Inga recensioner än

Tvistemålsprocessen I

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
9 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
9 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
29 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 9 300 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Tvistemålsprocessen I

Kursen ger dig en grundlig genomgång av hur förberedelser i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursdagens slut kommer deltagarna att ha en ökad medvetenhet om de olika regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen.

Kursens fokus är praktisk handläggning, såsom hur ombud använder svaromål, tidsplan, stämningsansökan och sammanställning för att ta till vara klientens talan. Du ges givetvis utrymme för att ställa frågor och diskutera med övriga kursdeltagare. Föreläsare för kursen är författarna till boken "Tvistemålsprocessen I – en handledning för förberedelsen". Boken, som bland annat innehåller avsnitt om rättegångshinder, inhibition och kvarstad, ingår i kursmaterialet.

Kurserna Tvistemålsprocessen I, Tvistemålsprocessen II och Tvistemålsprocessen III är inte beroende av varandra. Det är därför möjligt att läsa kurserna i den ordning du önskar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

29 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Kursinnehåll

 • Bevisfrågor
 • Stämningsansökan
 • Hovrättsprocessens påverkan på tingsrättsprocessen
 • Svaromål 
 • Rättegångshinder
 • Syftet med förberedelsen
 • Parternas skyldigheter
 • Skriftlig förberedelse
 • Tidsplan
 • Materiell processledning
 • Sammanträde, protokoll med huvudförhandlingsplan och processlägesanalys
 • Förlikning

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Föreläsare

Fanny Gleiss Wilborg är advokat och grundare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss, inriktad på tvistlösning och uppdrag som skiljedomare.  Hon har tjänstgjort som domare i domstol under nästan 10 år, senast som chefsrådman vid Södertörns tingsrätt och dessförinnan som rådman vid Nacka och Stockholms tingsrätt. Under sin tid som domare har hon drivit frågor om att effektivisera och förbättra tvistemålshandläggningen. Hon föreläser inom tvistemålsprocess och skiljedomsrätt för bl.a. Domstolsakademin och Advokatsamfundet.

Magnus Widebeck är domarutbildad (Svea hovrätt). Lektor i civilrätt under ett år (Uppsala universitet). Arbetade med lagstiftningsprojekt i Regeringskansliet under åtta år (Justitiedepartementet och Utbildningsdepartementet). Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt under två år. Lagman vid Nyköpings tingsrätt 1998-2004, justitieråd 2004-2005 och åter lagman vid Nyköpings tingsrätt 2005. Varit skiljeman i ett stort antal skiljeförfaranden. Undervisat om processrättsliga frågor på olika utbildningar i Domstolsverkets, Advokatsamfundets, Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts och andras regi.

Thore Brolin studerade i Uppsala och tog sin examen år 1977. På Stockholms tingsrätt har han varit tingsnotarie, fiskal och rådman mellan åren 1992-2014. Numera är Thore Brolin oberoende juridisk konsult.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot jurister som vill få en ökad förståelse för hur förberedelsen går till. Även personer som har många år i branschen men vill ha en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

Pris

I priset ingår frukost, lunch, kaffe och kursdokumentation samt boken Tvistemålsprocessen I : en handledning för förberedelsen, skriven av föreläsarna och annan. 

Vid bokning av alla tre tvistemålskurser erhålles 10 % rabatt.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tvistemålsprocessen I, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights