Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Personligt ledarskap

MiL Institute
Kort om utbildningen
7 dagar
42 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-28 - Klippan
Öppen utbildning
   
Klippan, Stockholm

Kursbeskrivning

MiL Personligt ledarskap

Ledarskapsprogram för chefer och projektledare

– Öka din självkännedom och kompetens att leda andra.

personligt ledarskapFör dig som är chef, projektledare eller specialist och som i din roll förväntas påverka både resultat och relationer.

Idag utmanas organisationer att kontinuerligt utveckla nya förhållningssätt och att åstadkomma mer med mindre resurser, i allt snabbare takt och i en allt mer komplex miljö. Många tror att det går att organisera för detta. Vi menar att organisering är en nödvändig förutsättning, men att det också krävs en förmåga till improvisation.

Vi anser att modet att praktisera ”Olydnad, Självständighet och Innovation” med omdöme bidrar till att lösa praktiska problem på ett effektivt och kreativt sätt. Detta är något vi behöver mer av, snarare än att söka efter standardiserade och likriktade lösningar.

”Real results are not so much the product of actions as of interactions”

I klartext betyder detta att organisationer behöver medarbetare, vare sig de är chefer, projektledare eller specialister, som i sin roll kan etablera goda samarbetsformer och som verkar för organisationens mål med de resurser som står till buds.

Det betyder att man utifrån sin roll kan leda ett gott arbete om man förstår egna och andras drivkrafter och den organisatoriska kontexten med dess begränsningar och möjligheter.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

MiL Personligt Ledarskap är ett ledarskapsprogram som vänder sig särskilt till dig som är chef eller projektledare och leder andra i förändring. Du behöver finna nya möjligheter i situationer präglade av förändringar och osäkerhet. I ditt arbete tvingas du och dina medarbetare att söka efter lösningar som ligger utanför de upptrampade stigarna. Du känner att du behöver ha tillgång till ditt mod, din integritet, improvisationsförmåga, handlingskraft och empati. Kort och gott: Tillgång till ditt personliga ledarskap.

Ur innehållet

Programmets mål

Programmets mål är att du med kraft och säkerhet ska kunna agera i din roll.

När vi blir en del av en organisation bär vi med oss erfarenheter, våra behov, ambitioner och vårt eget syfte med att vara i organisationen.

Organisationens syfte och resurser avgör hur vi kan forma vår roll som ledare. En viktig del av ledarskapet är att utveckla insikten om sig själv, sin roll och dess möjligheter.

Genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion får du en djupare förståelse för dina preferenser, referensramar och ditt beteende.

Programmets utformning

Programmet består av två moduler i internatform samt arbete i grupp och individuellt mellan modulerna.

Före

Som förberedelse inför programmet vill vi att du sätter ord på hur ditt nuläge ser ut, vad du är bra på och vad du skulle tjäna på att kunna hantera vissa saker bättre.

Modul I (4 dagar)

Vi arbetar med olika perspektiv som förändring, motivation, värderingar och kultur där du som person får möjlighet till ökad insikt om dig själv och ditt ledarskap. Detta för att bl.a. kunna agera mer professionellt i den roll som du behöver förstå, ta och utveckla för att nå framgång i din organisation och i ditt uppdrag.

Mål och riktning är en central del i ledarskap. Vi lär, praktiserar och reflekterar över rollen som ledare bl.a. genom att arbeta med dina utvecklingsmål och verksamhetsutmaningar.

Mellan modulerna

Att utmana sig själv att inte gå in i gamla mönster när vardagens utmaningar gör sig gällande kan vara svårt. Att pröva små nya saker lär hjärnan nya stigar, framgång är inte teoretisk förståelse utan nya formerande beteenden.

Detta stödjer vår programform genom att låta mindre grupper träffas fysiskt eller virtuellt 1-2 gånger i mellanperioden.

Modul 2 (3 dagar)

Att skapa ett hållbart ledarskap över tid är att visa respekt för sig själv, sina kollegor och sin organisation. Hur jag låter mig påverkas och hur jag påverkar andra är centrala delar i detta.Vi arbetar både med samarbetsförmågor och gruppdynamik som en del i den förståelsen. Att balansera det som rollen kräver och det som jag som person har lust till är en utmaning. Tillsammans utforskar vi möjligheter och utmaningar i din balans. 


