Certifierad Samtalsledare I "DIN BROR & DIN SYSTER" metoden, Öppen utbildning

Prata med Unga, i Kristianstad
Längd
5 dagar
Längd
5 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

CERTIFIERAD SAMTALSLEDARE I "DIN BROR & DIN SYSTER METODEN

Hur vi får unga hjärnor att fungera tillsammans - den fantastiska konsten att leda unga i grupp

DBDS är en effektiv, förebyggande och främjande samtalsmetod för barn och unga i grupp. Utbildningen Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS) ger dig allt du behöver för att hålla utvecklande och reflekterande gruppsamtal med barn och ungdomar.

Insatser som använt metoden har bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”. Metoden är speciellt effektiv att använda i utsatta områden för att förebygga kriminalitet och nyrekrytering till kriminella gäng. 

Metoden omvandlar den senaste hjärnforskningen till praktiska strategier för att skapa välfungerande grupper samt bygga nya färdigheter i grupp. 

Mätningar av barn och ungdomar som genomgått programmet har visat att den självupplevda tryggheten ökat med 50 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskat med 45 % respektive 70 % efter en termins samtalsgrupper. En gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt samt en fungerande kommunikation och byggande av viktiga färdigheter ligger bakom dessa siffror.

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för de som möter unga i grupp eller har som avsikt att starta gruppverksamhet för unga med fokus på förbättrad psykosocial hälsa. Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

Kursinnehåll

Utbildningens olika delar

  1. Syfte och mål 
  2. Perspektiv
  3. Färdigheter
  4. Bemötande 
  5. DBDS programmet "Kings & Queens 
  6. Upplevelsebaserad praktik

1. Syfte  och mål 

För dig som samtalsledare ger DBDS programmet möjlighet att använda mer av dig själv samt utveckla din egen självkännedom i mötet med barn och ungdomar. Du lär dig att  samtala med barn och ungdomar om vad som driver deras beteende och påverkar deras psykiska hälsa och välmående på ett relevant, intressant och roligt sätt.

2. Perspektiv

Utbildningen utgår övergripande från tre olika perspektiv som du får mer kunskap om:

  • Vårt pojk- och flickperspektiv som utbildningen vilar på och som utgör basen för att skapa mandat för lärande samt driva förändrande samtal tillsammans pojkar och flickor.
  • Vårt unika kulturspecifika perspektiv vilket syftar till att öka kompetensen samt underlätta för dig att genomföra möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder.
  • Vårt neurologiska perspektiv som beskriver hur vår hjärna fungerar och hur den direkt påverkar hur vi tänker, känner och beter oss.

3. Färdigheter 

Stor del av arbetet i samtalsgrupperna handlar praktiskt om att öka deltagarnas färdigheter, såsom närvarofärdigheter, relationsfärdigheter, acceptansfärdigheter, regleringsfärdigheter och valideringsfärdigheter. 

Målet är en ökad förmåga till självreglering hos de barn och unga du möter samt ett utvecklande av hjärnans så kallade exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner som arbetsminne, kontroll av impulser och flexibelt tänkande har i flera studier visat sig öka graden av pro-socialt beteende samt minska graden av anti-socialt beteende.

Att fokusera på utveckandet av exekutiva funktioner är speciellt viktigt i miljöer med hög stress. I så kallade våldsfrämjande miljöer tenderar graden av så kallad toxisk stress hos barn och ungdomar att öka markant, vilket i sig försvårar utvecklandet av exekutiva funktioner. Fokus på att främja dessa funktioner kan därför öka barn och ungas förmåga att stå emot impulser och göra genomtänkta beslut och val.

Barn som av olika anledningar har vuxit upp med en hög grad av stress tenderar att ha en högre grad av exekutiv dysfunktionalitet och därmed ett stort behov av att träna exekutiva färdigheter. Det gäller speciellt traumatiserade barn och barn som blivit negligerade.

Under utbildningen tittar vi närmare på hur vi på bästa sätt lär ut dessa livsviktiga färdigheter till barn och unga på ett sätt som gör dem mottagliga för budskapet. 

4. Bemötande

Av erfarenhet vet vi att lärandet i DIN BROR & DIN SYSTER grupperna är beroende av en validerade och psykolgiskt säker miljö. I utbildningen får du därför övergripande kunskaper i effektiva bemötandestrategier, kulturspecifika kunskaper samt sociala färdigheter för att möta barn och unga, inte minst barn och unga som befinner sig i utsatta miljöer.

Kunskaperna syftar till att skapa en omsorgsfull och möjliggörande miljö för unga att utveckla pro-sociala färdigheter.

Ett bemötande som validerar tillsammans med nya färdigheter ökar möjligheterna för deltagarna i gruppen att nå sina mål, värna om sina relationer samt öka sin självrespekt.

5. DBDS programmet: "Kings & Queens" 

Vi går igenom samtalsprogrammet "Kings & Queens" samt materialet med tillhörande teman för samtalsträffarna. Övningar och reflektion kring varje tema tillkommer även.  

Samtalsprogrammet är utformat för 45-90 minuter långa träffar tillsammans med unga i gruppform, såsom i en klassmiljö, på fritidsgård, på HVB, institution eller i samband med träning inom idrotten. 

Målet är att du efter avslutad utbildning direkt ska kunna omsätta dina nya kunskaper till praktiska insatser. 

6. Upplevelsebaserad träning

DIN BROR & DIN SYSTER vilar på en stadig bas av evidensbaserade metoder och strategier som grundar sig på empirisk forskning, men det är våra upplevelser tillsammans under utbildningen som ger mest effekt. Under hela utbildningen varvas därför kortare teoripass med praktiska övningar och självreflektion. 

Utbildningen formas till en mycket speciell upplevelse och grupprocess som vi bär med oss ut i mötet med barn och unga. Det vi gör under utbildningen är en microprocess av den process du sedan kommer att leda unga igenom. 

Som deltagare kommer du både att få genomföra samtalsträffar med dina kurskamrater samt själv delta och reflektera över olika teman i rollen som gruppdeltagare. Här lär vi oss av varandra samtidigt som vi får möjlighet att testa det vi sedan ska göra ute i arbetslivet - allt i en trygg och säker miljö.

Tid & plats

Datum: --

Tid: 09.00 - 17.00 

Plats: Vi avser att hålla utbildningen fysiskt på plats i närheten Kristianstad. Vid förändrade omständigheter ges utbildningen online under samma tid.

Pris: För personal 9900 kr (ex. moms) per person.

För personal i grupper om tre eller fler 8900 kr (ex. moms) per person.

Privatpersoner betalar 9900 kr (inkl. moms) per person. 

Kursledare

Om föreläsaren

Tyko Granberger är behandlare, handledare och har coachat tusentals barn och unga och handlett och utbildat personal inom skola, vård och socialtjänst i snart tjugo år. 

Tyko har tidigare arbetat på Rädda Barnens Centrum för Barn och Unga i Kris. Han har även ingått i den svenska stödstyrkan, varit verksamhetschef på Fryshuset och lägerchef på föreningen Maskrosbarn. Tyko arbetar idag med behandlande verksamhet på uppdrag av Socialtjänsten. Han har lett över 40 samtalsgrupper för pojkar med fokus på neurovetenskap och emotionsmedvetenhet, samt genomfört över 300 workshops och utbildningar. 

Tyko har ett starkt intresse för kopplingen mellan hjärna, sinne och kontext och har en Master of Science (MSc) i Internationella Relationer och en examen i Psykologi samt studerar en Master of Emotion Psychology. Han har utvecklat flera prisbelönade metoder, såsom DIN BROR och Boys Emotional and Validation - BEAV,  tillsammans med Driton Rama.  

Tyko har ett starkt driv att hjälpa vuxna, såväl professionella, ideella och vårdnadshavare, att leda och stötta barn och unga för att snabbt skapa positiv förändring.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Samtalsledare I "DIN BROR & DIN SYSTER" metoden, Öppen utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Highlights