Ledarskapsprogram för erfarna chefer

MiL Institute, i Malmö (+2 orter)
Längd
18 dagar
Pris
129 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
18 dagar
Pris
129 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 oktober, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 129 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ledarskapsprogram

MiLprogrammet för erfarna chefer

Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika perspektiv och samtidigt hålla en tydlig riktning. För att utveckla en strategisk helhetsbild behöver du se hur alla bitarna hänger ihop, utan att du för den skull tappar kontakten med det operativa arbetet. Du ska både skapa möjligheter och sätta gränser – allt på en och samma gång. Genom att ta dig egen tid för utveckling så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas med detta konststycke. Du fyller på med ny energi och kunskap samt träffar nya människor som ger dig nya perspektiv.


Omvärlden präglas av oro och ovisshet. Organisationer behöver ställa om och ledarskapet får en mer avgörande roll. I strategiska sammanhang används den engelska förkortningen ”VUCA" för att beskriva omvärlden som instabil, oviss, komplex och tvetydig.

Vad krävs det av ledare för att manövrera och leda i detta? Inåt och utåt, i vårt personliga ledarskap, i våra organisationskulturer och i de strategiska val som måste fattas? Hur kan vi alltså möta VUCA framåtlutade med riktning och hopp?

I årets program kommer dessa frågor att utgöra bakgrunden och den röda tråden i vår reflektion och ledarskapsträning. Ett ledarskapsprogram som möter dagens utmaningar med kunskap, perspektiv och engagemang.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

3 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

3 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

3 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Ur innehållet

Vad ger MiLprogrammet för erfarna chefer?

Du fördjupar din självinsikt

 • Ökad insikt om dina drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter.
 • Ökad tillit och förmåga att delegera samt att leda i osäkerhet.
 • Ökad tydlighet och genomslagskraft i ditt ledarskap.
 • Förmåga att ta tillvara din energi och dina resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Du utvecklar ditt strategiska ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling

 • Modeller och verktyg för strategiarbete och verksamhetsutveckling.
 • Förmåga att agera strategiskt och utveckla en lärande organisation.
 • Tid för arbete, reflektion och feedback kring dina egna strategiska utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera och leda i förändring

 • Träning, teori och verktyg för att coacha, lyssna och kommunicera.
 • Kompetens att driva förändring, hantera motstånd och lösa konflikter.
 • Förmåga att utveckla väl fungerande ledningsgrupper och hantera grupprocesser.
 • Förmåga att skapa och leda möten som ger bättre resultat.

Nya perspektiv, ny kunskap och tid för reflektion

 • Utveckling av din förmåga att se nya perspektiv och tendenser i omvärlden.
 • Inblick i andra företag och organisationer samt ökad kulturförståelse.
 • Ny energi, kunskap och tid för reflektion tillsammans med andra chefer

Ledarutveckling baserad på din verklighet

Ett ledarskapsprogram som gör skillnad för dig och din verksamhet

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för erfarna chefer utgår från din ledarsituation. Det är din verklighet och dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Programmet består också av en rad olika kreativa och effektiva utvecklingsformer, t.ex. teamövningar och organisationsövningar. Allt för att säkra verklig och påtaglig skillnad för dig och din verksamhet.

Internat och individuell coachning i grupp

Programmet omfattar fem internat under cirka ett år, varav tre internat genomförs i Skåne och två i Stockholm. Under programmets gång arbetar du också i en mindre coachgrupp med dina egna personliga och strategiska ledarutmaningar. En MiLhandledare och de andra deltagarna ger dig stöd och utmaning för att utveckla dig och din verksamhet. Samtidigt får du en nära inblick i andra organisationer. Coachgruppen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback och erfarenhetsutbyte.

Värdefullt och långsiktigt nätverk av chefer

Du får tillgång till ett nätverk av chefer från olika delar av näringslivet samt till MiL Institutes nätverk av coacher och experter. Vi strävar efter en  mix av verksamheter i programmet med deltagare från både privata, offentliga och ideella organisationer. Det är en sammansättning som på många sätt kommer att bredda dina perspektiv, berika dina lärdomar om både ditt eget ledarskap och om samhället i stort.

Målgrupp

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser. Du har troligen en roll som affärsområdeschef, divisionschef, verksamhetschef, VD, chef i stabsfunktion eller motsvarande. Du har 5-15 år i ledande befattningar och höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ska ge resultat i form av ökad självinsikt, breddat omvärldsperspektiv, effekter i din verksamhet och ett nytt nätverk.

Tid & plats

Datum för internat

Internat 1: 3-6 oktober 2023
Internat 2: 6-8 december 2023
Internat 3: 31 jan-2 feb 2024
Internat 4: 10-12 april 2024
Internat 5: 29-31 maj 2024

Plus 2 dagsträffar i coachgrupper där datum bestäms i gruppen.

Investering

SEK 129 000

SEK 120 000 för medlemsföretag

Kost & Logi tillkommer.
Beräknat till cirka SEK 30 000

Priser exklusive moms

Kursledare

MiLprogrammet erfarna chefer vilar på 40 års erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling, samtidigt som den är nyskapande och innehåller laborativa element. Programledningen har lång erfarenhet av ledarutveckling. Några har arbetat som chefer i näringslivet, andra forskar och utvecklar nya lärformer inom strategi och verksamhetsutveckling. De är handplockade för att med sin samlade kompetens och drivkraft skapa det mest intressanta och kvalificerade program för erfarna chefer som finns i Sverige idag.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskapsprogram för erfarna chefer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 31 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Daniel
08 aug 2022

Fantastisk möjlighet till lärande och egen reflektion.

5/5
Lena
27 jun 2022

Tusen tack för ett fantastiskt program och för ert sätt att leda det - jag kommer att ha med mig detta resten av livet!

5/5
Sven
22 jun 2022

Fantastiskt engagemang!

MiL Institute
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

MiL Institute – Kvalificerad ledar- och verksamhetsutveckling

MiL Institute är ett internationellt managementinstitut och nätverk som erbjuder: Öppna ledarskapsprogram Verksamhetsutveckling Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram Ledningsgruppsutveckling Coachning MiLs lärfilosofi, Action Reflection Learning® (ARL) är vårt varumärke. Vi arbetar med utveckling och förändring som leder både till mer effektiva och mer...

Läs mer om MiL Institute och visa alla utbildningar.

Highlights