Tvistemålsprocessen I

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 oktober, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Tvistemålsprocessen I

Kursen ger dig en grundlig genomgång av hur förberedelser i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursdagens slut kommer deltagarna att ha en ökad medvetenhet om de olika regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen.

Kursens fokus är praktisk handläggning, såsom hur ombud använder svaromål, tidsplan, stämningsansökan och sammanställning för att ta till vara klientens talan. Du ges givetvis utrymme för att ställa frågor och diskutera med övriga kursdeltagare. Föreläsare för kursen är författarna till boken "Tvistemålsprocessen I – en handledning för förberedelsen". Boken, som bland annat innehåller avsnitt om rättegångshinder, inhibition och kvarstad, ingår i kursmaterialet.

Kurserna Tvistemålsprocessen I, Tvistemålsprocessen II och Tvistemålsprocessen III är inte beroende av varandra. Det är därför möjligt att läsa kurserna i den ordning du önskar.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

4 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

7 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Kursinnehåll

 • Bevisfrågor
 • Stämningsansökan
 • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
 • Svaromål 
 • Rättegångshinder
 • Syftet med förberedelsen
 • Parternas skyldigheter
 • Skriftlig förberedelse
 • Tidsplan
 • Materiell processledning
 • Sammanträde, protokoll med huvudförhandlingsplan och processlägesanalys
 • Förlikning

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Föreläsare

Fanny Gleiss Wilborgär advokat och arbetar med uppdrag som skiljedomare. Fanny är specialiserad inom processrätt, skiljeförfaranden och kommersiella domstolstvister. Hon har mycket stor erfarenhet som skiljedomare, både som ensam skiljedomare, partsutsedd och ordförande i svenska och internationella tvister. Hon har tidigare tjänstgjort som domare i domstol under nästan 10 år, senast som chefsrådman vid Södertörns tingsrätt och dessförinnan som rådman vid Nacka och Stockholms tingsrätt. Hon föreläser regelbundet inom tvistemålsprocess och skiljedomsrätt för bl.a. Advokatsamfundet. Fanny är också medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II.

MagnusWidebeck är fristående medlare och skiljedomare. Tidigare lagman vid Nyköpings tingsrätt, Sveriges dispaschör och justitieråd i Högsta domstolen. Är verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB.

Thore Brolin läste i Uppsala (Västgöta Nation) och tog sin examen år 1977. På Stockholms tingsrätt har han varit tingsnotarie, fiskal och åren 1992-2014 rådman. Han är numera oberoende juridisk konsult. Under tiden som fiskal på Svea Hovrätt var han ett par år på Marknadsdomstolen. Magnus Widebeck och Thore Brolin genomförde ett projekt på olika tingsrätter 1989 för att handlägga tvistemål på ett effektivt sätt (”turbodomare”). 

Genom Domstolsverkets fiskalsutbildning växte den första boken om förberedelse i tvistemål fram. Boken följdes sedan av en motsvarande bok om huvudförhandlingen. Böckerna ledde till kurserna om Tvistemålsprocessen hos Stiftelsen Fakultetskurser. 

Thore är accredited mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i London. Han har deltagit i ett stort antal skiljetvister och även sysslat med idrottsjuridik. Han är med i bl.a. Svenska Friidrottsförbundets juridiska grupp, Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, FIS Court (skidor) och FIG Appeal Tribunal (gymnastik). När tiden medger spikar han gärna på sin gård i Malma i hjärtat av Västergötland.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot jurister som vill få en ökad förståelse för hur förberedelsen går till. Även personer som har många år i branschen men vill ha en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

Pris

I priset ingår frukost, lunch, kaffe och kursdokumentation samt boken Tvistemålsprocessen I : en handledning för förberedelsen, skriven av föreläsarna och annan. 

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tvistemålsprocessen I, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights