Visa utbildning.se som: Mobil

Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri

Branschutbildarna
Kort om utbildningen
Egen takt
3 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Löpande anmälan - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri

Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri är en digital version av vår lärarledda endagsutbildning.

Du kan känna dig lugn

Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare. Utbildningen i Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri är uppdelad i 12 lektioner. Total tid: 3 timmar och 50 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning. Den kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.

Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Deltagare kan pausa, gå tillbaka och upprepa lektionerna obegränsat antal gånger under 2 månader.

Omgående efter att samtliga 12 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAM utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Psykosocial arbetsmiljö samt organisatorisk och systematisk arbetsmiljö (OSA)

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Den psykosociala, organisatoriska och den sociala arbetsmiljön (OSA) är en viktig ingrediens i alla våra kurser. Det handlar om att exempelvis känna trygghet i sin anställning, att ha möjlighet till personlig utveckling och bra samarbete. Ett bra psykosocialt klimat är mycket viktigt för trivsel och lönsamhet.

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.

Fördelar med onlineutbilningen i Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri 

 • Deltagare har tillgång till utbildningen 2 månader.
 • Deltagare kan när som helst under dessa 2 månader gå in och repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial* som ingår i utbildningen. *(Se nedan)
 • Utbildningen motsvarar en hel dags lärarledd utbildning.
 • Utbildningen är ursprungligen framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och följer branschens krav enligt SAM-föreskriften.
 • Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg som beskriver din nya BAM – kompetens.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri Utbildningen är anpassad för:

 • Chefer

 • Arbetsledare

 • Skyddsombud

 • Annan personal

Gemensamt är att de har ett arbetsmiljöansvar alternativt ska påbörja ett arbetsmiljöansvar och behöver en bra grundutbildning för detta.

Under utbildningen får du hjälp med att starta upp, organisera, uppdatera och underhålla en sund arbetsmiljöpolicy som följer marknadens SAM/BAM-direktiv.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Följande moment ingår i Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri:

1.     Viktigt för en god arbetsmiljö

2.     Roller och hur de fungerar tillsammans

3.     Ansvar för olika roller

4.     Arbetsgivaren

5.     Medarbetaren/arbetstagaren

6.     Skyddsombudet

7.     Skyddsombudet – hur välja

8.     Skyddsombudets uppgifter

9.     Skyddsombudet – samverkan

10.  Skyddsombudet – rättigheter

11.  Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe

12.  Byggherren

13.  Samverkan med myndigheter m fl

14.  Lagstiftningen i stort

15.  Arbetsmiljölagstiftningen i stort

16.  Arbetsmiljölagen

17.  Arbetsmiljöförordningen

18.  Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

19.  Lagstiftningen i stort, del 2

20.  AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter

21.  O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö

22.  Arbetsplatsens utformning

23.  Belastningsergonomi

24.  Buller

25.  Skyddsåtgärder mot skada genom fall

26.  Byggnads- och anläggningsarbete

27.  Kemiska arbetsmiljörisker

28.  Våld och hot i arbetsmiljön

29.  Ansvar och påföljder vid överträdelser

30.  Annan närliggande lagstiftning

31.  Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)

32.  Risker i den fysiska arbetsmiljön

33.  Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket

34.  Kännetecken på en god säkerhetskultur

35.  Riskfaktorer – psykisk påfrestning

36.  Skyddsfaktorer

37.  Riskbedömning

38.  Arbetsmiljöhandbok

39.  Matris för riskbedömning

40.  Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?

41.  Den positiva arbetsplatsen

Video

Upplägg

Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri onlineutbildning

Lektion 1. Längd 12 minuter

» Introduktion

» Roller och hur de fungerar tillsammans

» Lagstiftningen i stort

» Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer!?)

» Att bedöma risken

» Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

» Den positiva arbetsplatsen

13 saker som är viktigt för en god arbetsmiljö

Lektion 2. Längd 21 minuter

Roller och hur de fungerar tillsammans

 • Ansvar för olika roller
 • Arbetsgivaren??
 • Medarbetaren/arbetstagaren

Lektion 3. Längd 23 minuter

 • Skyddsombudet
 • Skyddsombudet – hur välja??
 • Skyddsombudets uppgifter
 • Skyddsombudet - samverkan
 • Skyddsombudet – rättigheter

Lektion 4. Längd 24 minuter

 • Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 • Byggherren
 • Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
 • Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
 • Projektörer m fl
 • Ytterligare roller??
 • Samverkan med myndigheter m fl

Lektion 5. Längd 30 minuter

 • Lagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
 • Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Lektion 6. Längd 21 minuter

 • AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Lektion 7. Längd 13 minuter

 • Kort om några av de AFS:ar som berör de flesta...
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Lektion 8. Längd 9 minuter

 • AFS 2005:16 Buller
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

- gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld

Lektion 9. Längd 20 minuter

 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Närliggande lagstiftning

Lektion 10. Längd 21 minuter

 • Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer!?)
 • Risker i den fysiska arbetsmiljön
 • Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket 2010
 • Kännetecken på en god säkerhetskultur
 • Riskfaktorer – psykisk påfrestning
 • 13 Skyddsfaktorer

Lektion 11. Längd 18 minuter

 • Att bedöma risken
 • Riskbedömning
 • En mängd metoder
 • Exempel från Arbetsmiljöverket
 • Exempel Grovanalys/ASA
 • Matris för riskbedömning

Lektion 12. Längd 17 minuter

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Arbetsgivarens regelträd
 • SAM-hjulet
 • SAM i ett nötskal
 • Den positiva arbetsplatsen
 • Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?
 • Tack för idag! – Tänk efter före!

Investering

Förteckning över studiematerial som du får tillgång till helt kostnadsfritt när du bokat en onlineutbildning i Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri hos oss.

 1. Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, broschyr
 2. Användning av arbetsutrustning ADI 2010:14 tillägg
 3. Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 4. Arbetsmiljöhandbok
 5. Arbetsmiljöproblem - Gör så här!
 6. Arbetsmiljöstatistik arbetsskador
 7. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
 8. Bättre arbetsmiljö – varje dag
 9. Guide för en bättre arbetsmiljö
 10. Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?
 11. Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö?
 12. Minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter
 13. Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter
 14. Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter

Erbjudande

RABATT VID MINST 6 DELTAGARE!

Om ni är minst 6 deltagare som bokar på samma faktura har vi ett rabattsystem:

  Antal per faktura Rabatt i procent

             6-10                 10%

            11-20                 20%

            21-30                 30%

            31-50                 40%

              51->                 Begär offert

Kursledare

Examen, diplom m.m.

Omgående efter genomgången utbildning får deltagaren access till sitt BAM utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Certifikat

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Från och med 1 januari 2021 finns ett stöd för arbetsmiljöutbildningar. Här finns utbildningar från godkända arrangörer och ansökan administreras av AFA.

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Branschutbildarna

Branschutbildarna i Sverige AB

Branschutbildarna erbjuder praktiska utbildningar som ger dig rätt kompetens på ett så enkelt vis som möjligt. Vi tror inte på högläsning ur paragrafer utan ger dig verktygen för att hitta det du söker, när du behöver det.  Med över 12...


Läs mer om Branschutbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Branschutbildarna

Förrådsvägen 2
90132 Umeå

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri !

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 489 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bättre arbetsmiljö - BAM för Bygg/Industri från Branschutbildarna, fyll i dina uppgifter:

Reportage
Vad är arbetsmiljö och varför sk...
Branschutbildarna

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Allt från kollegans härskartekniker till din ergonomiska stol. Arbetsmiljön är avgörande för hur du trivs och presterar på ditt jobb. Och eftersom att du jobbar en stor del av av din vakna tid är väl det ändå ganska så viktigt?

Läs mer