenden

Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.

Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.

3. Integral Ungdomsplan - Konsten att förändra

Den integrala Ungdomsplanen (IUP) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) och det som framkommit under det Integrala Samtalet (IS) till ett system av lösningar och åtgärder. 

Utgångspunkten för planen är att lösningarna och åtgärderna syftar till att främja inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild, handlingar och beteenden som förstärker denna självbild, socialt umgänge som möjjliggör en fortsatt positiv utveckling och system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar. 

Fortsatta studier

För de som önskar fördjupade kunskaper i samtalsledarskap finns även utbildningen, Certifierad Samtalsledare i Emotionsträning för Unga. 

Upplägg

Hur går det till?

Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. Utbildningen sker i era lokaler under en heldag. För att utbildningen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen ha tillgång till whiteboard, blädderblock samt projektor. 

Upplägg

Heldagsutbildning: 08.30-16.30

Vad kostar det?

Hör av dig till oss för en offert. Observera att för utbildningar utanför Stockholm tillkommer kostnader för resa och logi.

Vilka avbokningsregler gäller?

Vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt utbildningstillfälle. 

Kursledare

tyko granberger

Tyko Granberger har utbildat, handlett och bedrivit samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning professionellt över 17 år. Under många år samarbetade han med aktörer som Childhood Foundation, Inkludera, Rädda BarnenBRIS och FN såväl som med företag, kommuner och myndigheter över hela Sverige och internationellt. Tyko har även varit verksamhetschef på Fryshuset i Stockholm samt coachat och rådgivit barn och familjer i sårbara situationer på Rädda Barnens kriscentrum och på Maskrosbarnsläger för barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar. Han har även handlett personal på HVB för barn och unga i emotionsfokuserat bemötande. Tyko var även medlem i den Svenska stödstyrkan som skapades efter Tsunamikatastrofen 2004.

Tyko har tagit lärdom av en otrygg uppväxt som enda barn, utan en pappa och med en psykiskt sjuk mamma. Han drivs av visionen att alla barn ska växa upp och få den trygghet och samvaro som barn behöver för att frodas, må bra och använda sin fulla potential.

Tillsammans med Driton Rama har Tyko utvecklat flera prisbelönta stödjande och stärkande metoder för särskilt unga pojkar i risk samt tagit fram rapporter och ledningsinstrument för näringsliv och skolor över hela Sverige. Som VD för sin egen organisation Bröder och Systrar bedrev han även samtalsgrupper med fokus på neurovetenskap och emotionsträning för pojkar i utsatta områden i Stockholms förorter.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundutbildning i "Hållbara Ungdomar", direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 17 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Mycket bra föreläsning med nyttig information och bra metoder. Fint med mixen av gruppövningar/samtal. Föreläsaren upplevs som mycket kompetent och har en bra presentationsteknik. Talar lugnt och metodiskt vilket gör det enkelt att landa i informationen. Tack!
Kursdeltagare
(5)
Så intressant att det finns någon i det svenska samhället som har hunnit ikapp det vi arbetar med i vardagen och faktiskt kan diskutera detta och har verktyg som en bas i teorin.
Kursdeltagare
(5)
Mycket kompetent föreläsare – Bra Tyko.

Prata med Unga

Prata med Unga

Vårt Uppdrag - Hållbara Ungdomar

Vi har kartan – Ni kan terrängen. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för dagens ungdomar så att de inte bara mår bättre utan är motiverade att fortsätta utvecklas, har ett meningsfull socialt samspel med familj och vänner samt gör mer...


Läs mer om Prata med Unga och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Prata med Unga


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 17 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 38 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området