När modul 2 går mot sitt slut börjar du landa i de principer som skapar förutsättningar för dig för att ta din roll och balansera ett hållbart ledarskap.

Efter modul 2

Det nätverk som formas under MiL Personligt Ledarskap kan utgöra ett gott stöd i vardagen för dig som ledare. MiL Institute kan även erbjuda dig fortsatt ledarutveckling i form av individuell coachning eller andra program.

Programmets förankring

  • Programmet i alla sina delar går att härleda till aktuella teorier inom området
  • Programmet är i en ständig utveckling utifrån aktuella och över tid tydliga behov i organisationer
  • Programmet har en kontinuerlig översyn av de teorier och modeller som presenteras utifrån aktuell forskning och vetenskap inom området
  • Programmet ger deltagaren möjlighet till egen fördjupning genom litteraturfördjupning inom alla rubrikdelar

Referenser

”Är klarare både mot mig själv och omvärlden med vad jag vill och står för och bättre på att formulera detta. Campusveckan har gjort att jag lättare fattar beslut och vågar mer. Jag har verktygen.”

Solution Manager, Sony Ericsson Mobile Communications

”Min tyngd som ledare har ökat. Jag har tidigare fått gott betyg i utvärderingar från mina kollegor, men det är ännu bättre nu. Beslutar snabbare och lägger mer tyngd på fakta.”

Commercial Manager, IKEA

”Fick konkreta tips om hur jag ska bli tydligare i min kommunikation, så processen för feedback fungerar bättre nu. Jag har tonat ner ledarrollen, uppgraderat coachningen och är mer rakt på sak.”

Avdelningschef, TeliaSonera

”Är rakare, mer öppen och tar konflikter. Teorierna om coachning och konflikthantering kunde jag omsätta direkt.”

Avdelningschef, Malmö Stad

”Helheten har stärkts och jag är mer målfokuserad.”

Gruppchef, Göteborg Stad

”Gick på MiL Campusveckan för att bestämma mig om jag ville fortsätta att vara chef, och nu har jag bytt till ett nytt ledarjobb med större ansvar.”

Avdelningschef, Kungl. Biblioteket

Investering

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemmar,

Kost & logi tillkommer.

Priser exklusive moms.

Kursledare

Coacher

MiL Personligt Ledarskap* vilar på 40 års erfarenhet av ledarutveckling, samtidigt som den är nyskapande och innehåller laborativa element. Den grupp som utvecklar och driver MiL Personligt Ledarskap har lång erfarenhet av ledarutveckling och organisationsutveckling. Några har arbetat som chefer i näringslivet, andra har utvecklat nya lärformer inom personlig utveckling och entreprenörskap. De har föreläst, skrivit, utvecklat former och metoder för att frigöra mänsklig potential och personligt ledarskap. De är handplockade för att med sin samlade kompetens, erfarenhet och drivkraft skapa den mest intressanta, nyskapande och effektiva utvecklingsvecka för personligt ledarskap som finns i Sverige idag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Personligt ledarskap , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 20 recensioner.

Lena
(5)
Det har varit ett fantastisk program och jag skulle gärna gå det igen, som en repetition.
Veronika
(5)
Kunniga utbildare. Ett riktigt bra radarpar.
Tomas
(5)
Ett mycket väl planerat program med ett väl genomtänkt innehåll och upplägg.

MiL Institute

MiL Institute

MiL Institute – Kvalificerad ledar- och verksamhetsutveckling

MiL Institute är ett internationellt managementinstitut och nätverk som erbjuder: Öppna ledarskapsprogram Verksamhetsutveckling Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram Ledningsgruppsutveckling Coachning MiLs lärfilosofi, Action Reflection Learning® (ARL) är vårt varumärke. Vi arbetar med utveckling och förändring som leder både till mer effektiva och mer...


Läs mer om MiL Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

MiL Institute

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 20 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 70 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar